Schakel Rein van Pelt in voor financiėle ondersteuning
Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!

Wat kan een professionele bewindvoerder te Rotterdam voor mij betekenen?

OAMKB Rotterdam
Bergselaan 318 A - 320 C
3038 CM Rotterdam
KvK: 51406799

06 - 53 85 52 49
rein.vanpelt@oamkb.nl


Mijn naam is Rein van Pelt. Wanneer er een surseance van betaling aan een onderneming wordt verleend, stelt de rechtbank er eveneens een bewindvoerder aan. Ook voor persoonlijke zaken kan een bewindvoerder worden aangesteld. Een Rotterdamse bewindvoerder aanvragen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via het bewindvoerdersregister voor een professionele bewindvoerder te Rotterdam. Uw Rotterdamse bewindvoerder kan echter ook een familielid of zelfs een Stichting zijn. Als een ondernemer in het MKB de zaken moet overdragen aan een bewindvoerder, is dat een belangrijke keuze waarmee een faillissement kan worden vermeden. Kies daarom voor een professionele bewindvoerder met verstand van zaken die jouw belangen het beste kan behartigen.

Via het OAMKB kun je direct een offerte aanvragen voor een professionele bewindvoerder in Rotterdam.

Soms gaan de financiële zaken even niet zoals je wilt

Er vallen steeds meer bedrijven om, grote warenhuizen, kledingzaken, drogisterijen en meer... Veel grote namen gaan failliet. Voor ondernemers in het MKB is dat verontrustend, want als deze grote bedrijven de zaakjes al niet op orde kunnen krijgen, is de kans groot dat een kleine onderneming ook gaat vallen. Een uitstel van betaling hoeft niet te leiden tot een faillissement, mits je ondersteund wordt door een professionele bewindvoerder met verstand van zaken en met de motivatie om jouw onderneming te redden, te herstellen en sterker te maken met oog op de toekomst. Waar kun je een Rotterdamse bewindvoerder aanvragen en wie is het meest geschikt?

Persoonlijke en zakelijke onderbewindstelling

Er zijn twee situaties waarbij een bewindvoerder wordt aangesteld; om de persoonlijke administratie op orde te brengen en om de bewindvoering van een onderneming in handen te nemen.

1. Persoonlijke bewindvoering

Als iemand niet of onvoldoende in staat is om zijn/haar financiële zaken te regelen kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Dit kan een familielid zijn, maar ook een professioneel bewindvoerder. Er worden eisen gesteld aan de bewindvoerder, maar het hoeft geen professional te zijn. De persoon in kwestie mag nog steeds op zelfstandige wijze rechtshandelingen verrichten, maar de bewindvoerder beslist over financiële zaken.

2. Zakelijke bewindvoering

Wanneer een onderneming een surseance van betaling is verleend, kan de bewindvoerder alle financiële taken overnemen en optimaliseren. Dit gaat in overleg met ondernemer in kwestie. De bewindvoerder is een partner binnen het proces die schouder aan schouder staat met de getroffen partij. Het is de taak van de bewindvoerder om het vermogen van de cliënt te beheren en te beschermen. De bewindvoerder maakt de beslissingen maar altijd in het belang van de cliënt.

Wanneer is het aanstellen van een bewindvoerder in Rotterdam de beste keuze? Neem contact op met OAMKB voor meer informatie.

Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

Een bewindvoerder neemt niet het bedrijf over, het is een specialist die de financiële taken overneemt en structuur aanbrengt in de onderneming. Dit zijn een aantal taken die een professioneel bewindvoerder te Rotterdam ten uitvoer kan brengen:

  • Als eerste de aanvraag voor het bewind indienen namens de cliënt.
  • In overleg met een schuldhulpverlener een plan tot schuldsanering opstellen.
  • Bij een beheersbare schuldenlast betalingsregelingen overeenkomen.
  • De reguliere betalingen verrichten, zoals het betalen van toeleveranciers en personeelsleden volgens het bedrijfsbeleid.
  • Aanvragen voor bijzondere bijstand indien van toepassing regelen.
  • Aanvraag tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen regelen.
  • De belastingaangifte van box 1 opstellen, niet van box 2 en 3.
  • De declaratie van ziektekosten opstellen en toeslagen bij de Belastingdienst regelen.
  • Een jaarlijkse berekening opstellen en voorleggen aan de kantonrechter.

Schakel een betrouwbare Rotterdamse bewindvoerder in en vraag direct een offerte aan.

Bewindvoerdersregister

De tarieven voor professionele bewindvoering worden opgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. In principe mag iedereen die meerderjarig is en zelf niet onder curatele staat als bewindvoerder optreden. Bij privépersonen spreekt de rechter vaak een voorkeur uit voor een familielid, bij ondernemingen kan een professionele bewindvoerder worden ingeschakeld. In het bewindvoerdersregister zijn belangenbehartigers te vinden met een gedegen opleiding en een goede staat van dienst aangaande bewindvoering. Deze vertegenwoordigers komen op voor de belangen van de cliënt, en helpen de onderneming weer financieel gezond te maken.

Een goede bewindvoerder zal met de ondernemer samenwerken

Bij een uitstel van betaling staat een ondernemer in een kwetsbare positie. Het geeft een machteloos gevoel om de financiële administratie over te dragen aan een externe partij. Daarom is het van belang een professionele bewindvoerder in te schakelen die vertrouwen wekt en met de cliënt mee kan denken. Een goede bewindvoerder neemt de bedrijfsvoering niet zomaar uit handen, slechts de financiële zaken worden op orde gesteld waardoor de onderneming weer kan groeien.

De looptijd van een bewindvoering hangt af van de situatie, de bewindvoerder kan geen wonderen verrichten en het op orde brengen van de financiën gaat niet over één nacht ijs. Kies daarom voor een vakkundige en betrouwbare partner die niet alleen nu, maar ook in de toekomst zal helpen jouw onderneming de kansen te geven die ze verdient.

Laat jouw onderneming niet ten onder gaan, roep de hulp in van een professionele bewindvoerder te Rotterdam.

Meer interessante topics: Gratis eBookBewindvoerder, Bewindvoering, Financieel advies