Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Retentierecht: mag mijn boekhouder de administratie houden?

Er zijn verschillende redenen om voor een andere boekhouder, belastingadviseur of accountant te kiezen. Dat kunnen zowel zakelijke als persoonlijke overwegingen zijn, wanneer de samenwerking niet (meer) goed verloopt wordt het wellicht tijd om naar een andere boekhouder op zoek te gaan. In dat geval zul je ook de gehele administratie moeten overdragen aan de nieuwe financieel professional. Wanneer de facturen nog niet volledig voldaan zijn kan de vorige boekhouder ervoor kiezen deze informatie achter te houden. Dit heet retentierecht.

Hoe gaat OAMKB om met de administratie van hun klanten? Neem direct contact op om te horen wat uw rechten en plichten zijn. 

Wat is retentierecht?

We spreken van retentierecht wanneer facturen van de leverancier, in dit geval de boekhouder, belastingadviseur of accountant nog niet geheel voldaan zijn, en de schuldeiser producten of diensten achterhoudt. Retentierecht geldt ook voor financieel professionals zolang aan deze voorwaarden wordt voldaan:

Het is altijd beter om dit soort conflicten te voorkomen. Wanneer de financieel professional zich beroept op het retentierecht en jullie er samen niet uitkomen zul je de uitstaande factuur eerst moeten voldoen. Wanneer er geen beroep op dit recht wordt gedaan, dan kun je wel de administratie opeisen, inclusief compensatie voor eventueel geleden schade. Dit kan wel lastig zijn om aan te tonen.
Retentierecht bij faillissement
Er is een uitzondering gemaakt voor een faillissement van de onderneming. In dat geval is het niet toegestaan om documenten achter te houden. De administratie overdragen is in dit geval een wettelijke verplichting.

Hoe hanteert OAMKB het retentierecht?

Voor OAMKB is het heel duidelijk; de administratie is en blijft van de klant en besteed deze alleen uit aan OAMKB. Wanneer de klant afscheid wil nemen moet deze de vrijheid hebben de toegang over te dragen aan een ander administratiekantoor. Vanzelfsprekend moeten rekeningen betaald worden, maar we vinden dat de toegang tot de administratie hier geen machtsmiddel mag zijn. We willen een goede en open relatie met de klant en willen de klant helpen hun doelstellingen te bereiken. Het belemmeren van de klant maakt hier geen deel van uit. Ook als je afscheid neemt van elkaar, dan willen we dat op een nette, respectvolle wijze doen. Als er een klacht is, dan zullen we zo snel mogelijk een oplossing voor onze klant proberen te vinden.

Meer weten over de werkwijze van OAMKB? Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie.
 

Retentierecht, eigenaar administratie, online administratie