Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug

Bedrijfsopvolging en bedrijfsbeƫindiging

De bedrijfsadviseur begeleid je op een goede manier je bedrijf te beëindigen of over te dragen

Wat doet de bedrijfsadviseur bedrijfsbeëindiging en -overdracht?

De bedrijfsadviseur helpt je als ondernemer om je plan uit te voeren. Om te bepalen waar je nu staat, waar je straks heen wilt en wat je moet doen om daar te komen. Bij overdracht of beëindiging komt hier veel bij kijken. Juridisch, bedrijfsmatig, fiscaal en op menselijk vlak. De bedrijfsadviseur bedrijfsbeëindiging en overdracht weet dit als geen ander en is degene die zorgt dat overal aan gedacht wordt en zorgt dat alles geregeld wordt zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

Voor wie is de bedrijfsadviseur bedrijfsbeëindiging interessant?

Je wil stoppen met je bedrijf. Dit kan allerlei redenen hebben.

 • Je wil van je welverdiende rust gaan genieten over enkele jaren en je wil dat je klanten en/of personeel goed verzorgd achterblijven
 • je wilt iets totaal anders gaan doen en wilt verkopen om dit mogelijk te maken
 • het gaat niet goed met het bedrijf en je wil de activiteiten zo snel en zo gunstig mogelijk afronden
 • je wil je bedrijf overdragen aan je kind/een medewerker en op de achtergrond blijven werken
 • je wil van een VOF naar een eenmanszaak, BV, maatschap, etc.

Bij dergelijke processen heb je veel te winnen bij een bedrijfsadviseur die gespecialiseerd is in de begeleiding van dergelijke trajecten. En je kunt ook heel veel verliezen als je dit niet doet.

Wat biedt een bedrijfsadviseur bedrijfsbeëindiging?

Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat je te maken hebt met meer dan één adviseur. Bij recht toe recht aan trajecten is het mogelijk dat alle kennis aanwezig is bij één persoon, maar al snel is het aan te raden dat meerdere specialismen meekijken. Bijvoorbeeld:

 • een jurist die kijkt hoe de contracten in elkaar zitten en wat de rechten en de plichten zijn
 • een fiscalist die zorgt voor een goede en gunstige fiscale afwikkeling van goodwill, verliezen en winsten, activa-overdracht,
 • een bedrijfsadviseur die het bedrijf verkoopklaar maakt, zodat de waarde maximaal is en de klanten en werknemers verzorgd zijn
 • een mediator die het menselijke aspect mbt beëindiging en overdracht begeleidt.

De bedrijfsadviseur weet precies wanneer wat aan de beurt is en zorgt dat het proces optimaal voor jou verloopt.

Wat mag je van de bedrijfsadviseur verwachten?

 • je wordt actief begeleid in dit proces en wordt om jouw beslissingen gevraagd op alle vlakken
 • je hoeft je geen zorgen te maken dat je zaken over het hoofd ziet die je later kunnen achtervolgen
 • jouw doelstellingen staan voorop en hier wordt gestructureerd naar toegewerkt
 • er is een een netwerk met specialisten aanwezig om bij te springen waar nodig
 • en alles in jouw tempo en jouw voorwaarden

Stappenplan

Stap 1: Winstscan

Op basis van een bedrijfsbezoek, het meest recente jaarverslag en de eventuele reglementen en statuten van de betrokken bedrijven cq het betrokken bedrijf maken we een inschatting van de te nemen stappen om de beëindiging en/of de bedrijfsoverdracht te realiseren. Je weet dan ongeveer waar je rekening mee moet houden qua duur en resultaat.

Jouw investering: € 695,-

Stap 2 : Bedrijfsbeëindiging Plan / overdrachtsplan

Op basis van de Winstscan maken we brengen we in kaart wanneer we welke processen moeten gaan uitvoeren en werken ze uit in een tijdsplanning. Ook wordt aangegeven waar welke expertise aan moet schuiven waar van toepassing en welke bijeenkomsten moeten worden gepland en wie hierbij aanwezig moeten zijn.

De actiepunten hiervoor worden vastgelegd in een begeleidingsplan.

Hier leggen we de volgende punten in vast:

 • We beginnen met het aanscherpen van jouw doelstellingen van de beëindiging cq bedrijfsoverdracht. Hierbij lichten je in wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes zodat hier de juiste afwegingen worden gemaakt en ook alle mogelijkheden voor jou helder zijn.
 • vervolgens maken we een tijdsplanning van alle stappen die genomen moeten worden om het doel te bereiken en maken dit met jou en evt. andere betrokken partijen definitief
 • dan bepalen we (evt. samen met de bedrijfsadviseur en de fiscalist) wat de beste manier en tijdstip is om de beëindiging of bedrijfsoverdracht te realiseren.

Stap 3 Monitoren en bijsturen van het beëindigingsplan / overdrachtsplan

Een plan is de basis, maar dan moet het uitgevoerd worden. De meeste ondernemers hebben een dergelijk traject nog nooit doorlopen. Onze bedrijfsadviseurs hebben dit reeds vaak gedaan en weten dan ook precies waar je op moet letten in de diverse stappen. Het bereiken van het doel staat of valt bij de uitvoering hiervan. Per fase borgen wij dat de juiste mensen betrokken worden, de juiste fiscale en juridische stappen worden genomen en dat zaken verhelderd worden waar deze nog vaag zijn. We zijn jouw sparringpartner gedurende het hele traject tot jouw doel is bereikt of hier in ieder geval alles voor is gedaan.

