Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug

Salarisadministratie

Wat doe je liever: je administratie of groeien met je bedrijf? Neem nu contact op voor een financieel professional inclusief online administratie!

Loonstrook incl. loonbelastingaangifte  v.a. €10,- 
Opstellen arbeidscontract v.a. €95,

Bekijk onze tarievenpagina voor meer prijzen.

 

OAMKB Salaris
Nusterweg 63B
6136 KT Sittard

046 - 260 02 01
06-52 52 71 28
roy.argyrakis@oamkb.nl

Goede salarisadministratie: houd je personeel tevreden

Veel ondernemers in het MKB zijn als kleine zelfstandige begonnen. Als het werk toeneemt,  komt er een moment dat je hulp nodig hebt, je gaat personeel in dienst nemen. Dan wordt het snel erg ingewikkeld, je moet voldoen aan allerlei wetten binnen de salarisadministratie, het salaris op tijd uitbetalen, contracten opstellen etc. Dan ligt de keuze voor een salarisadministrateur voor de hand. Met meerdere personeelsleden kun je beter de salarisadministratie uitbesteden. Hoe gaat het uitbesteden van de salarisadministratie in zijn werk, wat zijn de voordelen en zijn er ook nadelen bij het uitbesteden van de salarisadministratie?

OAMKB heeft de alle software voor salarisadministratie uitvoerig getest. Neem contact op met OAMKB en leer hoe je maar liefst 70% van de tijdsinvestering in de boekhouding kunt besparen!

Wat is van belang bij de salarisadministratie?

Je hoeft geen salarisadministrateur te zijn om te beseffen dat jouw personeel netjes op tijd betaald moet worden. Dat ben je niet alleen verplicht. Als je niet goed omgaat met de financiële belangen van jouw personeel, zullen ze ook minder gemotiveerd zijn om extra inzet te tonen. Daarom is een nauwgezette  salarisadministratie van groot belang voor elke ondernemer binnen het MKB. Dit zijn de belangrijkste zaken waar een salarisadministrateur rekening mee moet houden:

 • Alle gegevens van het personeel moet worden geregistreerd zoals naam, adres en bankgegevens
 • Contracten moeten worden opgesteld onder de juiste voorwaarden en wettelijke verplichtingen
 • Bij aflopende contracten moet er een signaal zijn voor eventuele verlenging of beëindiging
 • Opbouw van salarissen moet conform de huidige wetgeving opgesteld worden
 • Het salaris moet op tijd worden uitgekeerd voor alle personeelsleden
 • Branche specifieke CAO regelingen zoals overtijd, vakantieregelingen en pensioenen moeten doorgevoerd worden
 • Vragen van personeel over de loonstrook moeten afgehandeld worden

Dit zijn slechts een aantal zaken die een salarisadministrateur moet regelen. Als er bepaalde aspecten niet kloppen, kan dat een grote impact hebben op de onderneming. Niet alleen wat betreft het personeel, ook de fiscus kijkt mee of de salarisadministratie goed op orde is. Het uitbesteden van de salarisadministratie kan je veel problemen besparen.

Salarisadministratie uitbesteden

Als ondernemer moet je bezig kunnen zijn met de kernactiviteiten. Producten, diensten, productiewerkzaamheden en levering aan de klanten. Als je ook nog eens de salarisadministratie moet afhandelen, zul je tijd en geld verliezen. Voor een ondernemer in het MKB is het in dienst nemen van een salarisadministrateur vaak een te hoge kostenpost. Gelukkig kun je de salarisadministratie ook uitbesteden.

Op zoek naar een geschikte salarisadministrateur? Vraag direct een salarisadministrateur offerte aan bij OAMKB voor één van onze gespecialiseerde vakmensen.

Bij de keuze van een geschikt persoon waar je de salarisadministratie aan kunt uitbesteden stel je uiteraard een aantal eisen zoals:

Professionaliteit

Een aantal salarisadministrateurs werkt heel goedkoop. Dat komt omdat achter de schermen de salarisadministratie wordt doorgezet naar een stagiaire. Als je de salarisadministratie uitbesteed wil je een beroep kunnen doen op een professional met aantoonbare credentials.

Branche specifieke kennis

De salarisadministratie binnen een bouwbedrijf is niet gelijk aan de salarisadministratie in een horeca zaak. Zaken als overtijd, werken in het weekend en branche specifieke CAO regelingen spelen een grote rol bij de samenstelling van de loonstrook. Kies voor een salarisadministrateur die bekend is binnen de branche.

Schaalbaarheid

Als je als ondernemer je eerste personeelslid in dienst neemt kan het snel toenemen. Die eerste persoon geeft je plotseling enorm veel ruimte om de bedrijfsactiviteiten te laten groeien. Je denkt niet meer aan gisteren, maar aan morgen. Is jouw salarisadministratie schaalbaar, kan jouw salarisadministrateur overweg met een snelle groei van de organisatie?

Overdragen van werkzaamheden

Het is mogelijk dat je de salarisadministratie over wilt dragen of over moet dragen. Kun je op korte termijn een vervanging regelen, of kan jouw salarisadministrateur dat voor je doen? Wed nooit op één paard, zorg altijd dat je kunt overstappen.

