Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Wat zijn de voordelen om uit de BV naar de eenmanszaak te gaan?

Waar krijg je mee te maken en welke factoren kunnen een rol spelen en waar kun je op letten bij het maken van de keuze om terug te keren uit de BV? Voor sommige ondernemers met een BV als rechtsvorm voor hun bedrijf, kan het op een gegeven moment aantrekkelijk zijn om terug te gaan naar een eenmanszaak (hierna EZ). 

Stel, je hebt een aantal jaren geleden – in economisch goede tijden, om fiscale redenen – je eenmanszaak omgezet naar een BV. Door een dalende omzet en tegenvallende kosten lijdt je BV een mager resultaat of zelfs verlies. Door het feit dat je DGA (Directeur-grootaandeelhouder) bent, verplicht de Belastingdienst je tot het “genieten” van een minimum salaris van € 43.000 of zelfs nog meer.

DGA-salaris

Als DGA wordt je geacht minimaal een gebruikelijk loon te genieten. Een gebruikelijk loon bedraagt minimaal € 43.000 (2013) of het loon van de meestverdienende werknemer zonder aanmerkelijk belang. Als je aannemelijk maakt dat in het economische verkeer soortgelijke werknemers minder verdienen, kan het gebruikelijk loon gesteld worden op dat lagere salaris. Als soortgelijke werknemers meer verdienen, dan wordt het salaris gesteld op ten minste 70% van dat bedrag (maar ten minste € 43.000). Bij eenpersoons-BV’s kan het gebruikelijk loon bij de DGA ook wel worden vastgesteld volgens de afroommethode of winstreductiemethode. Dat wil zeggen dat het gebruikelijk loon gesteld wordt op het bedrag van de winst van de BV, na aftrek van kosten en een winstopslag. De Belastingdienst probeert, in veel meer situaties dan dit van de rechter mag, het loon op deze wijze vast te stellen. Daardoor is het gebruikelijk loon hoger dan zou moeten (mogen). Bij een structureel verliesgevende exploitatie is het overigens mogelijk om een lager DGA salaris te hanteren. Dit geldt ook als er parttime gewerkt wordt in de eigen BV.

Met andere woorden, je betaalt dan, simpel gesteld, te veel belasting. Het kan dan een slimme keuze zijn om, op basis van fiscale motieven, je activiteiten vanuit een eenmanszaak (EZ) te gaan aanbieden. Of zelfs vanuit een VOF met je echtgenote of zakenrelatie.

Ondernemersaftrekken
Het voordeel van EZ en de VOF is dat je gebruik kunt maken van de ondernemersaftrekken. Deze bestaan uit de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek (1e drie jaar) en de MKB winstvrijstelling van 14%. Voorwaarde is wel dat je moet voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat je tenminste 1.200 uren in je onderneming werkzaam moet zijn. Hierbij tellen alle uren die je maakt mee (dus ook inkopen, acquisitie, administratie, scholing e.d.). Leg deze activiteiten vast in je agenda!

Andere voordelen zijn dat je geen rekening meer hoeft te houden met -fictief- loon van de DGA en je kunt willekeurig afschrijven op bestaande of nieuwe investeringen.

Nadelen

Er kleven ook nadelen aan een dergelijke stap. De belangrijkste is dat je weer hoofdelijk aansprakelijk wordt voor eventuele schulden als je een eenmanszaak of vennoot in een VOF bent. Eenmalig moeten administratief een aantal zaken aangepast worden (facturen, verzekeringen, bankkredieten, bankrekeningen). Een ander niet onbelangrijk nadeel kan zijn dat je moet afrekenen als je uit de BV wil. Dit is onder bepaalde voorwaarden te voorkomen door de fiscaal geruisloze terugkeer uit je BV. Je OAMKB adviseur kan voor je berekenen wat het fiscale voordeel kan zijn van een terugkeer naar je eenmanszaak.

Andersom kan het juist ook voordelig zijn om je huidige EZ of VOF, om fiscale motieven, juist om te zetten naar een BV (Holding-structuur). Ook dit kan je OAMKB adviseur voor je berekenen!

Let op! Naast fiscale motieven kunnen er ook andere redenen zijn om wel of niet de BV als juridische structuur te kiezen als je ondernemingsvorm, zoals de aansprakelijkheid.

Meer weten over dit onderwerp? Maak een vrijblijvende afspraak met een online accountant/adviseur in jouw regio via: info@oamkb.nl of www.oamkb.nl

De BV als rechtsvorm.jpg wordt weergegeven

2013