Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Tips aangifte inkomstenbelasting 2017

De aangifte inkomstenbelasting 2017, hoe sneller je ermee klaar bent, hoe sneller je vooruit kunt met andere (en leukere) zaken. Met deze tips voor de aangifte inkomstenbelasting kun je niet alleen sneller de aangifte invullen, maar ook in het voordeel van jezelf en jouw organisatie. Zo sta je er in 2018 weer sterk voor!

Laat je de aangifte inkomstenbelasting 2017 nog niet invullen door ons? Neem dan direct contact op met jouw financieel professional van OAMKB.

Middeling wanneer inkomsten niet stabiel zijn

Wanneer je drie jaar achter elkaar wisselende inkomsten op de aangifte inkomstenbelasting in box 1 hebt opgegeven, is het mogelijk dat je meer belasting hebt afgedragen dan bij een een gelijkmatige verdeling van de inkomsten. In dat geval kun je berekenen of “middeling” interessant uitpakt. Bij middeling wordt er een gemiddelde genomen van drie opeenvolgende kalenderjaren. De teruggaaf moet wel het bedrag van €545,- overschrijden. Je financieel adviseur zal een verzoek tot middeling moeten indienen bij de Belastingdienst, op basis van een berekening van de teruggaaf. Als voorwaarde wordt gesteld dat de definitieve aanslag van deze jaren reeds waren opgelegd. Het verzoek moet binnen een periode van 36 maanden na de laatste definitieve aanslag ingediend worden.

Tips aangifte inkomstenbelasting 2017 Kosten

Hypotheek aflossen

Bij compleet of deels aflossen van een beperkte eigenwoningschuld heb je geen recht meer op renteaftrek in de aangifte inkomstenbelasting, aan de andere kant heb je ook geen last meer van het eigenwoningforfait dankzij de “Hillen aftrek”. Wanneer de rente lager uitvalt dan de bijtelling volgens het eigenwoningforfait valt het gunstiger uit. Het is overigens niet nodig de volledige schuld af te lossen, al geniet je zo wel van het grootste voordeel. Het geld dat je gebruikt om de hypotheek af te lossen komt niet meer in box 3 terecht in de aangifte inkomstenbelasting, met als resultaat dat je hier geen belasting over hoeft te betalen. Ook wanneer de WOZ waarde op de woning hoger ligt dan 1,06 miljoen euro pakt het voordeliger uit, ook al heb je een bijtelling. Hier is net een wijziging op gekomen: de Hillen-aftrek wordt vanaf 2018 afgebouwd naar 0.

Kinderen een lening voor eigen woning geven

Spaargeld levert je momenteel erg weinig op, de rente staat nog steeds zeer laag. Omdat je hierover in box 3 belasting moet betalen lever je er zelfs op in! Wanneer je geld leent aan je kinderen om de aankoop of verbouwing van een woning te bekostigen profiteren jullie hier beiden van. Je geniet van een positief rendement op jouw vermogen, en jouw kinderen beschikken sneller over een lening. Het is van belang dat er aan de zakelijke voorwaarden voor een lening wordt voldaan. Vraag je financieel professional om een leningsovereenkomst op te stellen. 

Kapitaalverzekering dubbele vrijstelling

Wanneer je het volledige jaar dezelfde fiscale partner hebt, en de KEW (Kapitaalverzekering Eigen Woning) uit zal keren, dan kun je gebruik maken van dubbele vrijstelling voor de KEW, d.w.z. de kapitaalverzekering voor de eigen woning wordt (deels) niet belast,  zelfs wanneer er slechts één persoon als begunstigde in de polis vermeld staat. Voorheen moesten beide partners genoemd worden. Met ingang van 1 januari 2016 is het mogelijk bij de aangifte inkomstenbelasting om de helft van de uitkering aan beide partners toe te kennen. Je kunt een dubbele waardevrijstelling verzoek achteraf niet intrekken, net als bij de SEW (Spaarrekening Eigen Woning) en BEW (Beleggingsrecht Eigen Woning).

