Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Schenken van vrijwilligersvergoeding

Schenken van vrijwilligersvergoeding

divclassliteralspGiftendieiemanddoetaaneenhetalgemeennutbeogendeinstellingANBIzijnondervoorwaardenaftrekbaarvoordeinkomstenbelastingDatgeldtookalsiemandalsvrijwilligerwerktvooreenANBIenvoordiewerkzaamhedenrechtheeftopeenvergoedingwaardevrijwilligervervolgensvanafzietVoorwaardeisdatdeANBIinstaatisomdevergoedingaandevrijwilligertebetalenIsdatniethetgevaldanisvanvrijgevigheidaandekantvandevrijwilligergeensprakeppDerechtbankArnhemheeftonlangsbepaalddateenaaneenANBIteruggeschonkenvrijwilligersvergoedingookaftrekbaarisalsgiftvoordeinkomstenbelastingalsdeANBInietovervoldoendeliquidemiddelenbeschiktomdevergoedinguittekunnenbetalenbrInantwoordopKamervragenheeftdestaatssecretarisvanFinancieumlnlatenwetendathijdeuitspraakvanderechtbankinhoudelijknietzalvolgenendathijvasthoudtaanhettotophedengevoerdebeleidppBronDGB20122422MpdivpTagsSchenkenvrijwilligersvergoedinp