Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Verzoek aan nieuw kabinet: voorkom toename regeldruk

De overheid probeert de laatste jaren de regeldruk te verminderen. Maar daar merken ondernemers nog weinig van. Daarom pleit het bedrijfsleven nu tijdens de formatie voor een gelijke regeldruk.
Het nieuwe kabinet mag de kosten en lasten van de regels voor bedrijven  niet vergroten. De Commissie Regeldruk Bedrijven schreef dit deze week in een brief aan de informateurs. De commissie wil dat het kabinet voor een nullijn van de regeldruk gaat. Nieuw beleid dat administratieve lasten en kosten met zich meebrengt, moet gecompenseerd worden.
 
Afkoelingsperiode
De Commissie Regeldruk Bedrijven stelt ook voor om een 'afkoelingsperiode' in te stellen voor regelgeving na incidenten. Het komt nu vaak voor dat de politiek gehoor geeft aan de roep uit de samenleving om regels, zonder dat die regels iets oplossen. Verder denkt de Commissie dat het terugdringen van het aantal gemeenten een oplossing zou kunnen zijn voor het verminderen van het aantal regels.
 
Kleine ondernemer meeste last van regeldruk
MKB-Nederland denkt dat de kosten van regels zelfs nog met 3 tot 5 miljard euro omlaag kunnen. Nieuwe regelgeving moet uitgaan van bedrijven met maximaal 10 werknemers, de kleine ondernemers in Nederland. In deze bedrijven ontbreekt het vaak aan mankracht om zich uitvoerig in de regels  te verdiepen.
Lees meer over het standpunt en de lobby van MKB-Nederland in het lobbydossier 'Regeldruk bedrijven '.