Lijfrente afkopen

Wanneer je ooit een lijfrente hebt afgesloten met slechts een beperkt rendement, kun je de polis ook besluiten af te kopen. In een aantal gevallen is dit mogelijk zonder de 20 procent revisierente te betalen met een maximale afkoopsom van 4316 €. Je hoeft in dit geval alleen bij de aangifte inkomstenbelasting box 1 te betalen. De totale lijfrente die je afkoopt mag niet meer zijn dan €4316,-  vanwege de revisierente, je bent hierbij verplicht alle polissen die je bij één verzekeringsmaatschappij hebt bij elkaar op te tellen.

Premie lijfrente betalen

Wanneer je een lijfrente hebt moet je deze op tijd voldoen omdat betalingen aan de lijfrente aftrekbaar zijn voor de fiscus. Wanneer je de premie in de aangifte inkomstenbelasting 2017 in box 1 wilt aftrekken had je deze voor 31 december 2017 moeten betalen. Controleer wel of je een pensioentekort hebt, er moet namelijk voldoende ruimte zijn. Wanneer je met een onderneming gestopt bent waarvoor een lijfrente is aangekocht heb je nog tot uiterlijk 1 juli 2018 om te betalen zodat je deze in 2017 af kunt trekken.

Oudere lijfrentepolis

Lijfrentepolissen die voor 1 januari 1992 zijn opgesteld vallen onder de “Pre-Brede Herwaardering Lijfrente”. Hiermee heb je een aantal keuzes tot je beschikking. Je mag de uitkering van deze verzekering bijvoorbeeld ten gunste van een ander stellen, je kunt ook kiezen om de uitkering in termijnen te laten uitkeren of juist in één keer.

Tips aangifte inkomstenbelasting 2017 Oudere lijfrentepolis

WOZ waarde huurwoning

Wanneer je in het bezit bent van een woning die je verhuurt in box 3, en deze onder huurbescherming valt, zal niet de volledige WOZ waarde geteld worden in box 3, maar een percentage. Wanneer dit percentage minimaal 10 procent hoger ligt dan de werkelijke waarde van het pand mag je de lagere waarde opgeven. Hierbij moet je de werkelijke WOZ waarde kunnen overleggen. Ook bij de schenk- en erfbelasting wordt de heffing bepaald op basis van de WOZ waarde die gecorrigeerd wordt met de leegwaarderatio. In 2016 heeft de Hoge Raad bepaald dat wanneer de waarde volgens deze berekening minimaal 10 procent hoger uitvalt dan de werkelijke waarde, mag je ook die waarde invullen op de aangifte inkomstenbelasting.

Regel de verkoop van een woning

Wanneer je van plan bent de oude woning te verkopen is het eveneens belangrijk om de levering bij de notaris goed te regelen. Wanneer je winst behaalt uit verkoop zal deze winst tot het vermogen van box 3 worden gerekend. Wanneer de levering heeft plaats gevonden in 2017 zul je deze bij de aangifte inkomstenbelasting 2018 moeten betalen volgens box 3. Met een overdacht die na 1 januari 2018 plaatsvindt zal deze niet in het jaar 2018 geteld worden. Daarom is het van belang vooraf een goed plan te maken bij een huis verkopen.

Onderhoudskosten monumentale woning

Wanneer je woonachtig bent in een monumentale woning zijn de onderhoudskosten voor 80 procent aftrekbaar. Je kunt deze kosten in de aangifte inkomstenbelasting 2017 opnemen mits deze in dat jaar betaald zijn, verrekend of rentedragend gemaakt worden. De afschaffing aftrek onderhoudskosten voor monumentale panden is verlegd naar 2019.

Vordering durfkapitaal

Wanneer je voor 2011 een lening hebt verstrekt volgens de “tante Agaath” regeling aan een startende ondernemer, controleer dan of je deze vorderingen nog kunt innen. Wanneer dit niet meer mogelijk blijkt, kun je onder specifieke voorwaarden een aftrek claimen op de aangifte inkomstenbelasting. Hierbij zul je de vordering moeten kwijtschelden.