Wijzigingen in de salarisadministratie

In 2016 is er een nieuwe regelgeving ingevoerd voor personeelsleden. Voor de meeste werknemers bieden deze nieuwe regels voordelen. Met een economie die aantrekt en een besteedbaar inkomen dat toeneemt lijken er eindelijke betere tijden aan te breken, voor zowel werknemer als werkgever. Dat betekent ook dat nieuwe contracten moeten worden aangepast en oude contracten onder de loep moeten worden genomen. Het opstellen en evalueren van contracten hoort ook thuis in de salarisadministratie. Vijf nieuwe regels zijn:

 • Er is een verhoging voor het maximum bedrag van de arbeidskorting
 • De algemene heffingskorting is in grotere mate afhankelijk van het inkomen
 • De loonheffing is lager geworden
 • De heffingspercentages in de eerste en tweede schijf zijn lager, de derde schijf is verlengd
 • De ontslagwet is aangepast, er is een nauwgezette documentatie vereist bij ontslag

OAMKB geeft advies aan ondernemers binnen het MKB omtrent belastingzaken, neem gerust even contact op.

Wat zit er in maandabonnement voor de salarisadministratie? 

 • Salarisverwerking
 • Periodieke salarisverwerking
 • Controle en correcte verwerking van de doorgegeven mutaties
 • Verwerking van vakantiegeld (opbouw en betaling per periode) en aanmalige uitkeringen
 • Aanpassing pensioeninhoudingen
 • Verwerken  van de loonaangifte en digitale indiening bij de belastingdienst
 • Verwerken CAO-aanpassingen
 • Verwerken (eindejaars-)uitkeringen
 • Toetsing wettelijk minimumloon
 • Loonstroken
 • Loonjournaalposten
 • Verslag aangifte loonheffingen

Alle resultaten worden digitaal ter beschikking gesteld cq zitten en zijn inzichtelijk voor de klant achter de login.

Wat doen we nog meer? 

 • Verwerken proforma berekeningen
 • Aanvragen loonheffingsnummer werkgever
 • Telefonische ondersteuning en beantwoording van e-mail op het gebied van salarisadministratie
 • Aanmaken van additionele werknemers, vakantiekrachten en stagiaires

Kosten per medewerker

De werkzaamheden onder punt 1 t/m 5 worden uitgevoerd voor een vaste prijs van € 15,- per verloningsperiode per medewerker (per strook). Heb je meer dan 25 medewerkers dan dalen de kosten naar €10,- per medewerker, per maand. 

De berekening van het aantal medewerkers vindt plaats door het vaststellen van het aantal medewerkers in de aangifte loonheffingen. Meerdere loonstroken bij bijvoorbeeld zogenaamde “terugwerkende kracht mutaties” of tussentijdse wijzigingen worden dan ook niet afzonderlijk berekend. Dat geldt tevens voor proforma berekeningen. Hiervan uitgaande dat dit incidenteel voorkomt.

Overige werkzaamheden voor de salarisadministratie 

Het opstellen van overeenkomsten (arbeidsovereenkomst, gebruiksovereenkomst auto, enz.) maken geen onderdeel uit van de werkzaamheden. Het opstellen van dergelijke overeenkomsten kunnen wij wel verrichten tegen een tarief van € 95,00 exclusief BTW per overeenkomst.

Indien genoemde werkzaamheden aan de orde zijn, zal dit vooraf kenbaar worden gemaakt; er vindt nimmer een afrekening plaats van werkzaamheden die niet vooraf zijn afgesproken.

Salarisadministratie uitbesteden spaart tijd én kosten

Dat het uitbesteden van de salarisadministratie de ondernemer tijd bespaart zal geen verrassing zijn, dat je er ook kosten mee kunt besparen zul je misschien niet direct verwachten. Toch is het uitbesteden van de salarisadministratie aan een specialist vaak kostenbesparend. Allereerst heb je meer tijd en mankracht om bedrijfsgerelateerde werkzaamheden uit te voeren. De salarisadministrateur kan betere contracten opstellen waar je nu en op de langere termijn voordeel mee kunt behalen. Het bijhouden van de salarisadministratie kan voor een groot deel worden geautomatiseerd, dat verminderd het aantal menselijke fouten. Bij een conflict over het salaris kan de externe partij die de salarisadministratie ten uitvoer brengt de zaak objectief bekijken en beoordelen. Dat voorkomt ook wrijving tussen werkgever en werknemer.

Het uitbesteden van de salarisadministratie is niet zozeer de zaken uit handen geven, het is een samenwerkingsverband aangaan met een betrouwbare partner, een salarisadministrateur die jouw belangen behartigd. Een goede salarisadministratie heeft als gevolg dat je met de minste kosten de beste resultaten behaalt en jouw personeel zal je dankbaar zijn. De complexe regelgeving omtrent salarissen, premies en heffingskortingen kan overweldigend zijn. Kies daarom voor een salarisadministrateur die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in jouw branche.

De salarisadministratie uitbesteden is voor een ondernemer in het MKB een grote stap. Het is ook een fase waarin een onderneming uit gaat groeien van een klein bedrijf tot een echte onderneming. Kies daarom de beste partners waar je op kunt bouwen en waarmee je kunt groeien.

Vraag direct bij OAMKB een offerte aan en breng jouw salarisadministratie op orde!

Meer interessante topics: Accountants van OAMKB, Administratie Retail, Massaal digitaal procederen