Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug

Financiering bij de bank: hoe kun je het beste onderhandelen?

Je hebt de flessen champagne al klaar staan, maar wacht nog even met ontkurken wanneer je een goedkeuring hebt ontvangen van de bank. Een akkoord betekent nog niet dat de voorwaarden voor de financiering zijn bepaald, denk bijvoorbeeld aan het rentepercentage en een afsluitprovisie. Hoewel je als MKB ondernemer niet om de standaardvoorwaarden heen komt, zijn er toch zeker zaken waarover je kunt onderhandelen. Naast de rating die de bank je zal toewijzen zijn er nog een aantal andere zaken waarover je kunt onderhandelen met de bank over de financiering.

Voordat je bij de bank binnenstapt om te onderhandelen over een financiering, kun je het beste vooraf contact opnemen met jouw persoonlijke financieringsadviseur van OAMKB. Informeer direct naar de mogelijkheden.

Aflossingen

Je zult de financiering op termijn uiteraard ook moet aflossen, dit gaat niet in één keer maar dat zal in termijnen plaatsvinden. Afhankelijk van de investeringen die je gaat maken zal hier een periode aan gekoppeld worden om de financiering af te lossen. De algemeen gangbare periode voor aflossing bestrijkt 3 tot 6 jaar. Wanneer er gebouwen of machines in de financiering opgenomen worden zal deze termijn langer zijn. Je hebt voor machines doorgaans 10 jaar de tijd om af te lossen, voor gebouwen wordt standaard een periode van 10 tot 15 jaar gehanteerd. Na die periode zal een gemiddeld bedrijfspand doorgaans afgeschreven zijn. Meestal zul je per kwartaal moeten aflossen.

Je kunt met de bank overeenkomen om de termijnen per maand af te lossen in plaats van per kwartaal. Dan kun je de kosten beter spreiden, en je hoeft minder rente te betalen. Een vervroegde aflossing kan je zelfs boeterente kosten, bespreek de mogelijkheden hiervoor met de geldverstrekker. Het is in veel gevallen mogelijk na enkele maanden pas te starten met aflossen van de financiering. Zo kun je rustig op gang komen zonder die financiële strop om je nek.

Hoeveel rente moet je betalen?

De rente die je over de financiering zult moeten betalen is afhankelijk van diverse factoren. Zo moet de bank geld inkopen op de kapitaalmarkt, de bedragen die banken moeten betalen kunnen sterk fluctueren. Wat de kosten zijn voor een financiering is deels afhankelijk van de looptijd van jouw lening. Een ander deel van het bedrag wordt opgebracht door klanten van de bank die geld sparen, daar moeten de banken weer rente over uitkeren. Deze rente ligt momenteel overigens erg laag. Wanneer een bank een overschot aan geld heeft die ze bij de ECB willen onderbrengen moeten ze extra betalen.

De rating die je hebt als ondernemer telt ook mee bij het bepalen van de rente op jouw financiering. Wanneer je een lagere rating krijg zul je meer rente moeten betalen. Dat verschil kan al snel enkele procenten zijn op het totaalbedrag. Wanneer je als startup een financiering aanvraagt zul je direct al meer rente moeten betalen dan voor gevestigd bedrijf het geval is. Wanneer je als bedrijf bepaalde zekerheden kunt overleggen zal dat een positief effect hebben op jouw score, wanneer je deze niet hebt zal de rente juist hoger uitvallen. Ook hier geldt dat de rente zonder zekerheden weer enkele procenten hoger kan uitvallen. Bespreek met de bank hoe je de rente zo laag mogelijk kunt houden.

Kosten voor de afsluitprovisie

Bij de financiering zul je doorgaans ook een afsluitprovisie moeten betalen. De hoogte hiervan zal doorgaans op één tot twee procent liggen. In de kosten wordt de tijd geteld die de bankmedewerker besteed heeft aan jouw financiering voor het beoordelen van de aanvraag en ook het opstellen van de overeenkomsten. Wanneer je wilt onderhandelen over de hoogte van de afsluitprovisie zul je er allereerst voor moeten zorgen dat alle papieren helemaal in orde zijn. Je kunt de kosten laten berekenen op basis van het gemiddelde rekening-courant krediet van de onderneming, niet over de kredietlimiet. Zo kun je vaak al de helft van de kosten besparen. In praktijk is er meer voordeel te behalen tijdens het onderhandelen over de rente op de financiering dan op de afsluitprovisie.

Rekening courant krediet

De looptijd van de financiering wordt gebaseerd op het soort bedrijfsmiddel waar je de lening voor aanvraagt. Dat geldt niet voor de rekening courant krediet, die loopt meestal voor onbepaalde tijd door. Wanneer je hier voor een langere periode geen gebruik van maakt, dan moet je denken aan een jaar of langer, kan de bank besluiten dit krediet aan banden te leggen, of helemaal te beëindigen.

Voorkomen is beter dan genezen

Helaas lopen de plannen na de financiering niet altijd zoals je graag zou willen zien. Wanneer het dreigt mis te lopen is het van belang om tijdig aan de bel te trekken bij de bank. Houd altijd een open communicatielijn, zowel in voorspoed als in tegenspoed. Als je een maanabonnement bij OAMKB afneemt heb je een plus bij de kredietverstrekker omdat dan vinger aan de pols wordt gehouden. Elke kwartaal bespreek je immers je cijfers met je OAMKB adviseur en je bent 24/7 op de hoogte van je cijfers. Wanneer jij problemen ziet aankomen kun je in overleg met de geldverstrekker samen tot nieuwe inzichten komen. Zo kan de bank bijvoorbeeld de druk van de ketel halen door een aflossingsvrije termijn in te stellen. Dan kunnen ze de financiering voor een maand of zelfs een kwartaal opschorten zodat jij de draad weer op kunt pikken. Zodra je een overschrijding van de rekening courant limiet ziet aankomen kun je het beste direct een mail sturen naar bank, of bel even. Dan weten ze bij de bank dat jij het signaal hebt opgemerkt. Wanneer het te stil blijft vanuit de onderneming zullen de banken zelf de conclusie trekken dat er iets aan de hand is. Geen nieuws is bij een financiering vaak ook geen goed nieuws.

Samenwerken in goede en in slechte tijden

Wanneer het echt de verkeerde kant op gaat blijf je communiceren met de bank. Zo kun je de schade beperken. Ga in ieder geval niet zaken verkopen die de zekerheden van de geldverstrekker kunnen aantasten. Dan is het einde zoek. Doorgaans kunnen de ondernemer en de bank wel tot een akkoord komen. Wanneer er een faillissement in het vooruitzicht staat kun je aankloppen bij de schuldhulpverlening, de kredietbank of eventueel bij de gemeentelijke sociale dienst. Ga niet bij financiële problemen geld bijlenen en meer investeren, dat werkt alleen maar averechts. Op het moment dan je de omzetbelasting niet meer kunt betalen, of de loonheffingen, stuur dan binnen twee weken nadat de uiterste betaaltermijn is verstreken een melding van betalingsonmacht naar de Belastingdienst. Daarmee kun je als bestuurder van een BV aansprakelijkheid voorkomen.

Borgstelling

Er zijn verschillende manieren om een borgstelling af te geven bij een financiering. Naast de persoonlijke borgstelling kun je ook aan derde partijen vragen een garantie te verlenen. Helaas zijn dit soort borgstellingen vaak niet zo betrouwbaar, wanneer er aanspraak op gemaakt wordt blijken de garantstellers plotseling toch niet meer over de brug te komen. Een uitzondering hierop is een borgstelling of garantie regeling die door de overheid is afgegeven. Het is mogelijk dat de bank bij de financiering geen rekening gehouden heeft met dit soort garanties. Vraag hier specifiek naar, anders betaal je wellicht teveel rente.

Financiering oversluiten

Wanneer je de lening volledig hebt afgelost ben je vrij om naar een andere bank over te stappen. Wanneer je als ondernemer een lopende lening hebt, en je wilt naar een andere bank overstappen, moet je dit in overleg doen met de geldverstrekker. Je mag niet zomaar op eigen houtje een nieuwe rekening openen bij een andere bank en daar betalingen ontvangen. Wanneer je dit probeert is er sprake van bankbreuk, dat is een strafbaar feit. Daarnaast zul je met een overstap naar een andere bank ook een ander rekeningnummer toegewezen krijgen en dat moet weer gecommuniceerd worden naar jouw afnemers. Wanneer je graag wilt overstappen naar een andere bank kun je dit het beste aankaarten bij de huidige bank. Het is best mogelijk dat ze jouw financiering zullen herzien en je betere voorwaarden bieden.

Heeft de bank toegang tot mijn privé aangelegenheden?

