Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug

Winstplan adviseurs

De winstplan adviseur helpt je meer winst uit je bedrijf te halen!

Wat is een winstplan adviseur?

De winstplan adviseur helpt je als ondernemer om je ambities waar te maken. Om te bepalen waar je nu staat, waar je straks heen wilt en aan welke knoppen jij moet draaien om daar te komen. De winstplan adviseur helpt ondernemers beter hun geld te managen, winst te plannen en financieel onderbouwde keuzes te maken.

Voor wie is de winstplan adviseur interessant?

Voor iedere ondernemer die serieus stappen wil maken in zijn onderneming, die meer winst in zijn bedrijf en minder tijd kwijt wil zijn, die meer focus en betere klanten wenst. Die op zoek is naar een strategische sparringpartner met financieel inzicht.

Wat is een winstplan?

Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken. Deze uitspraak is helaas geen lijfspreuk van veel mkb’ers. Als ondernemer heb je vaak wel een idee waar je wilt zijn en hoe je daar gaat komen. Maar een concreet pad naar succes is vaak niet uitgestippeld. De winstplan adviseur helpt jou dit pad concreet te maken en houd je op koers. Jouw winstplan adviseur maakt dit graag voor je inzichtelijk, zodat je met een concreet en haalbaar winstplan precies weet wat je de komende dag, week, maand en jaar moet doen om je doelen te bereiken. Een winstplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • waar sta je nu per onderdeel van je bedrijf
 • hoe vergelijkt je bedrijf zich met anderen uit de branche
 • op welke onderdelen valt er het eerste winst te behalen
 • wat zijn de stappen te nemen om die winst te behalen
 • wat is het einddoel
 • wat is het volgende onderdeel waar meer winst valt te behalen

Wat mag je van het winstplan verwachten?

 • je strategie staat weer helder op je netvlies en staat beschreven in een winstplan
 • je weet welke acties je moet ondernemen om je doelstellingen te bereiken
 • je weet hoe je organisatie ingericht moet worden op de doelstellingen te bereiken
 • je zult meer winst behalen uit de bedrijf in minder tijd

Winstplan stappenplan

Stap 1: Winstscan

Op basis van een bedrijfsbezoek en het meest recente jaarverslag ontvang je een rapportage met vergelijkende waarde t.o.v. vergelijkbare bedrijven. Bij een winstscan wordt gekeken op welke onderdelen in je bedrijf verbeterpunten zitten en waar nog meer winst te behalen valt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van jouw cijfers, branchecijfers en maken we door middel een inventarisatie inzichtelijk welke factoren van invloed zijn op jouw succes en welke veranderingen je kunt aanbrengen om meer winst te maken. Jouw investering: € 695,-

Stap 2 : winstplan

Op basis van de Winstscan brengen we in kaart waar meer winst te behalen is en aan welke knoppen we moeten draaien. De actiepunten hiervoor worden vastgelegd in een winstplan.

In een adviestraject doorlopen we de volgende stappen:

 • We beginnen met het aanscherpen van jouw winstplan met behulp van het Business Model Canvas. Zo lopen we in 9 stappen door de bouwstenen die van invloed zijn op jouw succes. Aan de hand hiervan bespreken we wat de effecten zijn van strategische keuzes en formuleren we concrete acties die moeten worden genomen.
 • vervolgens maken we een begroting waarin geconcretiseerd wordt welke financiële resultaten we gaan behalen als we deze acties nemen.
 • ook stellen we een liquiditeitsprognose op, zodat je financiële ruimte zichtbaar wordt en zo evt. financieringsbehoeften of een behoefte voor reserveren van gelden helder worden
 • Vervolgens volgen wij aan de hand van de geautomatiseerde administratie hoe de ontwikkelingen zijn ten opzichte van de begroting en sturen in onze sparsessies acties en doelstellingen bij waar nodig. Hierbij gebruiken we weer het Business Model Canvas zoals we dit hebben gemaakt.
 • zo wordt ook duidelijk welke processen verder verbeterd kunnen worden en adviseren we hoe je dit kan realiseren.

Stap 3: Monitoren en bijsturen van het winstplan

Om resultaten te bereiken is niet alleen een goed winstplan nodig, maar ook opvolging hiervan. Het bereiken van meer winst staat of valt bij de uitvoering. Waar lopen we tegenaan bij de uitvoering van het plan? Wat is er voor nodig om de uitvoering van afgesproken acties tóch te halen? Of moeten we het winstplan bijstellen? Wat kunnen we nog meer ondernemen om het winstdoel te behalen? Hoe komen we over drempels heen die het winstplan belemmeren? Winstplan adviseurs denken in oplossingen, niet in problemen. Wij zorgen er ook voor dat je op koers blijft zodat de doelen praktische en haalbaar blijven.

Winstplan tarieven

Winstplan light

 • opstellen winstplan aan de hand van het Business Model Canvas
 • maken begroting/liquiditeitsprognose
 • 2 keer per jaar een strategische sparingssessie met je winstplan adviseur waarin acties geëvalueerd worden en nieuwe acties bepaald worden
 • tussentijds appen en bellen om te sparren inbegrepen
 • looptijd 12 maanden
  Tarief: € 175,- per maand

Winstplan medium

 • opstellen winstplan aan de hand van het Business Model Canvas
 • maken begroting/liquiditeitsprognose
 • elk kwartaal een strategische sparingssessie met je winstplan adviseur waarin acties geëvalueerd worden en nieuwe acties bepaald worden
 • tussentijds appen en bellen om te sparren inbegrepen
 • looptijd 12 maanden
  Tarief € 335,- per maand

Winstplan heavy met garantie

 • Opstellen winstplan aan de hand van het Business Model Canvas
 • maken begroting/liquiditeitsprognose
 • elke maand een strategische sparingssessie met je winstplan adviseur waarin acties geëvalueerd worden en nieuwe acties bepaald worden
 • tussentijds appen en bellen om te sparren inbegrepen
 • Met winstgarantie
  Tarief € 795,- per maand

Hoe werkt het winstplan met garantie?

Kies je voor winstplan heavy dan spreken we een garantie met je af. We geven advies en helpen je om je doelstellingen te bereiken. Binnen een jaarplan (een traject van 12 maanden) wordt een gegarandeerd doel gegeven, in ieder geval 200% van de investering die je in ons doet. Vanzelfsprekend zijn hier wel voorwaarden aan verbonden die te maken hebben met jouw inspanningen.

Voorbeelden van onderdelen van een winstplan

Tijdens de uitvoering van een winstplan kunnen we berekenen hoeveel het jou gaat opleveren als een bepaald onderdeel van je bedrijf (nog) beter wordt neergezet. Voorbeelden van bedrijfsonderdelen die we in de praktijk uitwerken in het winstplan, zijn:

 • sales
  • bepalen doelstellingen verkoop per product of dienst en plan hoe dit te behalen.
  • wat zijn de kosten per nieuwe klant en hoe krijgen we die omlaag
  • wat is de opbrengst per verkoper en hoe krijgen we dit omhoog
  • wat zijn het resultaat op sales inspanningen en hoe krijgen we dit omhoog
 • inkopen
  • Analyse van je inkoopcontracten versus doelmatigheid
  • Analyse inkoopcontracten versus alternatieven (andere aanbieders of het anders inrichten van de bedrijfsvoering waardoor bepaalde inkoop overbodig)
  • Analyse inkoopcontracten met daadwerkelijke uitvoering
  • insourcing/outsourcing vraagstukken incl leverancierskeuze
 • logistiek
  • vaststellen efficiëntie van het logistieke proces
  • adviezen herinrichting van het logistieke proces
  • insourcing/outsourcing vraagstukken incl leverancierskeuze
 • human resources (werving, inhuur, aansturing, afvloeien)
  • analyse proces werving (effectiviteit, risico’s) en afvloeien
  • analyse arbeidscontracten en verzekeringen
  • analyse risico’s in verzuimmanagement
  • analyse en advies aansturing en coaching
 • prijsstelling
  • berekening kostprijs per produkt, gespecificeerd directe en indirecte kosten
  • ontwikkeling calculatiemodel voor prijsstelling producten / diensten
  • margeberekeningen
 • risico’s en administratieve organisatie/interne controle
  • analyse welke risico’s er liggen in de (administratieve) organisatie van het bedrijf, juridisch (bijv. aansprakelijkheid) en bedrijfsmatig
  • welke risico’s liggen er in de bedrijfsvoering (klanten, leveranciers, medewerkers) en hoe zijn deze afgedekt?
 • exit plan
  • een ondernemer heeft ook een exit plan klaar om te verkopen. De waarde van de onderneming is hier een belangrijk onderdeel in. Wij kunnen een inschatting maken wat de potentiële waarde is en er naar toe werken hoe we deze kunnen behalen. Hier maken we gebruik van de Waardepyramide, ontwikkeld door https://nextlevel.pro/

Voordelen van een winstplan door een OAMKB winstplan adviseur:

 1. meer winst!!
 2. meer ondernemersplezier
 3. meer inzicht
 4. het resultaat betaalt de winstplan adviseur
 5. duurzame verbeteringen in je bedrijf dus ook meer winst op de lange termijn!

De OAMKB winstplan adviseurs zouden graag met je in contact komen. Laat hier je contactgegevens achter en we nemen direct contact met je op. Je kunt ons ook mailen op info@oamkb.nl

Adviseurs

Albert Last
Allard van Schoneveld
Boy Rikers
Cees Kramer
Ed Rietvelt
Erik van Buren
Erik van de Stolpe
Fred Westland
Frans van der Huizen
Hans de Lange
Hans ter Haar
Henny Vernooy
Honoré Schreurs
Martin Herskamp
Martin Kirchner
Rogier Cantor
Sjak Siteur
Sjoerd Lemstra
Thomas de Jong
Arthur Hukom
Jos Pijffers
Laurens Schoone
Maarten van de Voort
Peter Jacobs
Ramon van Winkel
René Heidotting
Marina van Rossum