Online administraties
& Financieel professionals
voor de medici

Huisarts moet moderniseren

De huisarts van pakweg vijftig jaar geleden had een ander takenpakket in vergelijking met de huisarts van vandaag. Ook nu staan er heel wat veranderingen op stapel in de medische sector, als huisartsenpraktijk zul je met de tijd mee moeten gaan. Dit kan in de vorm waarin de praktijk is ingericht, de wijze waarop dienstverlening naar de cliënten worden uitgevoerd, werken binnen een samenwerkingsverband, e-Health mogelijkheden benutten, of middels een moderne administratie die in de cloud wordt opgeslagen. Door vandaag al slimme keuzes te maken kun je de komende jaren meegroeien met de maatschappij, en inspelen op de behoeftes vanuit de samenleving. Op deze pagina bekijken we hoe je als huisarts kunt moderniseren op basis van flexibele oplossingen.

Bespaar tijd en kosten door samen te werken met professionals die jouw praktijk ondersteunen waar dat gewenst is. Als huisarts in Nederland kun je vertrouwen op OAMKB Zorg, neem contact op voor meer informatie.

Tijd voor een nieuwe praktijk

Waarom zou je iets veranderen aan de oude situatie wanneer deze nog goed functioneert? Wanneer het beter kan uiteraard, als huisarts zijn er zowel voor de zorgverlener als zorgvrager voordelen te behalen, door te werken aan een moderne huisartsenpraktijk die voldoet aan de wensen van deze tijd. Nu zijn er al veel mogelijkheden om een praktijk vorm te geven, naast de praktijk zoals we die al decennia lang kennen en de huisartsenposten is er bijvoorbeeld de HOED-constructie (Huisartsen Onder Een Dak), of denk aan de anderhalvelijnscentra. Waar je ook voor kiest, je kunt als huisarts niet zonder de solide fundering van een financiële administratie die meeschaalt met de organisatie én inspeelt op de behoefte vanuit de samenleving. OAMKB Zorg is een financieel dienstverlener die huisartsenpraktijken in ieder vorm helpt met de administratieve en financiële organisatie, waarmee je als huisarts meer tijd overhoudt voor cliënten en je eigen praktijk.

Huisarts staat onder druk

Het valt niet te ontkennen dat huisartsen behoorlijk onder druk staan. Artsen geven zelf aan dat de werklast vaak te hoog ligt. Goed personeel is moeilijk te vinden, en ervaren professionals kunnen niet met pensioen omdat er geen geschikte opvolger te vinden is. Maar liefst de helft van alle huisartsen ervaren een té zware werkdruk. Op nationaal niveau kampt een derde van alle huisartsenpraktijken met deze problematiek. Wanneer je van plan bent om binnen afzienbare tijd met pensioen te gaan zul je hier nu al rekening mee moeten houden. Daar komt nog bij kijken dat er steeds meer senioren bijkomen die hulpbehoevend zijn. Juist voor deze doelgroep zijn huisartsen in de nabije omgeving van groot belang.

Sterkere groei in eerstelijnszorg

We zien een snelle stijging in de eerstelijnszorg, sneller in vergelijking met de tweedelijnszorg. Dit komt voort uit eerder gemaakte afspraken waarin werd bepaald dat er meer diensten vanuit de tweedelijnszorg overgeheveld moeten worden naar de eerstelijnszorg, met als doel de kwaliteit te verhogen en tegelijkertijd de kosten te verlagen. Bij huisartsen is de samenwerking tussen zorgverleners onderling, en in relatie met de eigen huisartsenpraktijk, een steeds grotere rol in gaan nemen. Huisartsen werken in de eerste lijn steeds intensiever samen met verschillende zorgverleners waaronder fysiotherapeuten, apotheken, thuiszorg organisaties, diëtisten, logopedisten, wijkteams en gemeenten. Daarnaast werken huisartsen ook steeds vaker samen door onderling afspraken te maken.

Moderne oplossing voor gezondheidszorg

Als huisarts kun je niet alles bij het oude houden, er zijn volop vernieuwingen waarmee de dienstverlening niet alleen eenvoudiger maar ook beter wordt. Denk aan e-Health producten en diensten waarmee de cliënt steeds meer zelfstandigheid krijgt over het proces. Dat is niet alleen prettig voor de persoon die hulpbehoevend is, het leidt ook tot een significante lastenverlichting voor de huisarts.

In plaats van genezen komt er steeds meer aandacht voor preventieve behandelingen, ook hier zijn moderne oplossingen weer onmisbaar. Alleen al via e-mail of een live (video)chat kan een huisarts de cliënt op afstand beter van dienst zijn. De interactie met de cliënten blijft in stand, en wordt in veel gevallen zelfs verbeterd door moderne middelen in te zetten.

OAMKB Zorg maakt het eenvoudiger voor de huisarts

Samenwerken beperkt zich niet alleen tot medisch professionals, ook de samenwerking met financieel experts kan veel voordelen bieden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een online financiële administratie inrichten die grotendeels geautomatiseerd wordt, zo blijft er meer tijd over voor de cliënten.
  • Opstellen en indienen van de aangifte inkomstenbelasting.
  • Maandelijkse updates met de laatste financiële cijfers, toegankelijk via een overzichtelijk online dashboard.
  • In een vroeg stadium advies waarmee het plannen van investeringen niet meer betekent dat je achter de feiten aanloopt.
  • Nauwe communicatie met de OAMKB Zorg specialisten omtrent de huidige wet- en regelgeving.
  • Persoonlijk advies waarmee de prestaties van de huisartsenpraktijk naar een hoger niveau getild kunnen worden.

Daarnaast behoort ook het adviseren op het gebied van de extramuraal werkzame specialist tot de taken van de OAMKB Zorg professionals. Daarbij wordt rekening gehouden met de WTZI-instellingen, de voormalige ZBC’s dus.

Werken via internet betekent gelukkig niet dat er geen persoonlijk contact meer mogelijk is. OAMKB Zorg voert ook huisbezoeken uit als financieel professional, plan direct een vrijblijvend consult in.