Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug

Bedrijfsadvies Uitgeverij

Wat kan de bedrijfsadviseur uitgeverijen voor je betekenen?

De adviseur uitgeverijen helpt jou als uitgeverij om je ambities waar te maken. Waar sta je nu? Waar wil je heen? Wat gebeurt er nu in de markt en wat staat er aan te komen? Waarvan hangt het af of je floreert of juist niet overleeft? En mocht je nadenken over fusies, overnames, overdracht, waar moet je dan op letten? De specialist uitgeverijen zorgt er voor dat je begeleid wordt bij deze processen. Hij kent de markt, de spelers en helpt jou je organisatie optimaal in te richten om jouw doelen te behalen.

Voor wie is de adviseur uitgeverijen interessant?

Voor iedere uitgeverij die voorbereid wil zijn op alle ontwikkelingen in de markt, hierop voor wil sorteren en zo zijn eigen koers gaat varen, waarbij de omgevingsfactoren niet uit het oog verloren worden. Ook iedere uitgeverij die meer winst wil maken, zijn tijd anders wil indelen, meer focus en betere klanten wenst. Oftewel iedere uitgeverij die wel een goede rechterhand kan gebruiken in financiële, strategische en organisatorische stappen te nemen.

Hoe gaan we jouw doelen helpen bereiken?

We pakken elke casus in 3 stappen aan. Je bent vrij na elke stap de begeleiding te stoppen. We denken zelf niet dat je hiervoor kiest.

Stap 1: Winstscan:

We maken concreet wat jouw doelstellingen en uitdagingen zijn en bepalen globaal welke acties moeten worden genomen om deze doelstellingen zo goed en snel mogelijk te bereiken en de uitdagingen te overwinnen.

Stap 2: Projectplan:

Deze acties worden verder uitgewerkt in een projectplan dat we samen met jou gaan maken. hierin staat precies wie wanneer wat gaat doen en wat het doel moet zijn.

Stap 3: Begeleiding:

Begeleiding bij het uitvoeren van het projectplan, in een adviserende of meer actieve rol.

Wat mag je van als resultaat verwachten?

 • Je strategie staat weer helder op je netvlies
 • Je weet welke acties je moet ondernemen om je doelstellingen te bereiken
 • Je weet hoe je organisatie ingericht moet worden op de doelstellingen te bereiken
 • Je zult meer resultaat behalen uit het bedrijf in minder tijd

Uitwerking stappenplan

Stap 1: Winstscan

Hierbij wordt getoetst in hoeverre onder onder de volgende zaken goed ingericht zijn:

  • Winstgevendheid van je uitgeverij;
  • In processen van je uitgeverij;
  • Uitgeefplannen;
  • Sales & Marketing;
  • Benchmarken van de onderneming t.o.v. vergelijkbare bedrijven;
  • Profit & loss op titelniveau;
  • Voorraadkosten;
  • Productiekosten;
  • KPI’s gedefinieerd en inzichtelijk;
  • Benutting van het werkkapitaal;
  • Boekhouding/administratie/informatievoorziening;
  • Licentieovereenkomsten.

Op basis van een bedrijfsbezoek en het meest recente jaarverslag ontvang je een rapportage met vergelijkende waarde t.o.v. vergelijkbare bedrijven. Bij een winstscan wordt gekeken op welke onderdelen in je bedrijf verbeterpunten zitten en waar nog meer winst te behalen valt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van jouw cijfers, branchecijfers. Jouw investering: € 695,-. Nu heb je al helder wat er moet gebeuren

Stap 2 : projectplan

Op basis van de Winstscan gaan we concreet bepalen welke stappen moeten worden gezet om de doelstellingen te behalen.

In een adviestraject doorlopen we de volgende stappen:

 • We beginnen met het aanscherpen de acties uit de winstscanmet behulp van het Business Model Canvas. Zo lopen we in 9 stappen door de bouwstenen die van invloed zijn op jouw succes. Aan de hand hiervan bespreken we wat de effecten zijn van strategische keuzes en formuleren we concrete acties die moeten worden genomen.
 • Vervolgens maken we een begroting waarin geconcretiseerd wordt welke financiële resultaten we gaan behalen als we deze acties nemen.
 • Ook stellen we een liquiditeitsprognose op, zodat je financiële ruimte zichtbaar wordt en zo evt. financieringsbehoeften of een behoefte voor reserveren van gelden helder worden
 • Vervolgens volgen wij aan de hand van de geautomatiseerde administratie hoe de ontwikkelingen zijn ten opzichte van de begroting en sturen in onze sparsessies acties en doelstellingen bij waar nodig. Hierbij gebruiken we weer het Business Model Canvas zoals we dit hebben gemaakt.
 • Vanuit deze basis wordt een concreet projectplan gemaakt die bevat welke stappen er wanneer en door wie genomen moeten worden om de doelstellingen te realiseren.

Stap 3: Begeleiding en uitvoering van het projectplan

Om resultaten te bereiken is niet alleen een goed projectplan nodig, maar moet dit ook goed worden uitgevoerd. Waar lopen we tegenaan bij de uitvoering van het plan? Wat is er voor nodig om de uitvoering van afgesproken acties tóch te halen? Of moeten we het plan bijstellen? Wat kunnen we nog meer ondernemen om de doelstellingen te behalen? Onze adviseurs denken in oplossingen, niet in problemen. Wij zorgen er ook voor dat je op koers blijft zodat de doelen praktische en haalbaar blijven. Ook kunnen we het projectmanagement voeren.

Onze tarieven bedrijfsadvies uitgeverij

Winstscan: € 695,-

Projectplan: Afhankelijk van je doelstellingen zal het projectplan meer of minder omvangrijk zijn. Voor een maken van een projectplan om meer winst te genereren rekenen wij bijvoorbeeld 300 € bovenop het winstscan.

Voor overige projecten (overname, bedrijfsbeëindiging vind je een indicatie op de pagina’s die hierover gaan. Na de winstscan wordt hier een concrete prijsopgave gegeven.

Begeleiding

Ook hier ligt het tarief af van de doelstellingen en de wensen in begeleiding. Deze offerte wordt altijd vooraf gegeven naar aanleiding van de winstscan.

Als voorbeeld is uitgewerkt de casus dat de doelstelling is het maken van meer winst.

Winstplan light

 • Opstellen winstplan aan de hand van het Business Model Canvas
 • Maken begroting/liquiditeitsprognose
 • 2 keer per jaar een strategische sparingssessie met je winstplan adviseur waarin acties geëvalueerd worden en nieuwe acties bepaald worden
 • Tussentijds appen en bellen om te sparren inbegrepen
 • Gedurende een jaar

Tarief: € 225,- per maand

Winstplan medium

 • Opstellen winstplan aan de hand van het Business Model Canvas
 • Maken begroting/liquiditeitsprognose
 • Elk kwartaal een strategische sparingssessie met je winstplan adviseur waarin acties geëvalueerd worden en nieuwe acties bepaald worden
 • Tussentijds appen en bellen om te sparren inbegrepen
 • Gedurende een jaar

Tarief € 445,- per maand

Winstplan heavy met winstgarantie

  • Opstellen winstplan aan de hand van het Business Model Canvas
  • Maken begroting/liquiditeitsprognose
  • Elk kwartaal een strategische sparingssessie met je winstplan adviseur waarin acties geëvalueerd worden en nieuwe acties bepaald worden
  • Tussentijds appen en bellen om te sparren inbegrepen
  • Gedurende een jaar
 • Met winstgarantie

Tarief € 995,- per maand

Hoe werkt het winstplan met winstgarantie?

Kies je voor winstplan heavy dan spreken we een winstgarantie met je af. We geven advies en helpen je om je doelstellingen te bereiken. Binnen een jaarplan (een traject van 12 maanden) wordt een gegarandeerd doel gegeven, in ieder geval 200% van de investering die je in ons doet. Vanzelfsprekend zijn hier wel voorwaarden aan verbonden die te maken hebben met jouw inspanningen.

Voorbeelden van onderdelen van een plan

Tijdens de uitvoering van een winstplan kunnen we berekenen hoeveel het jou gaat opleveren als een bepaald onderdeel van je bedrijf (nog) beter wordt neergezet. Voorbeelden van bedrijfsonderdelen die we in de praktijk uitwerken in het winstplan, zijn:

 • Management
  • Bepalen organisatiesturctuur;
  • Aansturing;
  • KPI’s bepalen.
 • Uitgeefproces
  • Auteurs overeenkomsten;
  • Voorschotten;
  • Redactieproces;
  • Verschijningsvormen.
  • ….
 • Marketing organisatie
  • Wat zijn de effecten per marketingkanaal;
  • Marketing verkoopkanalen;
  • Auteursmarketing.
 • Voorraadbeheer
  • Oplage bepaling;
  • Voorraadkosten;
  • P.O.D.
 • Herdruk calculaties
  • Profit & loss op titelniveau;
  • Oplage bepaling;
  • P.O.D.
 • Cash flow
  • Financieringskosten;
  • Kosten werkkapitaal;
  • Rendement
 • Sales organisatie
 • bepalen doelstellingen verkoop per uitgave en plan hoe dit te behalen;
 • wat zijn de kosten per uitgave en hoe krijgen we die omlaag;
 • wat is de opbrengst per kanaal en hoe krijgen we dit omhoog;
 • wat is het resultaat op sales inspanningen en hoe krijgen we dit omhoog;
 • hoe kunnen we de sales organisatie verbeteren;
 • Inkoop
  • Analyse van je inkoopcontracten versus doelmatigheid;
  • Analyse inkoopcontracten versus alternatieven (andere aanbieders of het anders inrichten van de bedrijfsvoering waardoor bepaalde inkoop overbodig);
  • Analyse inkoopcontracten met daadwerkelijke uitvoering;
  • Insourcing/outsourcing vraagstukken incl leverancierskeuze.
 • Logistiek
  • Vaststellen efficiëntie van het logistieke proces;
  • Adviezen herinrichting van het logistieke proces;
  • Insourcing/outsourcing vraagstukken incl leverancierskeuze.
 • Human resources (werving, inhuur, aansturing, afvloeien)
  • Analyse proces werving (effectiviteit, risico’s) en afvloeien;
  • Analyse arbeidscontracten en verzekeringen;
  • Analyse risico’s in verzuimmanagement;
  • Analyse en advies aansturing en coaching.
 • Prijsstelling
  • Berekening kostprijs per produkt, gespecificeerd directe en indirecte kosten;
  • Ontwikkeling calculatiemodel voor prijsstelling producten / diensten;
  • Margeberekeningen
 • Risico’s en administratieve organisatie/interne controle
  • Analyse welke risico’s er liggen in de (administratieve) organisatie van het bedrijf, juridisch (bijv. aansprakelijkheid) en bedrijfsmatig;
  • Welke risico’s liggen er in de bedrijfsvoering (klanten, leveranciers, medewerkers) en hoe zijn deze afgedekt?
 • Exit plan
  • Een ondernemer heeft ook een exit plan klaar om te verkopen. De waarde van de onderneming is hier een belangrijk onderdeel in. Wij kunnen een inschatting maken wat de potentiële waarde is en er naar toe werken hoe we deze kunnen behalen. Hier maken we gebruik van de Waardepyramide.

Voordelen van een winstplan door een OAMKB winstplan adviseur:

 • Spaaringpartner aan je zijde met ervaring in de algmene- educatieve en tijdschriftenmarkt;
 • Winst verbetert;
 • Waarde onderneming verhoogt;
 • Inspanning meer in balans met rendement;
 • Liquiditeit verbetert;
 • Continuïteit verbetert;
 • Uitgeefbeleid commerciëler.

De OAMKB winstplan adviseurs zouden graag met je in contact komen. Laat hier je contactgegevens achter en we nemen direct contact met je op. Je kunt ons ook mailen op info@oamkb.nl

Jouw bedrijfsadviseur Uitgeverijen: 

Allard van Schoneveld