Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Tesla, fiets, motor, boot, scooter of 2ehands auto van de zaak. Voordelig de weg of het water op met OAMKB!
Download ons eBook

VAR niet altijd goed genoeg?

Kamervragen. Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën kamervragen beantwoord over de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Dit is de verklaring waarmee opdrachtnemers aan u kunnen bewijzen dat zij de werkzaamheden voor u als zelfstandige uitvoeren, tenminste als er op de verklaring staat “winst uit onderneming” of “DGA”.Opgave van de werkzaamheden
Op de verklaring moeten dan wel de soort werkzaamheden staan die de opdrachtnemer bij uw bedrijf verricht. Bovendien moet de verklaring nog gelden als de opdrachtnemer voor u aan de slag is én moet u een kopie ID-bewijs van de opdrachtnemer in uw administratie bewaren.

Toch alert blijven
In principe biedt een juiste en correct toegepaste VAR u de zekerheid dat u niet te maken heeft met een werknemer en dat u daardoor ook geen risico loopt. Maar uit de antwoorden van de staatssecretaris blijkt dat u mogelijk tóch een risico loopt.

Als u niet te goeder trouw bent, kunt u wel degelijk opdraaien voor de gevolgen van de VAR. De Belastingdienst zal ervan uitgaan dat u niet te goeder trouw bent als een opdrachtnemer bijvoorbeeld langere tijd fulltime voor u werkt of als zelfstandige hetzelfde doet als echte werknemers en onder dezelfde voorwaarden. Ook al was u onbedoeld niet te goeder trouw.
 
Dit artikel verscheen eerder op ondernemingsdatabank.indicator.nl 


Meest recent Terug in de tijd

Vaker goede info en leuke ondernemersberichten?

Onze app
Blijf op de hoogte! Download hier onze appDe laatste nieuwtjes voor ondernemers, maak afspraken en meer!
Onze app
X