Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug

Bedrijfsadvies Zorg

De zorgwinstplan adviseur helpt je meer winst uit je bedrijf te halen

Wat is een zorgwinstplan adviseur?

De zorgwinstplan adviseur helpt je als ondernemer om je ambities waar te maken. Om te bepalen waar je nu staat, waar je straks heen wilt en aan welke knoppen jij moet draaien om daar te komen. De zorgwinstplan adviseur helpt ondernemers beter hun geld te managen, winst te plannen en financieel onderbouwde keuzes te maken.

Voor wie is de zorgwinstplan adviseur interessant?

Voor iedere zorgondernemer die serieus stappen wil maken in zijn zorgonderneming. Die meer winst in zijn bedrijf en minder tijd kwijt wil zijn, die meer focus en betere klanten wenst. Die op zoek is naar een strategische sparringpartner met financieel inzicht.

Wat is een zorgwinstplan?

Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken. Deze uitspraak is helaas geen lijfspreuk van veel zorgondernemers. Als zorgondernemer heb je vaak wel een idee waar je wilt zijn en hoe je daar gaat komen. Maar een concreet pad naar succes is vaak niet uitgestippeld. De zorgwinstplan adviseur helpt jou dit pad concreet te maken en houd je op koers. Jouw zorgwinstplan adviseur maakt dit graag voor je inzichtelijk, zodat je met een concreet en haalbaar zorgwinstplan precies weet wat je de komende dag, week, maand en jaar moet doen om je doelen te bereiken. Een zorgwinstplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • waar sta je nu per onderdeel van je bedrijf
 • hoe vergelijkt je bedrijf zich met anderen uit de branche
 • op welke onderdelen valt er het eerste winst te behalen
 • wat zijn de stappen te nemen om die winst te behalen
 • wat is het einddoel
 • wat is het volgende onderdeel waar meer winst valt te behalen

Wat mag je van het zorgwinstplan verwachten?

 • minder zorgen over de bedrijfsvoering
 • minder personele kosten of meer omzet met huidige bezetting
 • minder indirecte kosten en daardoor verhoging van het resultaat
 • het verminderen van financiële risico’s welke niet zelf gedragen kunnen worden
 • betere inzage in de financiële huishouding van de onderneming de komende jaren
 • uitstraling praktijkje strategie staat weer helder op je netvlies en staat beschreven in een zorgwinstplan
 • je weet welke acties je moet ondernemen om je doelstellingen te bereiken
 • je weet hoe je organisatie ingericht moet worden op de doelstellingen te bereiken
 • je zult meer winst behalen uit de bedrijf in minder tijd

zorgwinstplan stappenplan

Stap 1: Winstscan

Op basis van een bedrijfsbezoek en het meest recente jaarverslag ontvang je een rapportage met vergelijkende waarde t.o.v. vergelijkbare zorgbedrijven. Bij een winstscan wordt gekeken op welke onderdelen in je bedrijf verbeterpunten zitten en waar nog meer winst te behalen valt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van jouw cijfers, branchecijfers en maken we door middel van het Business Model Canvas inzichtelijk welke factoren van invloed zijn op jouw succes en welke keuzes je hierin moet maken. Jouw investering: € 695,-

Stap 2 : zorgwinstplan

Op basis van de Winstscan brengen we in kaart waar meer winst te behalen is en aan welke knoppen we moeten draaien. De actiepunten hiervoor worden vastgelegd in een zorgwinstplan.

In een adviestraject doorlopen we de volgende stappen:

 • We beginnen met het aanscherpen van jouw zorgwinstplan met behulp van het Business Model Canvas. Zo lopen we in 9 stappen door de bouwstenen die van invloed zijn op jouw succes. Aan de hand hiervan bespreken we wat de effecten zijn van strategische keuzes en formuleren we concrete acties die moeten worden genomen. We nemen hier o.a. in op:

* Financiële administratie

* Praktijkopvolging financiële begeleiding en goodwill berekening

* Praktijk overname financiering en goodwill berekening

* Samenwerkingsvormen binnen eigen praktijk

* Samenwerkingsvormen binnen gezondheidscentra

* Financiële planning

* Vestigingsbeleid

 • vervolgens maken we een begroting waarin geconcretiseerd wordt welke financiële resultaten we gaan behalen als we deze acties nemen.
 • ook stellen we een liquiditeitsprognose op, zodat je financiële ruimte zichtbaar wordt en zo evt. financieringsbehoeften of een behoefte voor reserveren van gelden helder worden
 • Vervolgens volgen wij aan de hand van de geautomatiseerde administratie hoe de ontwikkelingen zijn ten opzichte van de begroting en sturen in onze sparsessies acties en doelstellingen bij waar nodig. Hierbij gebruiken we weer het Business Model Canvas zoals we dit hebben gemaakt.
 • zo wordt ook duidelijk welke processen verder verbeterd kunnen worden en adviseren we hoe je dit kan realiseren.

