Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Pas contracten aan voor 1 januari 2020

In de zomer van 2019 werd de nieuwe WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) aangenomen door de Eerste Kamer. De meeste regels in deze wetgeving zullen met ingang van 1 januari 2020 in werking treden. Dit heeft gevolgen voor alle organisaties met personeel. Op deze pagina behandelen we de voornaamste wijzigingen die samenhangen met de arbeidscontracten.

Zijn jouw contracten up-to-date en klaar voor de WAB in 2020? Neem contact op met de bedrijfsadviseur van OAMKB voor meer informatie.

WW premie

Dit is een premie die de werkgever moet betalen voor het geval dat een personeelslid zijn of haar baan verliest. De WW premie wordt geregeld in de nieuwe WAB. Op dit moment is er sprake van een premie die per sector kan verschillen, op basis van het risico dat iemand binnen een specifieke sector werkloos wordt. Dit wordt gewijzigd naar een lage en een hoge premie die zal gelden voor alle sectoren en die afhangt van het soort arbeidscontract. De hoogte van deze premies worden in november 2019 vastgesteld, volgens de cijfers tijdens Prinsjesdag zal de lage premie uitkomen op 2,94% en de hoge premie op 7,94%.

Wat houdt de lage premie in?

Wanneer er sprake is van een werknemer met een schriftelijke arbeidsovereenkomst die voor onbepaalde tijd geldt met daarop een vastgesteld aantal uren per maand, kwartaal of jaar, zal de lage premie van toepassing zijn. Het is daarbij een voorwaarde dat de uren die in de contracten vermeld staan ook daadwerkelijk uitbetaald worden. Het is ook van belang dat deze overeenkomst op schrift is gesteld en opgenomen wordt in de salarisadministratie. De lage premie is daarnaast van toepassing op enkele uitzonderingsgevallen waaronder personeelsleden die jonger zijn dan 21 jaar en niet meer dan 12 uur per week werkzaam zijn.

De contracten moeten kloppen!

Hoewel wettelijk niet verplicht is het gebruikelijk de arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Alle contracten moeten worden opgenomen in de salarisadministratie. Let er bij contracten op welk aantal uren hierin vermeld staan en of deze overeengekomen uren ook daadwerkelijk worden ingevuld. Naast onbepaalde tijd contracten met een vast aantal uren kun je met een nieuwe medewerker nog steeds een minimum en een maximum aantal uren overeengekomen. Deze medewerker heeft na 12 maanden wel recht op een contract met het gemiddeld aantal verloonde uren in deze periode. Voor de huidige oproepkrachten met een nul-uren of min-max contract die minimaal 12 maanden hebben gewerkt geldt dat zij vóór 1 februari 2020 een dergelijk contract aangeboden moeten hebben gekregen. Vergeet dit niet want werknemers kunnen tot vijf jaar later met terugwerkende kracht zo’n contract inclusief bijbehorend salaris opeisen. 

Om flexibel te kunnen zijn is het ook mogelijk om een vast aantal uren op jaarbasis overeen te komen waarbij een daarop gebaseerd vast maandsalaris wordt uitbetaald. Wil je in aanmerking komen voor het lage premiepercentage voor de WW dan wordt als voorwaarde gesteld dat het daadwerkelijke aantal uren niet meer dan dertig procent mag afwijken van de overeenkomst.

Werken zonder contract

Wanneer er geen contract op schrift wordt gesteld, of er is sprake van een tijdelijk contract, of van een onbepaald tijd contract zonder een vast aantal uren, zal 5% extra ww-premie betaald moeten worden. Dat is ook het geval- zelfs met terugwerkende kracht- als er meer dan 30% wordt afgeweken van het afgesproken aantal uren per jaar. Laat de HR-specialist toetsen of de lage premie terecht wordt toegepast en bewaar een kopie van het salarisdossier in de personeelsadministratie.

Niet alleen de financiële administratie moet op orde zijn, vergeet ook niet de inhoud van arbeidscontracten te toetsen aan de huidige wet- en regelgeving. Jouw OAMKB administratiekantoor helpt je hier graag bij verder.

WAB, personeel, HR, contracten