Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Werkkostenregeling bij een holdingstructuur

Hoe werkt de werkkostenregeling bij een holdingstructuur?

Wanneer je bedrijf is ingericht als een holdingstructuur sta je meestal ook als DGA op de loonlijst van de holding-BV. De werknemers zijn gewoonlijk bij de werk-BV in dienst. Maar hoe wordt dan de werkkostenregeling toegepast? 

Werkkostenregeling in het kort

De vrije ruimte. Het is toegestaan om volgens de werkkostenregeling 1,2% van de totale loonsom te besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Dit zonder dat je hierover loonbelasting hoeft af te dragen. Wanneer de vrije ruimte wordt overschreden dan betaal je 80% eindheffing over het overschreden deel. 

Tip: naast de “vrije ruimte” bestaan er nog de “gerichte vrijstelling” en “nihilwaarderingen”. Het is erg belangrijk om hier precies mee om te gaan en hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. Vraag ons om dit te berekenen. 

Concernregeling

Vrije ruimte voor het concern. Sinds 2015 is het toegestaan om de vrije ruimte te berekenen voor het gehele concern. Dit hoeft dus niet meer per werkgever (BV). De totale loonsom van alle BV’s samen vormen zo de totale vrije ruimte. 

Overschot gebruiken. Niet-gebruikte vrije ruimte van de ene BV binnen een  concern mag gebruikt worden door het andere BV binnen het concern. 

Eindheffing betalen. Eindheffing wordt betaald aan de Belastingdienst door de BV met hoogste fiscale loonsom. Maar uiteindelijk is het een heffing die rust op alle BV’s gezamenlijk. Daarnaast kan deze heffing natuurlijk intern worden doorbelast aan verschillende werkgevers. 

In februari beslissen. Bij de aangifte loonheffingen januari 2017 moet je uiterlijk beslissen of je gebruik van de regeling wilt maken in het jaar 2016.  

Het hele jaar. Het is alleen mogelijk om de concernregeling toe te passen wanneer de betrokken BV’s het gehele jaar een concern vormen. Tijdens het jaar toegevoegde of afgestoten BV’s (door bijvoorbeeld overname of verkoop) komen niet in aanmerking voor de concernregeling. Zelfstandigen moeten dan de werkkostenregeling toepassen. Liever advies dan het zelf uitzoeken? Vul dan het contactformulier in. 

Voorwaarden om als concern aangemerkt te worden:

Je hebt een belang van minimaal 95% in een andere werkgever;
Een andere werkgever heeft minimaal een belang van 95% in jou;
Een andere werkgever heeft minimaal een belang van 95% in jou EN daarnaast hetzelfde minimale belang in een andere werkgever. 

Wanneer de concernregeling toegepast wordt, dan moet het volgende per BV worden vastgelegd:

Naam en loonheffingsnummer;
Totale fiscale loonsom;
Overzicht van alle toegekende vrije vergoedingen en verstrekkingen;
Berekening van de totaal af te dragen eindheffing op concernniveau. Tevens dient de naam van de BV doorgegeven te worden die aan de Belastingdienst de afdracht gaat doen. 

Concernregeling en DGA

Het is uiteraard mogelijk dat je als enige loon uit de holding ontvangt en dat daarnaast de werk-BV het loon, vrije vergoedingen en verstrekkingen betaalt aan de werknemers. Wanneer de holding-BV en de werk-BV de loonsommen samenvoegen, dan kan er een grotere vrije ruimte ontstaan met een lagere eindheffingsafdracht. Het is mogelijk om niet benutte vrije ruimte van de ene BV te gebruiken bij de andere BV. 

Onder de concernregeling kun je een grotere vrij ruimte en een lagere eindheffing krijgen door de loonsommen van de holding-BV en de werk-BV samen te voegen. Een directe besparing dus. Je moet dan wel uiterlijk bij de aangifte over januari 2017 beslissen of je de concernregeling wel of niet wilt toepassen over het jaar 2016.

Meer informatie over de werkkostenregeling bij een holdingstructuur? Je kunt contact met ons opnemen via info@oamkb.nl.

april, 2016


 

Werkkostenregeling bij een holdingstructuur, holdingstructuur, Werkkostenregeling, DGA, Concernregeling, Concernregeling en DGA, belastingadvies, werkkosten, onderneming, mkb, OAMKB