Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug

Bereid jouw kredietaanvraag voor met een liquiditeitsbegroting

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op een kredietaanvraag. Met onderstaande checklist krijg je snel overzicht of jouw financieringsaanvraag goed is onderbouwd. Als er elementen ontbreken pas je jouw ondernemingsplan daar dan op aan. De kans op een positieve beslissing zal dan aanzienlijk groter zijn.

Meer weten over het opstellen van een liquiditeitsbegroting? Neem direct contact op met OAMKB.

De banken moeten zich aan standaard regels en wetten houden. Dat lijkt wellicht overdreven, maar als je laat zien dat je zelf initiatief neemt met de punten in onderstaande checklist dan maak je een positieve indruk op de financiële instantie. Dit geldt voor elk soort investeerder, denk naast de bank ook aan een crowdfunding campagne, een angel investor of Qredits. Wanneer je voor jezelf een goed plan opstelt met een doordachte liquiditeitsbegroting geeft dit aan dat je echt bezig bent met jouw onderneming, en niet alleen met het inzamelen van geld.

Een ondernemingsplan in 20 stappen:

1. Omschrijf op een begrijpelijke wijze de kwaliteiten van jou als ondernemer. Onderbouw deze kwaliteiten met argumenten. Daarmee krijgt de bank direct een beeld van de ondernemer.

2. Geef ook jouw zwakke punten aan en op welke wijze je bij die zwakheden ondersteuning zoekt. Dat kan een persoonlijke coach zijn, een adviseur, regelmatig overleg met een accountant of boekhouder. Voor de zaken die buiten jouw kern competenties liggen kun je personen aanwijzen die je kunnen ondersteunen met deze taken. Geef ook aan of je regelmatig bijeenkomsten van ondernemers, trainingen en netwerkborrels bezoekt.

3. Beschrijf jouw doelstellingen zo concreet mogelijk. Noteer geen dromen zoals “Ik wil graag mijn kookkunsten delen met de wereld” maar ga in detail met “Ik ga een camper ombouwen met HACCP gecertificeerde keukenapparatuur waarmee ik op vijf locaties in Limburg wekelijks vegetarische Sushi zal verkopen. Naast mijzelf werk ik met twee personeelsleden, het gemiddeld aantal bezoekers per locatie ligt op 3500 personen per dag. De gemiddelde prijs voor een Sushi menu ligt op €8,95” etc.

4. Geef in het ondernemingsplan aan hoe kansrijk jouw concept is en lever bewijs van onafhankelijke toetsing. Dat kunnen pre-orders zijn voor jouw dienst of product van potentiële klanten. Je kunt ook een kleinschalig vooronderzoek laten uitvoeren door studenten met concrete vragen over jouw product of dienst. Voeg deze opdrachten en enquêtes toe aan jouw ondernemingsplan. Zeg niet simpelweg dat jouw familie en vrienden het een fantastisch idee vinden.

5. Breng de concurrentie in kaart. Zoek naar ondernemers die een gelijksoortige dienst of product leveren en geef aan wat jouw onderscheidend vermogen is. Als je niet aan kunt geven waarom jouw aanpak verschilt van de concurrent is jouw zaak in principe overbodig. Als je beweert compleet uniek te zijn en dat jouw concept compleet vernieuwend is zal een eenvoudige Google zoekopdracht uitwijzen dat je niet zo uniek bent als je had gehoopt. De geldverstrekker zal dit zeker toetsen.

6. Waarom willen jouw potentiële klanten jouw producten of diensten afnemen? Je kunt een marktonderzoek uit laten voeren, maar je kunt ook toekomstige afnemers vragen om een verklaring. Zij kunnen aangeven waarom ze voor jou kiezen. Jij bent de eerste leverancier die pinda's kan produceren die geen allergenen bevatten, of jij levert al jouw producten op klimaat neutrale wijze. Laat jouw klanten ook ambassadeur zijn voor jouw producten en diensten. Als je geen goede voordelen op papier kunt krijgen moet je bij jezelf nagaan of jouw liquiditeitsbegroting wel haalbaar is.

7. Wat is jouw verkoopstrategie? Werk je vanuit huis, online of een vaste locatie? Hoe kom je in contact met nieuwe klanten en op welke wijze onderhoud je contact met bestaande klanten? Ga je folders verspreiden, direct mail versturen, nieuwsbrieven opstellen of viral video's produceren? Naast de eerste verkoop geef je ook aan welke strategie je gaat toepassen om jouw klanten te binden voor nieuwe opdrachten en verkopen.

