Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Werkkostenregeling, de vrije ruimte van 1,4%

Hoe maakt u klanten duidelijk welk btw-bedrag u in uw offertes zet? Wat legt u daarvoor vast in uw eigen administratie? Hoe zorgt u ervoor dat u niet onnodig risico loopt? Is er nog een nieuwe kans voor oude en afgelegde offertes?

Binnen de nieuwe werkkostenregeling komt er een vrije ruimte van 1,4% voor vergoedingen en verstrekkingen. Waarover wordt de vrije ruimte berekend? Hoe kunt u deze vrije ruimte invullen? Wat valt er allemaal onder?
 
Berekening van de vrije ruimte
Fiscale loonsom. De vrije ruimte van 1,4% wordt berekend over de fiscale loonsom per inhoudingsplichtige. Loon dat is betaald aan derden en loon dat is betaald in het kader van vroegere arbeid (pensioen) wordt uitgezonderd.
 
Aan de andere kant zullen alle belaste elementen onderdeel uit gaan maken van de grondslag van 1,4%. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bijtelling voor een auto van de zaak.
 
Let op.
Nauwkeurige planning van de vrije ruimte is vooraf erg moeilijk. Stel dat u vooraf de vrije ruimte voor het hele jaar heeft bepaald, maar halverwege het jaar verlaat een werknemer met een hoog salaris uw bedrijf, dan kunt u hierdoor de 1,4% vrije ruimte overschrijden en dus eindheffing verschuldigd zijn. Ook als een werknemer een verklaring geen privégebruik voor zijn auto aanvraagt, heeft dit gevolgen voor de vrije ruimte.
 
Vrije verdeling
De vrije ruimte van 1,4% kunt u onder uw werknemers verdelen zoals u wenst. Het is dus niet noodzakelijk dat alle werknemers een gelijk deel krijgen.
 
Stel, een bedrijf heeft drie werknemers. Werknemer A heeft een fiscale loonsom van € 20.000,-, werknemer B heeft € 20.000,- en werknemer C heeft € 25.000,-. De vrije ruimte bedraagt dan € 910,-. Het is mogelijk deze gehele € 910,- toe te delen aan bijvoorbeeld werknemer B.
 
Dit artikel verscheen eerder op ondernemingsdatabank.indicator.nl