Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Verliesverrekening om verdamping te voorkomen

De termijn om verliezen te verrekenen is per 1 januari 2019 verkort. Het was 9 jaar, nu wordt deze termijn slechts 6 jaar.  Dat betekent dus extra aandacht voor de verliespositie van jouw BV, anders kun je slachtoffer worden van verliesverdamping.

Ondernemen is meer dan de situatie van vandaag, houd ook zicht op het verleden met oog op de toekomst. Vraag aan jouw OAMKB adviseur hoe verliesverrekening precies werkt.

Korte termijn verliesverrekening

Wanneer de BV verlies heeft geleden wordt dit eerst verrekend met de winst in het jaar daarvoor. Daarna worden de verliezen verrekend met de winsten die in de jaren daarna gaan komen. Vanaf dit jaar zal een verlies voor de vennootschapsbelasting nog maar 6 jaar voorwaarts te verrekenen zijn. Voor de jaren t/m 2018 geldt nog steeds het oude termijn van 9 jaar.

Let op de termijnen

Een verlies in het jaar 2019 mag in de periode van 2020 t/m 2025 verrekend worden. Maar een verlies dat in 2018 werd gerealiseerd mag verrekend worden tot aan 2027, omdat deze nog onder de oude regelgeving valt. Dat betekent in praktijk dus dat een verlies in het jaar 2019 eerder verrekend zal worden dan verliezen die in 2017 of 2018 geboekt zijn. En een verlies in 2020 wordt dus eerder verrekend dan verlies uit het jaar 2018. Er moet dus goed opgelet worden bij de termijn van de verliesverrekening.

Hoe kun je verliesverdamping voorkomen?

Als verlies buiten de termijn valt zullen deze verdampen, en dat is iets wat je liever niet wilt zien. Er zijn enkele maatregelen die je kunt nemen om dit te voorkomen. Er is winst nodig om verliesverrekening door te voeren. Wanneer de winst beperkt is zijn er een aantal maatregelen die je kunt treffen:

1. Je kunt een bedrijfsmiddel overhevelen vanuit een andere BV die binnen het concern actief is. Dan mag de BV in kwestie niet verbonden zijn met de BV die verlies heeft geleden. Dan kan er winst worden behaald. De werkelijke waarde van het bedrijfsmiddel moet hoger uitvallen dan de boekwaarde. De overdracht moet plaatsvinden op basis van de werkelijke waarde, daardoor ontstaat er een winst in de BV die verlies maakt.

2. Het is ook mogelijk een herinvesteringsreserve vrij te laten vallen. Dat kan als er sprake is van een vervangingsvoornemen. Je kunt dit voornemen overigens altijd intrekken. Dit zorgt ervoor dat de reserve vrij valt, wat weer zorgt voor winst in de BV. De herinvesteringsreserve valt in de winst, daarmee is het niet nodig om deze af te boeken bij aankoop van een vervangend bedrijfsmiddel. Dit zorgt ervoor dat het afschrijvingspotentieel in stand blijft.

3. Je kunt ook voorzieningen onder de loep nemen die zijn gevormd door de BV die verlies lijdt, Dit kan bijvoorbeeld een onderhoudsvoorziening zijn. Je kunt deze voorziening afwaarderen. Dit komt daarbij vrij te vallen ten gunste van de winst. Wanneer de onderhoudskosten inderdaad gemaakt worden, kunnen deze kosten op de winst verminderd worden waarmee je ze niet hoeft af te boeken op de voorziening.

Ontdek hoe je met verliesverrekening maximaal voordeel kunt behalen, bespreek het met de OAMKB bedrijfsadviseur.

Verliesverrekening, Verdamping, Voorkomen, Bedrijfsadviseur, Bedrijfs Adviseur, advies, bedrijf, MKB, Adviseur