Stap 3: Monitoren en bijsturen van het zorgwinstplan

Om resultaten te bereiken is niet alleen een goed zorgwinstplan nodig, maar ook opvolging hiervan. Het bereiken van meer winst staat of valt bij de uitvoering. Waar lopen we tegenaan bij de uitvoering van het plan? Wat is er voor nodig om de uitvoering van afgesproken acties tóch te halen? Of moeten we het zorgwinstplan bijstellen? Wat kunnen we nog meer ondernemen om het winstdoel te behalen? Hoe komen we over drempels heen die het zorgwinstplan belemmeren? zorgwinstplan adviseurs denken in oplossingen, niet in problemen. Wij zorgen er ook voor dat je op koers blijft zodat de doelen praktische en haalbaar blijven.

zorgwinstplan tarieven

Zorgwinstplan light

 • Opstellen zorgwinstplan aan de hand van het Business Model Canvas
 • maken begroting/liquiditeitsprognose
 • 2 keer per jaar een strategische sparingssessie met je zorgwinstplan adviseur waarin acties geëvalueerd worden en nieuwe acties bepaald worden
 • tussentijds appen en bellen om te sparren inbegrepen
 • gedurende een jaar

Tarief: € 175,- per maand

Zorgwinstplan medium

 • Opstellen zorgwinstplan aan de hand van het Business Model Canvas
 • maken begroting/liquiditeitsprognose
 • elk kwartaal een strategische sparingssessie met je zorgwinstplan adviseur waarin acties geëvalueerd worden en nieuwe acties bepaald worden
 • tussentijds appen en bellen om te sparren inbegrepen
 • gedurende een jaar

Tarief € 335,- per maand

Zorgwinstplan heavy met winstgarantie

  • Opstellen zorgwinstplan aan de hand van het Business Model Canvas
  • maken begroting/liquiditeitsprognose
  • elk kwartaal een strategische sparingssessie met je zorgwinstplan adviseur waarin acties geëvalueerd worden en nieuwe acties bepaald worden
  • tussentijds appen en bellen om te sparren inbegrepen
  • gedurende een jaar
  • Met winstgarantie

Tarief € 795,- per maand

Hoe werkt het zorgwinstplan met winstgarantie?

Kies je voor zorgwinstplan heavy dan spreken we een winstgarantie met je af. We geven advies en helpen je om je doelstellingen te bereiken. Binnen een jaarplan (een traject van 12 maanden) wordt een gegarandeerd doel gegeven, in ieder geval 200% van de investering die je in ons doet. Vanzelfsprekend zijn hier wel voorwaarden aan verbonden die te maken hebben met jouw inspanningen.

Voorbeelden van onderdelen van een zorgwinstplan

Tijdens de uitvoering van een zorgwinstplan kunnen we berekenen hoeveel het jou gaat opleveren als een bepaald onderdeel van je bedrijf (nog) beter wordt neergezet. Voorbeelden van bedrijfsonderdelen die we in de praktijk uitwerken in het zorgwinstplan, zijn:

 • sales
 • bepalen doelstellingen verkoop per product of dienst en plan hoe dit te behalen.
 • wat zijn de kosten per nieuwe klant en hoe krijgen we die omlaag
 • wat is de opbrengst per verkoper en hoe krijgen we dit omhoog
 • wat zijn het resultaat op sales inspanningen en hoe krijgen we dit omhoog
 • inkopen
  • Analyse van je inkoopcontracten versus doelmatigheid
  • Analyse inkoopcontracten versus alternatieven (andere aanbieders of het anders inrichten van de bedrijfsvoering waardoor bepaalde inkoop overbodig)
  • Analyse inkoopcontracten met daadwerkelijke uitvoering
  • insourcing/outsourcing vraagstukken incl leverancierskeuze
 • logistiek
  • vaststellen efficiëntie van het logistieke proces
  • adviezen herinrichting van het logistieke proces
  • insourcing/outsourcing vraagstukken incl leverancierskeuze
 • human resources (werving, inhuur, aansturing, afvloeien)
  • analyse proces werving (effectiviteit, risico’s) en afvloeien
  • analyse arbeidscontracten en verzekeringen
  • analyse risico’s in verzuimmanagement
  • analyse en advies aansturing en coaching
 • prijsstelling
  • berekening kostprijs per produkt, gespecificeerd directe en indirecte kosten
  • ontwikkeling calculatiemodel voor prijsstelling producten / diensten
  • margeberekeningen
 • risico’s en administratieve organisatie/interne controle
  • analyse welke risico’s er liggen in de (administratieve) organisatie van het bedrijf, juridisch (bijv. aansprakelijkheid) en bedrijfsmatig
  • welke risico’s liggen er in de bedrijfsvoering (klanten, leveranciers, medewerkers) en hoe zijn deze afgedekt?
 • exit plan
  • een ondernemer heeft ook een exit plan klaar om te verkopen. De waarde van de onderneming is hier een belangrijk onderdeel in. Wij kunnen een inschatting maken wat de potentiële waarde is en er naar toe werken hoe we deze kunnen behalen. Hier maken we gebruik van de Waardepyramide.

Voordelen van een zorgwinstplan door een OAMKB zorgwinstplan adviseur:

 • meer winst!!
 • meer ondernemersplezier
 • meer inzicht
 • het resultaat betaalt de zorgwinstplan adviseur
 • duurzame verbeteringen in je bedrijf dus ook meer winst op de lange termijn!

De OAMKB zorgwinstplan adviseurs zouden graag met je in contact komen. Laat hier je contactgegevens achter en we nemen direct contact met je op. Je kunt ons ook mailen op info@oamkb.nl

 • Welke processen kunnen we beter neerzetten voor de klant?
  • Personeel
  • Financiële bedrijfsvoering
  • Risicobeheer en compliance
  • Het optimaliseren van begrotingen en management informatie
  • Toekomst en innovatie van de praktijk
  • Investeringsbeleid

Adviseurs

 

Machiel Middelburg
Marco de Jong
Jos Pijffers
Cor van de Vorst
Roger Prins
Rogier Cantor
Johan Rinzema
Peter Jacobs