Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

UBO register verplicht vanaf 2020

In 2020 wordt het UBO register ingevoerd, deze afkorting staat voor “Ultimate Beneficial Owner”. Voor elk rechtspersoon, maatschap of vennootschap onder firma moet er minimaal één natuurlijk persoon worden ingeschreven als UBO. In deze blog leggen we uit wat dit register inhoudt, en waar je als ondernemer rekening mee moet houden.

Meer weten over het UBO register? Neem dan contact op met jouw persoonlijke OAMKB bedrijfsadviseur.

Waarom wordt het UBO register ingevoerd?

Op Europees niveau worden er steeds meer maatregelen genomen om de financiering van terrorisme en witwaspraktijken tegen te gaan, UBO is maatregel die onderdeel uitmaakt van deze strategie. De “Ultimate Beneficial Owner” is de persoon die uiteindelijk economisch belang heeft bij een onderneming. Het betreft een natuurlijk persoon die eigenaar is van een bedrijf, of daar de zeggenschap over heeft. Dit kan een rechtspersoon zijn, een vennootschap of een ander type rechtsvorm.

Natuurlijk persoon bij een BV

Om de UBO te bepalen van een Besloten Vennootschap worden de volgende vier mogelijke situaties gehanteerd:

  1. Deze persoon beschikt direct of indirect over meer dan 25 procent van de aandelen.
  2. Deze persoon beschikt direct of indirect over meer dan 25 procent van het stemrecht binnen de organisatie.
  3. Deze persoon beschikt op een andere manier over meer dan 25 procent van het eigendomsbelang.
  4. Deze persoon heeft de feitelijke zeggenschap over de BV.

UBO voor andere rechtsvormen

Wanneer het een andere rechtsvorm betreft zal er ook een persoon aangewezen moeten worden in het UBO register. Denk aan deze rechtsvormen:

Voor een eenmanszaak is het duidelijk wie het economisch belang heeft, voor zelfstandige ondernemers (ZZP) is daarmee geen registratie vereist.

Beperkte inzage

De persoonlijke informatie die openbaar wordt gemaakt is beperkt en valt onder de privacy wetgeving. Meer uitgebreide informatie kan slechts door een gelimiteerd aantal instanties, personen en door de overheid opgevraagd worden. Voor het openbaar gestelde deel van het UBO register kan alleen op naam van een rechtspersoon of bedrijf worden gezocht. Het is niet mogelijk om te zoeken op de naam van de natuurlijke persoon die geregistreerd wordt als belanghebbende. Wanneer er informatie wordt opgevraagd uit het UBO register zijn hier kosten aan verbonden. De gegevens worden via de Kamer van Koophandel in het Handelsregister opgenomen en beheerd.

Doe het zelf

Als voorwaarde is gesteld dat alle bedrijven zelf de verantwoording moeten nemen om ervoor te zorgen dat alle informatie volledig en juist is. Het is niet toegestaan om de registratie en controle aan een notaris of accountant uit te besteden. Uiteraard kun je wel navragen hoe de procedure in zijn werk gaat, en waar je rekening mee moet houden. De Belastingdienst heeft overigens zelf aangegeven dat het lastig kan zijn om alle informatie accuraat te registreren. Het betreft een verplichting met mogelijke sancties zoals boetes en zelfs gevangenisstraf wanneer er niet aan voldaan wordt. Hoewel het UBO register voortkomt uit Europese maatregelen is het een Nederlandse constructie voor bedrijven in Nederland, zowel nationaal als internationaal opererend.

Wat gaat er nog meer veranderen voor bedrijven in 2020? Blijf op de hoogte en plan een persoonlijk adviesgesprek in bij het lokale OAMKB administratiekantoor.

UBO,  UBOregister, verplicht 2020, Ultimate Beneficial Owner