Overnamemarkt accountantskantoren in rustiger vaarwater | onlineaccountantsmkb.nl
Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Voordelig de weg of het water op met OAMKB!
Download ons eBook

Overnamemarkt accountantskantoren in rustiger vaarwater

In de eerste zes maanden van dit jaar werden drie fusies en overnames en twee samenwerkingsverbanden van accountantskantoren aangekondigd. De trend van een afnemende fusie- en overnamemarkt die vorig jaar werd ingezet, lijkt zich daarmee voort te zetten.
Het uitdoven van de fusiegolf rond de invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) was in 2009 al duidelijk merkbaar. In de eerste helft van 2009 werden in totaal acht fusies, overnames en samenwerkingsovereenkomsten aangekondigd, tegen vijf in 2010. In de eerste zes maanden van 2008, op het hoogtepunt  van de 'fusiegolf', waren dat er nog 25.

Aangekondigde fusies, overnames en samenwerkingsverbanden januari t/m juni 2010:

Samenwerkingsverband van Lodder & Co en DEMAC
SKH sluit zich aan bij Lodder & Coen gaat verder onder de naam Lodder-SKH
Samenwerking RSM Wehrens, Mennen & de Vries met Van Houtert Thomassen & Partners
Fusie Phidra en Mantel & Partners
Fusie Wesselman en SmitsVandenBroek
Op 7 juli 2010 maakten Gibo en Flynth  bekend te willen fuseren per 1 januari 2011.

Feiten & cijfers: Fusies Nederlandse accountantskantoren
 
Dit artikel verscheen eerder op accountant.nl 


Meest recent Terug in de tijd

Vaker goede info en leuke ondernemersberichten?

Onze app
Blijf op de hoogte! Download hier onze appDe laatste nieuwtjes voor ondernemers, maak afspraken en meer!
Onze app
X