Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug

Wat voor soorten zakelijke leningen zijn er mogelijk?

Vaak wordt een zakelijke lening verstrekt om een investering te kunnen doen of om een overname te kunnen betalen. Meestal zal degene die een zakelijke lening verstrekt zekerheden verlangen. Zekerheden zijn een soort borg die je stelt aan degene die de zakelijke lening heeft verstrekt. Bijvoorbeeld verpanding van je debiteuren en/of je voorraden. Door het geven van zekerheden vergroot de uitlener de kans dat hij een groot deel van zijn uitgeleende geld nog terug krijgt als die niet (meer) wordt terugbetaald.

Voorbeeld

Stel, je leent bij de bank een bedrag van € 100.000,- voor de aanschaf van een machine. De bank zal dan als zekerheid eisen dat zij het pandrecht krijgen op deze machine. Mocht de ondernemer op enig moment niet meer aan de terugbetalingsverplichtingen voldoen, dan kan de bank de machine verkopen om zo nog een deel van de zakelijke lening terug te krijgen.

Let op: als de zakelijke lening bij de bank volledig is afgelost, zorg er dan voor dat de bank de leningovereenkomst laat vervallen en de zekerheden worden vrijgegeven. Hierdoor kan er geen beroep meer gedaan worden op de zekerheid. Misschien denk je dat banken dit wel uit zichzelf doen maar dat is niet altijd zo.

Blanco zakelijke lening

Als je een zakelijke lening krijgt waarvoor geen zekerheden worden gegeven, heet dat een blanco lening. Dat houdt in dat de uitlener zeker weet dat hij het openstaande deel van de zakelijke lening niet meer terugkrijgt als de ondernemer niet meer kan terugbetalen.

Achtergestelde zakelijke lening

Bij een achtergestelde lening spreek je met degene die de zakelijke lening verstrekt af dat hij alleen maar recht heeft op terugbetaling van de zakelijke lening als alle andere leningen en crediteuren zijn afgelost.

Rekening-courantkrediet en het seizoenskrediet

Het rekening-courantkrediet (RC -krediet) is de meest voorkomende financieringsvorm in het MKB. Bij een rekening-courantkrediet spreek je met de bank af dat je tot een bepaald bedrag rood mag staan, de ‘kredietlimiet’.

Een rekening-courantkrediet gebruik je bijvoorbeeld om het verschil in betalingstermijnen tussen afnemers en leveranciers te overbruggen. Heel vaak moet de ondernemer zijn leveranciers en personeel eerder betalen dan dat hij betaald krijgt van zijn afnemers. De zekerheden die je bij een rekening-courantkrediet hebt, hangen meestal samen met de debiteuren en de voorraden.

Tip: heb je het rekening-courantkrediet maar een bepaalde tijd van het jaar nodig? Spreek dan met de bank een seizoenskrediet af, dat is voordeliger dan een doorlopend rekening-courantkrediet.

Voorbeeld

Een ondernemer houdt een camping. In de periode april tot en met oktober is deze camping open. In de periode november tot en met maart moet de ondernemer leven van het geld dat hij heeft verdiend in de periode daarvoor. In april is het geld echter grotendeels op, tegelijkertijd moet hij dan wel weer uitgaven doen om de zaak op te kunnen starten. Met de bank komt hij overeen dat hij voor de periode april - oktober van ieder jaar een seizoenskrediet krijgt. In november wordt dit krediet dan weer ingetrokken omdat hij dan voldoende geld heeft om het najaar en de winter door te komen.

Zzp’er met seizoenswerk? Zou dit ook voor zzp’ers in bijvoorbeeld de bouw gelden voor de dagen waarop hij niet kan metselen wegens de vorst? Helaas zal dat niet opgaan omdat de arbeid die de ondernemer verricht, persoonsgebonden is. De bank zal in dit geval adviseren om te sparen zodat hij tijdens moeilijke tijden toch door kan leven.

Wil je meer informatie over wat de beste leningvorm voor jouw bedrijf is? Neem dan contact op met één van de financieel professionals van OAMKB.

Kijk hieronder voor meer informatie: