Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug

Bedrijfsadvies Techniek, maak- productie industrie/Milieutechniek

Wat doet een bedrijfsadviseur techniek?

De bedrijfsadviseur techniek helpt je als ondernemer om je ambities waar te maken. Om te bepalen waar je nu staat, waar je straks heen wilt en aan welke knoppen jij moet draaien om daar te komen. Wat zijn je kritische processen? Hoe kun je deze het beste beheersen? Hoe kies je je business partners en hoe stuur je ze aan? Hoe financier je je activiteiten, maak je gebruik van alle subsidies die mogelijk zijn? Je adviseur helpt je je beslissingen te maken op basis van volledige, goede en relevante informatie en zo meer winst en werkplezier te krijgen.

Voor wie is de adviseur techniek interessant?

Voor iedere ondernemer in de techniek, maak- en productie industrie of milieutechniek die serieus stappen wil maken in zijn onderneming, die meer winst in zijn bedrijf wil en minder tijd kwijt wil zijn, die meer focus en betere klanten wenst. Die op zoek is naar een strategische sparringpartner met financieel inzicht en jouw markt en alles wat daar bij komt kijken door en door kent.

Wat is een winstplan?

In veel (doch niet alle) gevallen is het maken van meer winst of het bereiken van dezelfde winst met een lagere inspanning een belangrijke doelstelling van de ondernemer. Hiertoe maken we samen met jou een winstplan. Als ondernemer heb je vaak wel een idee waar je wilt zijn en hoe je daar gaat komen. Maar een concreet pad naar succes is vaak niet uitgestippeld. De bedrijfsadviseur techniek helpt jou dit pad concreet te maken en houd je op koers. Hierbij gebruikt hij al zijn kennis over jouw branche. Een winstplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • waar sta je nu per onderdeel van je bedrijf
 • hoe vergelijkt je bedrijf zich met anderen uit de branche
 • op welke onderdelen valt er het eerste winst te behalen
 • wat zijn de stappen te nemen om die winst te behalen
 • wat is het einddoel
 • wat is het volgende onderdeel waar meer winst valt te behalen

Wat mag je van het winstplan verwachten?

 • je strategie staat weer helder op je netvlies en staat beschreven in een winstplan
 • je weet welke acties je moet ondernemen om je doelstellingen te bereiken
 • je weet hoe je organisatie ingericht moet worden op de doelstellingen te bereiken
 • je zult meer winst behalen uit de bedrijf in minder tijd

Winstplan stappenplan

Stap 1: Quickscan

Op basis van een bedrijfsbezoek en het meest recente jaarverslag ontvang je een rapportage met vergelijkende waarde t.o.v. vergelijkbare bedrijven in jouw sector. Bij een quickscan wordt gekeken op welke onderdelen in je bedrijf verbeterpunten zitten en waar nog meer winst te behalen valt. Hierbij kijken we specifiek naar de processen die voor jou cruciaal zijn en gebruiken onze kennis over hoe je dit allemaal in kunt richten. Zo kunnen we concreet aangeven waar er “quick wins” zijn cq op welke gebieden je snel een grotere winstgevendheid of andere doelstellingen kunt behalen. Jouw investering: € 695,-

Stap 2 : winstplan

Op basis van de Quickscan brengen we in kaart waar meer winst te behalen is en aan welke knoppen we moeten draaien. De actiepunten hiervoor worden vastgelegd in een winstplan.

In een adviestraject doorlopen we de volgende stappen:

 • We beginnen met het aanscherpen van het winstplan met behulp van het Business Model Canvas. Zo lopen we in 9 stappen door de bouwstenen die van invloed zijn op jouw succes. Aan de hand hiervan bespreken we wat de effecten zijn van strategische keuzes en formuleren we concrete acties die moeten worden genomen. Hierbij worden alle cruciale processen meegenomen. Zie voorbeelden hier beneden.
 • vervolgens maken we een begroting waarin geconcretiseerd wordt welke financiële resultaten we gaan behalen als we deze acties nemen.
 • ook stellen we een liquiditeitsprognose op, zodat je financiële ruimte zichtbaar wordt en zo evt. financieringsbehoeften of een behoefte voor reserveren van gelden helder worden
 • Vervolgens volgen wij aan de hand van de geautomatiseerde administratie hoe de ontwikkelingen zijn ten opzichte van de begroting en sturen in onze sparsessies acties en doelstellingen bij waar nodig. Hierbij gebruiken we weer het Business Model Canvas, zoals we dit hebben gemaakt.
 • zo wordt ook duidelijk welke processen verder verbeterd kunnen worden en adviseren we hoe je dit kan realiseren.

Stap 3: Monitoren en bijsturen van het winstplan

Om resultaten te bereiken is niet alleen een goed winstplan nodig, maar ook opvolging hiervan. Waar lopen we tegenaan bij de uitvoering van het plan? Wat is er voor nodig om de uitvoering van afgesproken acties toch te halen? Of moeten we het winstplan bijstellen? Wat kunnen we nog meer ondernemen om het winstdoel te behalen? Hoe komen we over drempels heen die het winstplan belemmeren? Onze adviseurs denken in oplossingen, niet in problemen. Wij zorgen er ook voor dat je op koers blijft, zodat de doelen praktische en haalbaar blijven.

