Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Sinds 1 januari 2010 is de investeringsaftrek voor ondernemers verruimd.

Wat zijn de gevolgen voor je investeringsplannen en investeringsaftrekpercentages in 2010?

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
KIA is een bedrag dat in aftrek komt op je belaste winst. Hoeveel je aftrekt is afhankelijk van het totale bedrag dat je een kalenderjaar investeert. Je ‘investeert’ in het jaar waarin je een bestelling of aanschaf doet, en dus een betalingsverplichting aangaat.

 

Ongebruikt bedrijfsmiddel
Wat te doen als je het bedrijfsmiddel niet in het jaar van investering gebruikt? Het bedrag van de KIA wordt berekend, maar een deel van de belastingaftrek moet soms doorgeschoven worden naar een volgend jaar.

Wijzigingen per 1 januari 2010
Er is een verhoging in het aftrekbare percentage. Ook veranderd is de structuur van KIA, die nu gelijkmatiger verloopt. Een kleine extra investering heeft nu minder invloed dan voorheen.
In 2010 heb je recht op de KIA als je voor meer dan € 2.200,- investeert in bedrijfsmiddelen. De hoogte van het percentage is afhankelijk van het totaal geïnvesteerde bedrag.

Investeringen van Tot en met Aftrek
0 € 2.200,- 0%
€ 2.201,- € 54.000,- 28%
€ 54.001,- € 100.000,- € 15.120,-
€ 100.001,- € 300.000,- € 15.120,- verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag boven € 100.000 euro
€ 300.000,- n.v.t. 0

Let op. Bedrijfsmiddelen die minder kosten dan € 450,-, komen niet in aanmerking voor de KIA.

Maatschap, VOF
Bij het bepalen van de hoogte van KIA bij samenwerkingsverbanden (zoals Vof, maatschap en commanditaire vennootschap) moet je ook de investeringen van de andere vennoten of maten meetellen. Het vaststellen van het KIA percentage vereist dat investeringen van de leden van het samenwerkingsverband worden samengeteld. Hierdoor wordt al snel het drempelbedrag van € 2.200,- overschreden, maar ook de grenzen van € 54.000,- en € 100.000,-. Als de aftrek is vastgesteld, wordt deze omgerekend naar de leden van het samenwerkingsverband.

Brand, diefstal
Wanneer door een calamiteit (bijv. brand of diefstal) een pas aangeschaft bedrijfsmiddel verloren gaat en wordt vervangen, dan wordt de investering in het verloren gegane bedrijfsmiddel niet meer meegeteld voor de  kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Auto’s
Zuinige auto’s (o.a. zoals elektrische auto’s) komen nu ook in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Personenauto’s vallend daar niet onder.

Tip. Investeer je meer dan € 2.200,- in energiezuinige bedrijfsmiddelen, dan kan je  naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de energie-investeringsaftrek (EIA) of de milieu-investeringsaftrek (MIA) toepassen. Door de EIA of de MIA leveren dergelijke investeringen dan dubbel voordeel op.
Wie in 2010 voor meer dan € 2.200,- investeert in bedrijfsmiddelen, komt in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze extra belastingaftrek is maximaal 28% van het totale investeringsbedrag waarvoor je in 2010 verplichtingen aangaat.