Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Tesla, fiets, motor, boot, scooter of 2ehands auto van de zaak. Voordelig de weg of het water op met OAMKB!
Download ons eBook

Ruud Dekkers: ‘Geef commissarissen sterkere rol bij accountantscontrole’

De raad van commissarissen moet bij de accountantscontrole daadwerkelijk de lead nemen en vooraf worden betrokken bij de controleaanpak. Dat zegt NIVRA-voorzitter Ruud Dekkers naar aanleiding van het kritische rapport van de AFM over de kwaliteit van de accountantscontrole.
In een interview in het oktobernummer van 'de Accountant' geeft Dekkers een uitgebreide toelichting op de kritiek die het NIVRA eerder uitte op de wijze waarop de AFM haar rapport naar buiten bracht. Maar daarnaast praat hij over de acties die de beroepsorganisatie verder neemt naar aanleiding van de AFM-kritiek.

"Onze conclusie is dat hoewel het toezicht op de wettelijke controles het exclusieve domein van de AFM is, het NIVRA bij dit soort signalen niet passief kan zijn", aldus Dekkers. "We hebben besloten om tijdens de volgende bestuursvergadering een plan van aanpak vast te stellen. Of dit ook een verplichte cursus ethiek bevat die werd voorgesteld door een aantal leden weet ik nog niet, hoewel ik het zelf een aantrekkelijke gedachte vind. In ieder geval zal tijdens de Accountantsdag door de AFM een workshop worden georganiseerd waarin de algemene bevindingen uit de toetsingen zullen worden gedeeld. Ik vond dat een goed idee want dat geeft veel accountants, ook degenen die nog niet getoetst zijn of alleen vrijwillige controles verrichten, inzicht in de meest voorkomende tekortkomingen. Interessant is dat er erg veel animo is voor die workshop, dat voorziet dus duidelijk in een behoefte."

In de suggestie van sommigen om de opdrachtverstrekking voor accountantscontroles in AFM-handen te leggen, of de komst van een wettelijk controleur in dienst van de overheid, ziet de NIVRA-voorzitter geen oplossing. Wel ziet hij perspectief in een nadrukkelijker rol van de commissarissen bij de accountantscontrole.
 
Dit artikel verscheen eerder op accountant.nl 


Meest recent Terug in de tijd

Vaker goede info en leuke ondernemersberichten?

Onze app
Blijf op de hoogte! Download hier onze appDe laatste nieuwtjes voor ondernemers, maak afspraken en meer!
Onze app
X