Winstplan tarieven

Winstplan light

 • Opstellen winstplan aan de hand van het Business Model Canvas
 • maken begroting/liquiditeitsprognose
 • 2 keer per jaar een strategische sparringsessie met je winstplan adviseur, waarin acties geëvalueerd worden en nieuwe acties bepaald worden
 • tussentijds appen en bellen om te sparren inbegrepen
 • gedurende een jaar

Tarief: € 225,- per maand

Winstplan medium

 • Opstellen winstplan aan de hand van het Business Model Canvas
 • maken begroting/liquiditeitsprognose
 • elk kwartaal een strategische sparringsessie met je winstplan adviseur, waarin acties geëvalueerd worden en nieuwe acties bepaald worden
 • tussentijds appen en bellen om te sparren inbegrepen
 • gedurende een jaar

Tarief € 445,- per maand

Winstplan heavy met winstgarantie

  • Opstellen winstplan aan de hand van het Business Model Canvas
  • maken begroting/liquiditeitsprognose
  • elk kwartaal een strategische sparringsessie met je winstplan adviseur, waarin acties geëvalueerd worden en nieuwe acties bepaald worden
  • tussentijds appen en bellen om te sparren inbegrepen
  • gedurende een jaar
 • Met winstgarantie

Tarief vanaf € 995,- per maand

Hoe werkt het winstplan met winstgarantie?

Kies je voor winstplan heavy, dan spreken we een winstgarantie met je af. We geven advies en helpen je om je doelstellingen te bereiken. Binnen een jaarplan (een traject van 12 maanden) wordt een gegarandeerd doel gegeven, in ieder geval 200% van de investering die je in ons doet. Vanzelfsprekend zijn hier wel voorwaarden aan verbonden die te maken hebben met jouw inspanningen.

Voorbeelden van onderdelen van een winstplan

Tijdens de uitvoering van een winstplan kunnen we berekenen hoeveel het jou gaat opleveren als een bepaald onderdeel van je bedrijf (nog) beter wordt neergezet. Voorbeelden van bedrijfsonderdelen die we in de praktijk uitwerken in het winstplan, zijn:

Voordelen van een winstplan door een OAMKB winstplan adviseur:

De OAMKB winstplan adviseurs zouden graag met je in contact komen. Laat hier je contactgegevens achter en we nemen direct contact met je op. Je kunt ons ook mailen op info@oamkb.nl

 

 • Projectmanagement
  • hoe beheers je de winstgevendheid van je projecten
  • hoe beheers je de efficiëntie van uitvoering van de projecten
  • welke KPI’s zijn effectief
  • hoe zorg je dat je continue beter wordt bij de uitvoering van projecten
 • Productie/Lean/Automatisering
  • Analyse gebruik en effectiviteit softwarepakketten
  • Analyse waardetoevoeging van elke stap en actie in jouw organisatie
  • welke besparingen kan worden behaald door automatisering
  • welke groei en waardetoevoeging kan worden behaald door automatisering
  • Hoe kan het produktieproces efficienter worden ingericht
 • Magazijninrichting
  • hoe benut je een optimale inrichting van je magazijn.
 • Administratie/Boekhouding/Begroting/Inzicht
  • Hoe kan je administratief proces worden verbeterd
  • Hoe is de vergelijking met de begroting ingericht
 • Balans/financieringsstructuur
  • welke financieringsbehoefte zijn er
  • Hoe kunnen we hier integraal naar kijken, de gehele organisatie beschouwend
 • Inrichting recepturen/stuklijsten
 • Personeel
  • hoeveel FTE direct/indirect
 • Nacalculatie
  • hoe is je nacalculatie ingericht
  • Hoe kun je nacalculeren zonder in te boeten op klanttevredenheid
  • hoe is de winstgevendheid per project/produkt
  • Subsidie regelen(o.a. WBSO)
  • maak je gebruik van alle subsidie regelingen?
  • <
  • sales
  • bepalen doelstellingen verkoop per product of dienst en plan hoe dit te behalen.
  • Wat is de afhankelijkheid van klanten
  • wat zijn de kosten per nieuwe klant en hoe krijgen we die omlaag
  • wat is de opbrengst per verkoper en hoe krijgen we dit omhoog
  • wat zijn het resultaat op sales inspanningen en hoe krijgen we dit omhoog
  • Inkoop/Voorraadbeheer/Consignatie oplossingen
   • Analyse van je inkoopcontracten versus doelmatigheid
   • Analyse performance business patners en vergelijk
   • insourcing/outsourcing vraagstukken incl leverancierskeuze
  • logistiek
   • vaststellen efficiëntie van het logistieke proces
   • insourcing/outsourcing vraagstukken incl leverancierskeuze
  • human resources (werving, inhuur, aansturing, afvloeien)
   • analyse proces werving (effectiviteit, risico’s) en afvloeien
   • analyse arbeidscontracten en verzekeringen
   • analyse risico’s in verzuimmanagement
   • analyse en advies aansturing en coaching
  • prijsstelling
   • berekening kostprijs per produkt, gespecificeerd directe en indirecte kosten
   • ontwikkeling calculatiemodel voor prijsstelling producten / diensten
   • margeberekeningen
  • risico’s en administratieve organisatie/interne controle
   • analyse welke risico’s er liggen in de (administratieve) organisatie van het bedrijf, juridisch (bijv. aansprakelijkheid) en bedrijfsmatig
   • welke risico’s liggen er in de bedrijfsvoering (klanten, leveranciers, medewerkers) en hoe zijn deze afgedekt?
  • exit plan
   • een ondernemer heeft ook een exit plan klaar om te verkopen. De waarde van de onderneming is hier een belangrijk onderdeel in. Wij kunnen een inschatting maken wat de potentiële waarde is en er naar toe werken hoe we deze kunnen behalen. Hier maken we gebruik van de Waardepyramide.
     
  • meer winst!!
  • meer ondernemersplezier en betere balans
  • meer inzicht
  • het resultaat betaalt de winstplan adviseur
  • duurzame verbeteringen in je bedrijf dus ook meer winst op de lange termijn!