Profiteer van renteloos uitstel van betaling | onlineaccountantsmkb.nl
Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Voordelig de weg of het water op met OAMKB!
Download ons eBook

Profiteer van renteloos uitstel van betaling

Bij de aan- of verkoop van een onderneming doen zich vandaag de dag nogal eens financiële problemen voor. Gelukkig schiet de Belastingdienst te hulp als u de belastingclaim niet ineens kunt betalen. Deze regeling is dit jaar aangepast.
Gevolgen crisis.
De meeste banken staan niet echt meer te trappelen om de overdracht van een bedrijf te financieren. Soms kan het dan raadzaam zijn de overnamesom niet direct op te eisen.

Uitstel van betaling.
Als de koper de koopsom schuldig blijft, reikt de fiscus ook de verkoper de helpende hand door de af te dragen belasting niet in één keer op te eisen. De inspecteur verleent u dus krediet, dat ook nog eens renteloos is. Daardoor bent u per saldo dus een stuk goedkoper uit dan bij direct afrekenen.

Voor IB-ondernemer én voor DGA
Tien jaar renteloos uitstel. De faciliteit bestaat uit een renteloos uitstel van betaling voor een periode van maximaal tien jaar in die gevallen waarin de koper de overnamesom schuldig blijft. Over deze tien jaar moet de belastingclaim in jaarlijkse termijnen worden afgelost.

De faciliteit geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting (IB) en sinds dit jaar ook voor de DGA. Voor de eerste groep gaat het dus om de belastingclaim over de stakingswinst, voor de tweede groep om de aanmerkelijk belangheffing.

Verkoop onderneming/aandelen. De claim moet voortvloeien uit de verkoop van (een deel van) een onderneming. Bij de BV moet het minstens om de verkoop van 5% van het aandelenkapitaal gaan.
 
Lees verder op ondernemingsdatabank.indicator.nl
 


Meest recent Terug in de tijd

Vaker goede info en leuke ondernemersberichten?

Onze app
Blijf op de hoogte! Download hier onze appDe laatste nieuwtjes voor ondernemers, maak afspraken en meer!
Onze app
X