8. Geef bij het ondernemingsplan een solide financiële onderbouwing. Hoewel je een succesvolle onderneming wilt opzetten zal het niet altijd voorspoedig verlopen. Geef dat aan en blijf realistisch. Als je met Hockeystick grafieken aan komt zetten zal de investeerder dat niet serieus nemen. Dat is een grafiek die na een aanloopperiode alleen maar blijft stijgen, zo werkt het niet in de echte wereld. Er zullen pieken en dalen zijn, geef aan waar de risico's zitten en hoe je daar doorheen zult komen. Daarnaast is jouw bedrijf ook gevoelig voor de zogenaamde “Varkenscyclus”. Er is altijd een heen en weer van overschotten en tekort in de voorraadbeheer wat invloed heeft op de inkoopprijs en de verkoopprijs. Periodes van overvloed en periodes van schaarste wat gevolgen zal hebben op de inkomsten van de onderneming. Wees niet bang om uitgaven in de liquiditeitsbegroting op te nemen en schat de kosten niet te laag in.

Deze aspecten moeten zeker terugkomen in jouw ondernemingsplan:

  • Naast huisvestingskosten zoals de huur ook uitgaven op het gebied van gas, water en elektriciteit, onderhoudskosten, schoonmaakkosten, inboedel- en opstalverzekeringen.
  • Alle kosten die gemoeid zijn met marketing en representatie waaronder adverteren, zakenlunches, bezoek aan vakbeurzen en afboekingen van wanbetalers.
  • Personeelskosten zijn meer dan salaris alleen, denk ook aan een pensioenregeling, interne opleidingen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid.
  • Vervoerskosten met alle kosten voor de brandstof, het onderhoud aan de vervoersmiddelen, wegenbelasting, verzekeringen, parkeerkosten en tolgelden.
  • Kantoorkosten waaronder telefonie, internet, computerapparatuur, kantoorbenodigdheden, portokosten, abonnementen, contributies etc.
  • Algemene kosten waarbij je kunt denken aan administratieve kosten, diverse verzekeringen voor aansprakelijkheid en bedrijfsschade, betaalde adviseurs en branchespecifieke heffingen.

9. Geef verschillende scenario's aan waarbij de gevolgen van succes en falen in kaart worden gebracht. Wat zal er gebeuren als de zaken snel een vlucht nemen en wat is het plan als het helemaal misloopt? Dat is een beetje koffiedik kijken, blijf altijd pragmatisch en realistisch.

10. Voeg een liquiditeitsbegroting of kasstroomoverzicht toe. Met de kasstroom geef je aan of de onderneming in staat is aan alle verplichtingen te voldoen voor een langere periode. Hierin geef je aan of bedragen ook daadwerkelijk geïncasseerd worden en of betaling voldaan dienen te worden.

11. Zorg dat de begrotingen op orde zijn. Voeg een operationele begroting en een investeringsbegroting toe aan de liquiditeitsbegroting. Een splitsing van operationele stromen en investeringskasstromen wordt door de bank gewaardeerd bij de aanvraag. Wanneer je onderscheid maakt in de kredietbehoefte op zowel de korte als de lange termijn zal je meer inzicht krijgen op de mogelijkheid om aan al jouw betalingen te voldoen. Voor elke onderneming is er werkkapitaal nodig, daarnaast moeten investeringen in bedrijfsmiddelen ook gedekt worden. Dan kun je de begroting en het kasstroomoverzicht opsplitsen. Je neemt de manier van financieren voor de dagelijkse uitgaven in de liquiditeitsbegroting op.

12. Voeg een balans toe voor én na de kredietverstrekking. Wanneer het krediet wordt verstrekt door de investeerder(s) zal de balansverhouding veranderen. Dit heeft gevolgen voor de solvabiliteit. Deze solvabiliteit geeft aan wat de draagkracht is van jouw onderneming. Het percentage aan eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal wordt hierin aangegeven.

Let op: Veel ondernemers vergeten de balans voor én na de financiering op te nemen in de liquiditeitsbegroting. Als je dit nalaat wordt jouw onderhandelingspositie zwakker. Als je indruk wilt maken op de kredietverstrekker kun je het beste beide balansen toevoegen.

13. Het is voor de bank van groot belang dat je inzicht geeft in de zekerheden die je als ondernemer kunt bieden. Houd er rekening mee dat de bank per saldo verlies lijdt als jouw plan helemaal in duigen valt. Alleen als jouw plan slaagt is het voor de banken een lucratieve investering. Bij crowdfunding wordt er in sommige gevallen om bepaalde zekerheden gevraagd. Een bank of ander soort financier kan een persoonlijke waarborg verlangen waarbij je aangeeft dat je in het geval van een faillissement aangeeft betrokken te blijven om de schade waar mogelijk te beperken. Bij een onverhoopt faillissement zal de bank veel werk moeten verrichten om zoveel mogelijk geld terug te vorderen. Bij een faillissement zullen de debiteuren hun best doen om onder hun verplichtingen uit te komen. Bijvoorbeeld door na het faillissement aan te geven dat de geleverde producten niet voldeden aan de overeenkomst, of dat de werkzaamheden nog niet waren voltooid. De bank heeft geen inzicht in deze claims maar jij als ondernemer weet wel hoe de vork in de steel steekt. Omdat je weet wat de feiten zijn kun je de financier hulp bieden bij uitstaande betalingen. Door de persoonlijke borgstelling is de bank of kredietverstrekker gegarandeerd dat je niet afhaakt zodra er een faillissement is. In praktijk zal de bank niet direct een beroep doen op de borgstelling mits je netjes meewerkt bij problemen. Zorg er dus voor dat je een goede communicatie houdt met de kredietverstrekker, zij hebben ook een belang bij het succes van jouw onderneming.

