Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug

Alles wat u wilt weten over de Financiering van uw Bedrijfsmiddelen

Download de gids

Hiervoor hebben wij al uitgelegd uit welke financieringsvormen er zijn. Nu rijst de vraag, welke financiering kan ik het beste aanwenden voor mijn bedrijfsmiddelen? En hoe zit dat straks met de afschrijving? Op deze pagina vind je hier adviezen over, maar je kunt ook even een kijkje nemen op de website van OAMKB voor uitgebreidere informatie over financieringen

Tip: Houd altijd de ‘gouden balansregel’ in gedachten als je van plan bent om een bedrijfsfinanciering af te sluiten. Investeringen worden met langlopende leningen gefinancierd en voor voorraden kun je volstaan met een eenvoudig rekening-courant krediet. Wil je hierover van gedachten wisselen met een specialist van OAMKB, klik dan hier

Wellicht heb je nog ruimte op de rekening-courantrekening van het bedrijf die je kunt aanwenden om bijvoorbeeld een noodzakelijk apparaat aan te schaffen. Houd er dan wel rekening mee dat je niet op een later moment in de problemen komt als er andere zaken betaald moeten worden. 

In ieder geval is het rentepercentage dat je betaald op een rekening-courantrekening altijd hoger dan wanneer je een langer lopende lening afsluit. Vergeet bij het afsluiten van een lening nooit de levensduur van het aan te schaffen apparaat in ogenschouw te nemen. Immers, de economische levensduur hiervan is even lang als de periode waarin het apparaat dient te worden afgeschreven.

Voorbeeld

Het apparaat dat je koopt heeft een economische levensduur van 10 jaar en je wilt dit voor 100% laten financieren, dan kan de maximale looptijd van de lening die je hiervoor afsluit niet langer zijn dan 10 jaar. De meeste banken zullen voor alle zekerheid voor een kortere periode lening willen verstrekken.

Om achteraf geen spijt te krijgen van de financiering die je kiest voor jouw aankoop, is het natuurlijk aan te raden om hierover advies in te winnen bij een financieel professional van OAMKB.

Bedrijfsmiddelen financieren

Steeds vaker wordt de aanschaf van duurzame bedrijfsmiddelen zoals machines en auto’s door middel van leasing gefinancierd. Verder komen er ook steeds meer leveranciers die je de producten leveren op basis van een gebruiksrecht. Dit is min of meer te vergelijken met het betalen van huur. Voorbeelden hiervan zijn kantoormeubilair, apparaten en machines. Wanneer het product op een bepaald moment overbodig is, wordt het door de leverancier weer opgehaald. Het voordeel van de leverancier hierbij is dat hij eigenaar kan blijven van de vaak dure grondstoffen die bij de productie zijn gebruikt. Op deze manier blijft hij hier eigenaar van en kan deze desgewenst hergebruiken. Jouw voordeel is natuurlijk dat je niet hoeft te investeren.

Voorraden financieren 

Voor het financieren van voorraden wordt over het algemeen gebruik gemaakt van het zogenaamde leverancierskrediet. In de praktijk is dit de meest voordelige manier van financieren. Wanneer dat niet mogelijk is, ben je aangewezen op het krediet van de rekening-courant van het bedrijf. Eén van de financieel professionals van OAMKB kan je hierbij adviseren, aangezien de bank doorgaans maximaal 60% van de waarde van de aan te schaffen voorraad wil financieren.

Debiteuren financieren

Over het algemeen worden debiteuren met het rekening-courant krediet gefinancierd. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Afhankelijk van het aantal dagen dat de facturen openstaan, kan de bank deze voor een deel financieren. Hieraan is echter wel een aantal beoordelingscriteria verbonden. 

Zo worden debiteuren die korter openstaan dan 30 dagen voor 60 tot 70% gefinancierd; tot 60 dagen vaak niet meer dan 40% en langer dan 90 dagen helemaal niet meer. Het is dus zeker raadzaam om, indien je hier gebruik van wilt maken, iemand met kennis van zaken in de arm te nemen. Hiervoor neem je eenvoudig contact op met één van de financieel professionals van OAMKB.

Innovatie financiering

Het kan zomaar gebeuren dat je een geweldig idee krijgt, met een grote kans van slagen maar met nogal wat haken en ogen. Je bent dan vaak aangewezen op alternatieve manieren van financiering, zoals mezzanine-financiering, crowdfunding of informal investors. Je gaat dan op zoek naar partijen of personen die in jouw plan geloven en in staat zijn om een deel te investeren. 

Voor crowdfunding meld je je aan bij Geldvoorelkaar, Symbid of een ander crowdfunding platform. OAMKB heeft een goede relatie met Geldvoorelkaar.

Tip: Het is vaak het eenvoudigst om eerst familie en vrienden en kennissen te vragen om te investeren. Vaak is dat het snelst geregeld. Plannen die al deels op deze manier zijn gefinancierd, worden vaak ook makkelijker door derden gefinancierd.

Onroerend goed financiering

Onroerend goed wordt doorgaans gefinancierd door een hypotheek bij de bank. In dat geval heeft de bank het recht om de grond en of de gebouwen te verkopen als je in gebreke blijft. Makkelijk gezegd natuurlijk, maar welke bank en welke hypotheek zijn voor jou het beste geschikt? OAMKB kan je hier heel goed bij adviseren. Neem contact op met één van onze financieel professonals

Kijk hieronder voor meer informatie: