Oppassen met ontslag op staande voet? | onlineaccountantsmkb.nl
Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Voordelig de weg of het water op met OAMKB!
Download ons eBook

Oppassen met ontslag op staande voet?

Er kunnen zich situaties in uw land- of tuinbouwbedrijf voordoen waarbij u een werknemer op staande voet wilt ontslaan. Wat speelt bij zo’n ontslag? Waar moet u voor oppassen?
Wat speelde er over werkweigering? Een werknemer weigerde bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Toen zijn chef aangaf dat dit werkweigering was, duwde hij zijn chef de kamer uit en zou hij geschreeuwd hebben dat hij zijn bril van zijn neus zou slaan en/of door de ruit zou slaan. Daaropvolgend werd de werknemer op staande voet ontslagen. De werknemer liet het daar niet bij zitten en eiste voortzetting van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wees dit verzoek af. Maar na deze afwijzing had de werknemer in hoger beroep meer geluk. Bij de beslissing liet de rechter meewegen dat het geweld beperkt bleef tot het duwen en dat hij daarbij geen aanstalten had gemaakt om de geuite dreigementen daadwerkelijk uit te voeren.

Meningsverschil? Bij de rechtbank had de werknemer aannemelijk kunnen maken dat de werkweigering kwam door een meningsverschil over een te verrichten taak. De werknemer wilde eerst de klus waarmee hij bezig was afmaken om daarna aan de nieuwe klus, die zijn chef hem had opgedragen, te beginnen. Daarnaast mogen er aan een leidinggevende hogere eisen gesteld worden, volgens de rechter, om problemen (bijv. werkweigering) minnelijk op te lossen. Op basis van deze redenen was de rechtbank van mening dat er onvoldoende reden was voor ontslag op staande voet.
 
Lees verder op ondernemingsdatabank.indicator.nl 


Meest recent Terug in de tijd

Vaker goede info en leuke ondernemersberichten?

Onze app
Blijf op de hoogte! Download hier onze appDe laatste nieuwtjes voor ondernemers, maak afspraken en meer!
Onze app
X