Tip: De overheid heeft een aantal regelingen ingesteld waarmee het verstrekken van krediet wordt vereenvoudigd bij onzekerheden of grote risico's.

14. Zorg dat jouw ondernemingsplan en liquiditeitsbegroting geschreven is in begrijpelijke taal en lekker leest. Wanneer de persoon die jouw plan moet beoordelen er maar geen touw aan vast kan knopen zal die na enkele pagina's afhaken. Laat jouw begroting altijd controleren en lezen door iemand buiten het proces maar binnen jouw vertrouwensrelaties. Taalfouten en grammaticale fouten moet je ook zeker vermijden.

15. Alle cijfers moeten kloppen. Helaas staan er vaak grote rekenfouten in de liquiditeitsbegroting. Laat jouw financieringsaanvraag eerst doorrekenen door een boekhouder, accountant of kredietadviseur. Er zijn online ook programma's die speciaal gemaakt zijn voor het doorrekenen van de liquiditeitsbegroting.

16. Voordat je naar de bank stapt met jouw ondernemingsplan doe je er goed aan deze voor te leggen aan jouw familie en vrienden. Vaak komen ze met goede suggesties. Ze lezen jouw plan als buitenstaander en onduidelijke zaken springen er meteen uit. Zorg dat elke lezer jouw verhaal begrijpt, er enthousiast van wordt en niet het gevoel geeft dat ze maar één kant (jouw kant) van het verhaal meekrijgen. Wat hun opvalt zal het personeel bij de bank ook opvallen. Dien dus nooit jouw ondernemingsplan in bij de bank zonder deze eerst te screenen bij vertrouwenspersonen in jouw directe omgeving.

17. Wanneer je een vrijgezel bent is het eenvoudig om zelf je keuzes te bepalen. Als je een relatie hebt en een gezin moet jouw partner ook betrokken zijn bij het proces. Die moet jouw plannen ook ondersteunen. Als ondernemer wil je bezig zijn met de solvabiliteit en liquiditeitsbegroting van jouw onderneming, en niet thuis ook nog een strijd voeren. Jouw “significant other” maakt ook deel uit van de optelsom.

18. Zorg ervoor dat jouw financieringsaanvraag niet langer is dan 8 tot 12 pagina's. Dit is inclusief de samenvatting van het document en de diverse onderbouwingen maar exclusief de bijlages. Als jouw ondernemingsplan niet te beschrijven is in maximaal 12 pagina's is het ook nog niet rijp om voor te leggen aan de bank. De investeerders lezen elke maand tientallen plannen en hoe dikker jouw pakket hoe lager deze op de stapel komt te liggen. Ook jouw verhaal kan kort en krachtig uitgelegd worden, zoek de essentie van jouw project en leg daar de focus op. Je kunt wel een liquiditeitsbegroting opstellen met een onderbouwing van de kasstroomoverzichten en andere aanvullende informatie als bijlagen.

19. Niemand weet alles. Raadpleeg adviseurs op gebieden waar jij geen verstand van hebt, of te weinig kennis van in huis hebt om een weloverwogen oordeel over te vellen. Laat je bij een huurovereenkomst adviseren door een makelaar of vraag advies aan een software developer betreffende het design van een website of app. Geef in jouw financieringsplan aan waar je informatie hebt ingewonnen en bij wie.

20. Dien jouw financieringsaanvraag met liquiditeitsbegroting niet in bij een instelling, maar bij een persoon. Kies de persoon waarbij jouw plan het beste zal vallen. Bij iemand die begrijpt wat jij beoogt en het plan op de juiste waarde kan inschatten. Bouw een relatie op met de bankier en jouw contactpersoon en voeg een korte, persoonlijke notitie toe aan jouw aanvraag.

Conclusie

Garanties voor succes zijn er niet bij een financieringsaanvraag. Probeer wel alle mogelijke obstakels te vermijden door een goede liquiditeitsbegroting op te stellen en jouw plannen kort en bondig over te brengen. Degene die jouw plan zal beoordelen kan alleen afgaan op de documenten die jij indient, en niet op het verhaal dat in jouw hoofd zit. Onderwerp jouw plan aan de bovenstaande aandachtspunten en je zult meer kans maken op een financiering waarmee jouw dromen werkelijkheid zullen worden.

Laat jouw liquiditeitsbegroting doorlichten door een financieel adviseur van OAMKB. Vraag direct een offerte aan.

Kijk hieronder voor meer informatie: