Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug

Klachtenprocedure

Jouw klacht, onze prioriteit

Inleiding
Bij OAMKB doen we er alles aan om onze diensten naar tevredenheid te leveren, en werken daarom continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, worden af en toe fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Mocht je ontevreden zijn over onze dienstverlening, één van van onze partners of een ander aspect van onze organisatie, dan zoeken we graag samen naar een passende oplossing. Wij vragen je dan ook om ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. In deze regeling staat hoe wij met je vragen of klachten omgaan, en wie je kunt benaderen. Hierdoor proberen wij het klachtenproces zo transparant mogelijk te houden.


Telefonisch oplossen klacht
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek, telefonisch of persoonlijk - worden opgelost. Wij vragen je daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Mocht de klacht over een bepaald persoon binnen onze organisatie gaan, verzoeken we je dit eerst met hem of haar op te nemen. Als dit niet lukt, of er als er een reden is om dit niet te willen, dan kun je contact opnemen met Pascale Petiet.


Formele klachtenprocedure
Als het gesprek geen oplossing biedt voor het probleem, of als je van mening bent dat de klacht te ernstig, dan kun je de klacht schriftelijk indienen. Deze schriftelijke klacht kun je per e-mail of reguliere post naar OAMKB sturen, ter attentie van Pascale Petiet. Ook hier geldt, heeft de klacht direct op haar betrekking, stuur hem naar Pascale Petiet.


Verloop procedure
Na ontvangst van de schriftelijke klacht is de procedure als volgt: de klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld en er zal met alle betrokken partijen overlegd om tot een wederzijds bevredigende oplossing te komen. Lukt het niet om dit binnen enkele dagen te realiseren, zul je in ieder geval op de hoogte gehouden worden van de status. Onze doelstelling is om iedere klacht binnen drie weken volledig af te handelen. Mocht dit om welke reden dan ook langer duren houden wij je hiervan op de hoogte. Na afloop volgt ook een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.


Rechtsbescherming
OAMKB garandeert dat iedere belanghebbende bij ons kantoor zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen ons kantoor of betrekking hebbend op ons kantoor aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat er een duidelijke procedure is met betrekking tot klachten en wij hopen dat wij hierdoor onze dienstverlening kunnen verbeteren en herhaling van problemen kunnen voorkomen.