Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Voorkom dure belastingrente: Vraag op tijd een voorlopige aanslag aan

Niemand wil meer aan de belastingdienst betalen dan strikt noodzakelijk is, dat spreekt voor zich. Door op tijd een voorlopige aanslag aan te vragen voorkom je dat de fiscus je de hoge belastingrente berekend. Deze is voor vennootschapsbelasting zelfs schrikbarend hoog: 8 procent. Maar ook de 4% die je moet betalen op je IB aangifte krijg je niet van je spaargeld. In deze blog leggen we uit welke data van belang zijn om niet onnodig veel geld af te dragen aan de fiscus.

Meer weten over het indienen van (voorlopige) aangiftes en de bijbehorende belastingrente? Neem contact op met jouw persoonlijke OAMKB adviseur.

Let op de uiterste termijnen

Net zoals je de kwartaalaangifte voor de BTW op tijd moet indienen om een boete te voorkomen, zijn er nog een aantal andere data die van belang zijn. Als we uitgaan van een boekjaar dat gelijk loopt met een kalenderjaar, dan zal de aangifte vennootschapsbelasting van een BV voor 1 juni ingediend moeten worden. Toch is dit niet de datum waarop de belastingrente vastgesteld wordt. Er zijn drie data die van belang zijn wat betreft de vennootschapsbelasting:

  1. Wanneer een onderneming verplicht is om de VPB in te dienen, is het verstandig om dit voor 1 april na het afgesloten jaar te doen. In dat geval zal de Belastingdienst de aangeleverde informatie direct overnemen zodat er geen belastingrente afgedragen hoeft te worden.
  2. Het aanvragen van een voorlopige aanslag moet voor 1 mei plaatsvinden. Wanneer de fiscus de aanslag oplegt volgens de informatie die in de voorlopige aanslag staat hoeft de BV geen belastingrente af te dragen.
  3. Na 1 juli moet deze rente wel betaald worden. Wanneer de Belastingdienst een aanslag oplegt na 1 juli zal de BV dus belastingrente moeten betalen, en wel tot 6 weken na het opleggen van de aanslag door de Belastingdienst. Dit kan hard oplopen!

8 procent belastingrente

Vanaf 1 juli na het boekjaar tot zes weken na de dagtekening op de aanslag wordt er 8 procent rente berekent. Wanneer de aanslag bijvoorbeeld in september wordt opgelegd komt er nog zes weken bovenop dat er rente verschuldigd is. Wanneer er in het voorgaand bekende boekjaar bij de Belastingdienst betaald moest worden voor de vennootschapsbelasting, zal in het volgende jaar een voorlopige aanslag verstrekt worden die overeenkomt met het voorgaande jaar. Wanneer de winst sterk afwijkt in het volgende boekjaar is het verstandig om op tijd een voorlopige aanslag aan te vragen om extra kosten te voorkomen. Wanneer er geen voorlopige aanslag wordt verstrekt zal de ondernemer deze zelf voor 1 mei aan moeten vragen om de 8 procent belastingrente te vermijden.

Verandering voorlopige aanslag in 2019

Per 1 januari 2019 is er iets veranderd in het aanslagbiljet. Deze aanpassing geldt voor aangiftes vanaf boekjaar 2019. Drie afzonderlijke categorieën zijn samengevoegd binnen één categorie. Dit zijn:

  1. Aftrek elders belast.
  2. Verrekende belasting buitenlandse ondernemingswinst.
  3. Verrekende deelnemingsverrekening.

Deze nieuwe rubriek heet “totaal belastingverminderingen”. De wijziging heeft betrekking op voorlopige aanslagen over boekjaar 2019 en verder, en heeft geen effect op aangiftes over voorgaande jaren die nog niet zijn ingediend. Houd dus in de gaten dat de datum van het aanvragen en indienen van een voorlopige aanslag invloed heeft op de hoogte van eventuele belastingrente. Door rekening te houden met verschillende termijnen en data kun je veel geld besparen.

Betaal minder belastingrente en dien op tijd aanslagen in, het lokale OAMKB administratiekantoor geeft je hier graag advies over.

Belastingrente