Teruggaaf dividendbelasting buitenland

Personen die in het buitenland wonen en dividend uit Nederland ontvangen kunnen wellicht in aanmerking komen voor teruggaaf van de dividendbelasting. Wanneer je in Nederland woont is het mogelijk om deze belasting te verrekenen op de aangifte inkomstenbelasting, maar in het buitenland geldt het als eindheffing. Wanneer dit een hogere belastingdruk tot gevolg heeft, mag je een verzoek indienen voor teruggave van de dividendbelasting. Je hebt uiterlijk vijf jaar om dit verzoek in te dienen.

T-biljet indienen

Wanneer je de laatste jaren teveel belasting hebt afgedragen, en dit bedrag groter is dan de vastgestelde drempel, kun je gebruik maken van het T-biljet. Je moet hier niet te lang mee wachten, er is een periode van vijf jaar na afsluiten van het kalenderjaar om dit in te dienen.

Schenkvrijstelling eigen woning verruimen

Sinds 1 januari 2017 is het mogelijk om zowel eigen kinderen als derde personen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar een eenmalig onbelaste schenking van €100.000,- te geven voor een eigen woning. Deze schenking moet op schrift worden gesteld, maar omdat het een onderhandse schenking betreft is een verklaring van de notaris niet verplicht. De aangifte voor de schenkbelasting moet voor 1 maart 2018 ingediend worden, er moet een beroep gemaakt worden op deze vrijstelling. Je kunt de verhoogde vrijstelling voor 2017 niet op de aangifte inkomstenbelasting gebruiken wanneer je dit in de periode van 2010 tot 2014 reeds hebt gedaan. Er zijn ook andere verhoogde schenkvrijstellingen die tot een vermindering op het bedrag kunnen leiden, controleer dus vooraf goed wat het bedrag is.

Vrijgestelde schenking leeftijd partner

De schenkingsvrijstelling die eenmalig verhoogd kan worden is alleen van toepassing op personen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. Wanneer de persoon in kwestie ouder is, maar de partner niet, is het toch mogelijk de vrijstelling toe te passen. Hierbij wordt wel als voorwaarde gesteld dat je een partnerschap hebt voor wat betreft de erf- en schenkbelasting. Hiervoor gelden andere eisen dan voor de inkomstenbelasting en het fiscaal partnerschap.

Tips aangifte inkomstenbelasting 2017 Vrijgestelde schenking leeftijd partner

Schenking voorwaarden

Bij een schenking is het mogelijk om daar voorwaarden aan te verbinden zoals een uitsluitingsclausule. Zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat een schenking die voor jouw kind is bedoeld terecht komt bij de schoonfamilie in het geval van een scheiding. Daarnaast is het mogelijk om schenkingen onder bewind uit te voeren. In dat geval zal de macht over het vermogen voorbehouden zijn. Je kunt ook een herroepelijke schenking overwegen waarbij deze schenking teruggedraaid kan worden. Dit geldt overigens niet voor de verruimde vrijstelling bij een eigen woning, in dat geval moet het een onvoorwaardelijke schenking zijn.

Schenking op papier

Wanneer je een schenking wilt maken zonder voldoende vermogen op de bank kun je ook gebruik maken van de papieren schenking. Dat is een schuldigerkenning uit vrijgevigheid. In dat geval blijf je het bedrag dat je schenkt schuldig aan jouw kinderen. Je kunt dan nog steeds beschikken over het vermogen, maar op termijn is het mogelijk hier voordeel mee te behalen in de aangifte inkomstenbelasting. De schuld kan in dit geval pas na het overlijden van de ouder die het langste blijft leven opgeëist worden. Je moet in dit geval wel jaarlijks 6 procent rente betalen over deze schuld. Wanneer je dit nalaat zal de schuld niet worden gezien als een schuld van nalatenschap waardoor er erfbelasting zal worden geheven.

