Online administraties
& Financieel professionals
voor de medici

Fiscaal

Starten als medicus

Een goede voorbereiding is essentieel bij het starten van jouw eigen praktijk/ bedrijf. Vanuit loondienst groei je door tot zelfstandige specialist of arts ofwel je start direct na jouw studie een eigen onderneming of neemt een praktijk over. De belangrijkste eerste keuze is de wijze waarop je begint. Of je nou een eenmanszaak, maatschap of B.V. wilt starten, wij nemen de administratie en de contacten met de Belastingdienst van je over. Daarnaast kunnen wij goed adviseren over welke rechtsvorm voor jou het meest aantrekkelijk is.

Medisch specialist is ondernemer

Medisch specialisten (vrijgevestigd) zijn vaak ondernemers voor de inkomstenbelasting. De kern hiervan is het zelfstandige declaratierecht van de medisch specialist. Tegenwoordig kennen we binnen deze wereld een bekostigingssysteem en declareren medische specialisten vaak niet meer zelf. Hierdoor zouden medisch specialisten hun ondernemerschap verliezen. Rond 2015 zijn daarom veel medische bedrijven in een andere structuur gegoten, de zogenaamde MSB's (Medisch Specialistische Bedrijven). De Hoge Raad kijkt redelijk strikt naar het ondernemersrisico en de continuïteit van de onderneming. Er wordt door de Hoge Raad minder strikt gekeken naar het (zelfstandige) declaratierecht. Wij kunnen jou adviseren of een BV-structuur het beste is of dat je beter ondernemer kunt blijven voor de inkomstenbelasting.

BTW binnen de zorg

De meeste ondernemingen binnen de zorg zijn vrijgesteld voor de BTW/ omzetbelasting. Als je werkzaam bent in de zorg, kun je een BIG-registratie aanvragen. Er moet wel sprake zijn van een dienst welke betrekking heeft op de gezondheidstoestand en een echte zorgverlener. Wilt je meer informatie over of je wel of niet onder de vrijstelling voor de BTW valt, neem dan contact met ons op.

BTW- vrijstelling medici

Voor bepaalde beroepsgroepen is vastgesteld dat de BTW- vrijstelling is vervallen. Hiervan zijn de belangrijkste:

  • Psychologen, met uitzondering van GZ- psychologen
  • Kinder- en jeugdpsychologen, psychologen arbeid en gezondheid mogen een BTW- vrijstelling toepassen (zelfs zonder BIG- registratie hebben)
  • Osteopaten, pedagogen, chiropractors en acupuncturisten hebben geen BTW- vrijstelling meer
  • Orthopedagogen hebben ook recht op een BTW- vrijstelling (zelfs zonder BIG- registratie)

Persoonlijke administratie

Medici verrichten soms zowel BTW-vrijgestelde al BTW-belaste activiteiten. Doordat sommige prestaties zijn belast met BTW, kan de BTW op de daarop betrekking hebbende kosten terug worden gevraagd. De Belastingdienst wil dat jouw administratie qua kostenplaats duidelijk aangeeft of er met of zonder BTW gepresteerd wordt. Hiervoor kan het wenselijk zijn BTW belaste prestaties in een apart gebouw of ruimte onder te brengen. Eventueel moeten ook investeringen verdeeld worden. Ook kan de administratie anders ingericht worden. Overleg dit met ons hoe dit het beste voor jou ingericht kan worden.

Stoppen met ondernemen

Er komen meerdere belangrijke zaken op bij het verkopen van jouw bedrijf. Het kan verstandig zijn om een overdracht door te rekenen met een potentiële koper. Ook kun je mogelijk belasting besparen bij de verkoop. Verder is het belangrijk om na te gaan of de prijs voldoende is en je financieel normaal kunt blijven leven. OAMKB zorgt voor een soepel verloop van de laatste loodjes door middel van een goed advies gebaseerd op jouw wensen.