Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Snel overhevelen naar een nieuwe BV, no problem?

Kun je zonder problemen de activa van de een BV overhevelen naar de andere BV? Welk risico loop je dan? Wat heeft de rechter daarover gezegd in een zaak die bij een collega-BV speelde en wat is goed om te weten voor jou als DGA?
 
Verlies vergunning
Jansen is DGA van Jansen Transport BV. Op naam van de BV zijn door Jansen verschillende transportmiddelen besteld bij De Jong. Maar helaas voor Jansen lijkt het met Jansen Transport BV de verkeerde kant op te gaan. De BV dreigt namelijk haar vergunning te verliezen voor het uitvoeren van haar activiteiten. Daardoor kan de BV in de toekomst geen omzet meer realiseren, wat natuurlijk de doodsteek is.
 
Snel een nieuwe BV
Overgeheveld. Als een goed ondernemer wacht Jansen deze ontwikkeling niet af. Hij richt snel een nieuwe BV op: ‘Jansen Logistiek BV’. Op naam van deze BV vraagt hij een nieuwe vervoersvergunning aan. Zo kan hij op naam en voor rekening van de nieuwe BV dezelfde werkzaamheden verrichten die eerst op naam kwamen van Jansen Transport BV.
 
BV leeg
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, hevelt Jansen alle activa van Transport BV over naar Logistiek BV. Daartoe behoren ook de transportmiddelen die op naam van Transport BV bij De Jong zijn besteld. Maar zo krijgt De Jong een probleem. Want als hij bij Transport BV aanklopt voor betaling van zijn nog openstaande facturen, blijkt die BV niets meer in kas te hebben. De BV is door Jansen helemaal leeggehaald.
 
Niet bij mij!
Als De Jong voor betaling aanklopt bij Jansen, verklaart die dat De Jong daarvoor niet bij hem en ook niet bij Logistiek BV moet zijn. De transportmiddelen zijn immers aangekocht door Transport BV. Als die BV geen geld meer in kas heeft en ook niet over andere activa beschikt, is dat sneu voor De Jong. Maar daar kan Jansen verder niets aan doen. Het is immers niet zijn schuld dat de vervoersvergunning van Transport BV werd ingetrokken. Als De Jong daar geen genoegen mee neemt, dan moet hij maar het faillissement van Transport BV aanvragen. Verder kan Jansen hem niet helpen. Maar De Jong laat het daar niet bij zitten en stapt naar de rechter.
 
Niet verwijtbaar
Goed. De rechter vindt dat Jansen niet verwijtbaar heeft gehandeld door snel een nieuwe BV op te richten om de werkzaamheden van Transport BV voort te kunnen zetten, toen duidelijk werd dat deze BV haar vergunning zou verliezen. Jansen hoefde volgens de rechter daarmee niet te wachten totdat Transport BV inderdaad haar kredietwaardigheid zou hebben verloren. Door de activa over te hevelen en de transportactiviteiten snel in een nieuwe onderneming onder te brengen, heeft Jansen gehandeld op een snelle en efficiënte wijze die van een goed ondernemer mag worden verwacht.
 
Redelijke vergoeding
Jansen denkt zo de zaak gewonnen te hebben. Maar helaas voor hem luidt het eindoordeel van het Hof Den Bosch (LJN: BK7951) toch anders! Want uit de administratie van Transport BV blijkt dat Logistiek BV geen enkele vergoeding heeft betaald voor de activa die door Jansen aan deze BV zijn overgedragen. Het ‘leeghalen’ van een BV zonder dat daar een redelijke vergoeding tegenover staat, is volgens de rechter onrechtmatig. Zo worden schuldeisers van de lege BV op onredelijke wijze in hun belangen geschaad. En als directeur van zowel Transport BV als Logistiek BV, kan dit Jansen worden aangerekend. De rechter stelt hem dan ook in privé aansprakelijk voor alle schade van De Jong.
 
Bron: ondernemingsdatabank.indicator.nl