ANBI giften

De giften die je maakt aan een ANBI, culturele ANBI of een steunstichting SBBI zijn aftrekbaar. Er is een drempel gesteld van 1 procent van het verzamelinkomen op de aangifte inkomstenbelasting waarbij er een minimum van 60 euro bestaat. Je kunt maximaal 10 procent van het verzamelinkomen van de gift aftrekken voordat de persoonsgebonden aftrek plaatsvindt. Voor maximum aftrek op de aangifte inkomstenbelasting moet je ervoor zorgen dat de giften op de drempel worden afgestemd. Het voordeel valt nog hoger uit bij een gift ten gunste van een culturele ANBI, de aftrek wordt dan met 25 procent verhoogd. Je mag maximaal 5000 euro aan giften binnen deze verhoging rekenen, waarmee de verhoging dus effectief uitkomt op 1250 euro. Bekijk of je met giften in één jaar boven de drempel uit kunt komen op de aangifte inkomstenbelasting.

Periodieke giften

Wanneer de giften aan de ANBI niet, of niet volledig aftrekbaar zijn kun je overwegen om deze gift om te zetten in een periodieke gift, voor periodieke giften wordt geen drempel gesteld. Je kunt deze giften bij de notaris laten opnemen, dit is overigens geen verplichting. Je kunt volstaan met een onderhandse akte, download de formulieren hiervoor via de Belastingdienst website. Een periodieke schenking moet minimaal vijf jaar lopen.

Laat huwelijkse voorwaarden opstellen

Wanneer je getrouwd bent maar door omstandigheden toch geen huwelijkse voorwaarden hebt laten opstellen, kun je dat achteraf alsnog laten doen. Je moet dan wel kunnen aantonen dat er een intentie bestond huwelijkse voorwaarden op te stellen, je mag tot drie jaar na het huwelijk deze voorwaarden maken. Voorwaarde is uiteraard wel dat je in deze periode niet weer gescheiden bent. Het is mogelijk dat de situatie of wetgeving dusdanig is veranderd dat de inhoud van de huwelijkse voorwaarden niet meer volledig overeenkomen met de situatie. Laat deze dus op regelmatige basis controleren en pas deze aan wanneer dat gewenst is.

Huwelijkse voorwaarden verrekenbeding

Wanneer er sprake is van een periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden is het van belang dat deze ook worden nagekomen. Zorg ervoor dat de inkomsten periodiek verrekend worden in de aangifte inkomstenbelasting om problemen te voorkomen. Wanneer het huwelijk mocht stranden zal er anders een berekening gemaakt worden die overeenkomt met gemeenschap van goederen.

Trouwen in 2018

Houd er rekening mee dat er in 2017 een algehele gemeenschap van goederen vastgelegd is in de wet. Wanneer je het vermogen voor het huwelijk wilt uitsluiten zul je dit notarieel moeten laten vastleggen. Wanneer de trouwdatum nog niet vaststaat zou je dit in 2018 kunnen vaststellen. Vanaf dit jaar zal de beperkte gemeenschap als standaard gesteld worden waarmee een gang naar de notaris niet langer vereist is. 

Controle testament

Voor personen die in het bezit zijn van een testament kan het raadzaam zijn de inhoud hiervan te laten controleren. Door wijzigingen in persoonlijke omstandigheden en ook de wetgeving kan de inhoud van het testament verouderd raken. Niet alleen kun je hiermee de nabestaanden voordeel bieden, ook voor de belastingvoordelen tijdens de aangifte inkomstenbelasting kun je hier nu al van profiteren.
Advies nodig? Neem snel contact op met jouw persoonlijke fiscalist van OAMKB.
 

 

 


 

Inkomstenbelasting 2017, aangifte inkomstenbelasting 2017, OAMKB, administratie, boekhouder, belastingadviseur, belastingadvies, belastingconsulent, fiscalist, boekhouder, OAMKB, online administratie, administratie online, financieel consultant, financiee