Je bent verplicht om de bank te informeren over alle zaken die te maken hebben met het krediet dat verstrekt is aan de ondernemer. Vaak betreft dit wegvallen van zekerheden zoals een debiteur die zelf failliet gaat, of een machine die onherstelbaar beschadigd raakt terwijl hier nog een lening op zit. Ook bij problemen in de sector als geheel die consequenties kunnen hebben op jouw afzetmarkt is het verstandig om de bank hiervan in te lichten. Lees goed in de kredietvoorwaarden onder welke omstandigheden je informatie moet overleggen aan de bank bij risicofactoren.

Wanneer er specifieke voorwaarden in de financiering opgenomen worden zoals het overleggen van de jaarcijfers voor een bepaalde datum, of het inleveren van een pandlijst moet je daar ook gehoor aan geven. Dat geldt ook voor periodes wanneer je dreigt de kredietlimiet te overschrijden. Wanneer je op een later tijdstip de financiering verder wilt uitbreiden zal de bank meer vertrouwen in je hebben. Doorgaans zullen banken de zakelijke rekening en de privé rekening strikt van elkaar scheiden. Zolang er geen opvallende financiële perikelen in de persoonlijke situatie plaatsvinden hoef je hier ook geen informatie over prijs te geven. Jouw werk en jouw privé leven mag je gerust van elkaar scheiden. Je mag naast de zakelijke financiering ook een privé lening ernaast nemen wanneer je dat zou willen. Er zal dan een toetsing op persoonlijk gebied plaatsvinden.

Kredietverzekering

Bij een kredietverzekering is er sprake van een garantie die de ondernemer geeft aan de kredietverstrekker. De bank kan hierom vragen wanneer het regelmatig voorkomt dat er grote bedragen van debiteuren uitstaan. Bij een kredietverzekering wordt de bank beschermd tegen inkomstenderving vanwege een afnemer die diensten of goederen niet kan voldoen wegens faillissement of surseance van betaling. Voor internationaal opererende bedrijven is er de exportkredietverzekering. De verzekeraar kan eisen stellen zoals een maximale levering voor debiteuren wanneer de vorderingen te hoog worden, of bij lang uitstaande vorderingen die nog niet voldaan zijn. De ondernemer zal bij de aanvraag van de kredietverzekering ook worden beoordeelt op de kredietwaardigheid. Aan dit soort rekeningen zijn ook kosten verbonden, je moet dus altijd afwegen welke risico’s je bereid bent te lopen, en die je van de bank mag lopen, in verhouding tot de kosten die de verzekering met zich meebrengt. Wanneer de onderneming werkt op basis van veel kleine debiteuren hoef je geen kredietverzekering af te sluiten. Je zou in dat geval eerder een factoring constructie kunnen overwegen.

Er bestaat ook een kasgeldverzekering die van toepassing is bij een bedrijf dat vaak op basis van contante betalingen werkt. De voornaamste overweging hierbij is het risico van het stelen van de kas. Eigenlijk zien banken, net als de overheid, veel liever dat je zo min mogelijk met contant geld werkt en zoveel mogelijk met pinbetalingen. Je bent overigens vrij in de keuze van een verzekeraar. De bank waar je de financiering hebt lopen mag deze verzekeringen bij hun afsluiten niet afdwingen in verband met de wet omtrent koppelverkoop.

Financiering met kasstroom

De bank wil uiteraard weten waarom je een financiering nodig hebt. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld uitsluiten dat je niet voor persoonlijke doeleinden de lening zal gaan gebruiken. Toch is er best veel mogelijk wanneer je beschikt over een gezonde kasstroom. Zaken als belastingschuld of goodwill is vaak te financieren mits de kasstroom voldoende is. Omdat er bij belastingschuld en goodwill geen zekerheid tegenover staat kan de bank wel om een rente vragen die hoger ligt. Wanneer je als ondernemer een bedrijfsovername of goodwill wilt financieren zal de bank vragen aan de verkopende partij om een achtergestelde lening te verstrekken. Wanneer dat niet mogelijk is zul je een andere manier van financiering moeten zoeken. Wanneer het bedrijf niet over voldoende kasstroom beschikt financiert de bank helemaal niets, ongeacht of je zekerheden kunt afgeven. Je kunt ook zeker niet onderhandelen over een verlies financiering.

Je ziet het, er is meer mogelijk met een financiering dan je wellicht zou denken. Ga goed voorbereid te werk, neem vandaag nog contact op met jouw OAMKB adviseur.

Meer weten?

Kijk hieronder voor meer informatie: