Weetjes van Willian | onlineaccountantsmkb.nl
Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Voordelig de weg of het water op met OAMKB!
Download ons eBook

Weetjes van Willian

Willian Groenen is vennoot bij een bedrijfskundig adviesbureau dat zich richt op ondernemers. Hij geeft in de nieuwsbrief van Start Foundation regelmatig tips op het gebied van bedrijfsfinanciering.


De bedrijfskundige kan daarbij bogen op kennis aan verschillende zijden van de tafel. Zo was hij vestigingsmanager bij een grote landelijke bank, maar ook directeur bij een MKB-bedrijf. En hij was ook nog een aantal jaren adviseur bij de economische ontwikkelingsmaatschappij voor de regio Eindhoven.
 
Ditmaal een aantal tips ter voorbereiding op een gesprek met bank of financieringsmaatschappij over een financieringsvraagstuk.
 
  • Ga tijdig naar uw bank of andere financier: dus voordat u uw verplichtingen aangegaan bent, voordat u 'rood' staat of permanent op uw kredietlimiet staat.
  • Zorg ervoor dat u bij het gesprek een goed ondernemingsplan op zak heeft, dus inclusief investeringsplan, financieringsplan, exploitatie- en liquiditeitsbegroting. En werk alleen met recente cijfers.
  • Bouw geen luchtkastelen, maar dien een begroting in die u zeker gaat halen.
  • Maak uw begroting niet te krap, denk ook aan een buffer voor tegenvallers.
  • Hoewel het soms anders lijkt, laat een bankier zich primair leiden door de indruk die hij heeft van u als ondernemer. Bedenk hoe u omgaat met uw eigen sterktes en zwaktes én die van uw onderneming.
  • Elevator pitch: oefen om in 50 woorden te vertellen wat uniek is aan uw bedrijf. En doe hetzelfde om in 50 woorden te kunnen vertellen wat uw klanten hebben aan uw product of dienst.
  • Bereid uw vragen aan bank of financier zorgvuldig voor en neem ze mee naar het gesprek.
  • Tot slot: maak duidelijke vervolgafspraken en spreek duidelijk af wanneer u antwoord krijgt.
 
In de volgende nieuwsbrief van Start Foundation gaat Willian in op debiteurenbeheer.
 
Dit artikel verscheen eerder op startfoundation.nl 


Meest recent Terug in de tijd

Vaker goede info en leuke ondernemersberichten?

Onze app
Blijf op de hoogte! Download hier onze appDe laatste nieuwtjes voor ondernemers, maak afspraken en meer!
Onze app
X