Begeleidingstarieven

Begeleidingsplan bedrijfsbeëindiging

Het betreft hier een beëindiging van een bedrijf tot 5 mln omzet.

 • opstellen plan incl. tijdslijn
 • contractueel en fiscaal uitvoeren van het plan
 • 4 overlegmomenten met diverse partijen incl. voorbereiding en verslaglegging

Tarief: € 1995,-

Begeleidingsplan bedrijfsoverdracht op korte termijn

Hier wordt geen begeleiding gegeven in waarde-optimalisatie, maar wordt juridisch en fiscaal de bedrijfsoverdracht geregeld. Elementen zijn:

 • opstellen plan incl tijdlijn
 • onderhandeling met de diverse partijen
 • contractueel en fiscaal uitvoeren van het plan
 • 8 overlegmomenten met diverse partijen incl. voorbereiding en verslaglegging

Tarief € 3995,-

Begeleidingsplan heavy - waardevermeerdering en overdracht

 • hier gaan we eerst een traject in met behulp van de Waardepyramide, ontwikkeld door https://nextlevel.pro/, om zorg te dragen dat op alle vlakken de waarde geoptimaliseerd wordt voor de overdracht op basis van jouw doelstellingen
 • Er is maandelijks overleg met het team dat samen met jou samengesteld wordt
 • tussentijds worden stappen genomen te waarde van het bedrijf heel snel te laten stijgen
 • fiscale en juridische ondersteuning in alle fasen van dit proces.
 • tussentijds appen en bellen om te sparren inbegrepen

Tarief v.a. € 1495,- per maand, minimaal 12 maanden

Voorbeelden van onderdelen van een begeleidingsplan

Tijdens de uitvoering van een begeleidingsplan bedrijfsbeëindiging kunnen we berekenen hoeveel het jou gaat opleveren als een bepaald onderdeel van je bedrijf (nog) beter wordt neergezet. Voorbeelden van bedrijfsonderdelen die we in de praktijk uitwerken in het plan zijn:

Waardegroei Pyramide

 • vervolgens overleggen we met de jurist welke vastleggingen er plaats moeten vinden om alles ook juridisch goed te regelen zodat de doelen bereikt worden.
 • we begeleiden je bij alle stappen die uitgevoerd moeten worden tijdens dit project en fungeren als sparringpartner totdat het doel is bereikt.
 • sales
 • bepalen doelstellingen verkoop per product of dienst en plan hoe dit te behalen
 • wat zijn de kosten per nieuwe klant en hoe krijgen we die omlaag
 • wat is de opbrengst per verkoper en hoe krijgen we dit omhoog
 • wat zijn het resultaat op sales inspanningen en hoe krijgen we dit omhoog
 • inkopen
  • verbetering van je inkoopcontracten versus doelmatigheid
  • verbetering inkoopcontracten en analyse van alternatieven (andere aanbieders of het anders inrichten van de bedrijfsvoering waardoor bepaalde inkoop overbodig)
  • verbetering inkoopcontracten met daadwerkelijke uitvoering
  • insourcing/outsourcing vraagstukken incl leverancierskeuze
 • logistiek
  • vaststellen efficiëntie van het logistieke proces
  • adviezen herinrichting van het logistieke proces
  • insourcing/outsourcing vraagstukken incl leverancierskeuze
 • human resources (werving, inhuur, aansturing, afvloeien)
  • verbetering proces werving (effectiviteit, risico’s) en afvloeien
  • verbetering arbeidscontracten en verzekeringen
  • verbetering risico’s in verzuimmanagement
  • verbetering en advies aansturing en coaching
 • prijsstelling
  • berekening kostprijs per produkt, gespecificeerd directe en indirecte kosten
  • ontwikkeling calculatiemodel voor prijsstelling producten / diensten
  • margeberekeningen
 • risico’s en administratieve organisatie/interne controle
  • analyse welke risico’s er liggen in de (administratieve) organisatie van het bedrijf, juridisch (bijv. aansprakelijkheid) en bedrijfsmatig
  • welke risico’s liggen er in de bedrijfsvoering (klanten, leveranciers, medewerkers) en hoe zijn deze afgedekt?
 • exit plan
  • een ondernemer werk je toe aan een exit plan om je bedrijf te verkopen. De waarde van de onderneming is hier een belangrijk onderdeel in. Wij kunnen een inschatting maken wat de potentiële waarde is en er naar toe werken hoe we deze kunnen behalen. Hier maken we gebruik van de Waardepyramide, ontwikkeld door https://nextlevel.pro/.

Voordelen van een begeleidingsplan bedrijfsbeëindiging door een OAMKB bedrijfsadviseur bij bedrijfsbeëindiging:

 • je doelstellingen worden scherpgesteld en optimaal bereikt
 • juridisch en fiscaal wordt alles geregeld
 • een ervaring sparringpartner aan je zij
 • je kunt je zaak met een gerust hart beëindigen of overdragen

De OAMKB bedrijfsadviseurs zouden graag met je in contact komen. Laat hier je contactgegevens achter en we nemen direct contact met je op. Je kunt ons ook mailen op info@oamkb.nl

Adviseurs

 

Albert Last
Alex Mehlbaum
Frans van der Huizen
Hans ter Haar
Hans de Lange
Henk Putman
Honoré Schreurs
Jos Kramer
Marina van Rossum
Martin Herskamp
Sjak Siteur
Sjoerd Lemstra
Marina van Rossum