Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

OAMKB Eindejaarstips: haal fiscaal voordeel over 2016 - deel 1

Deze eindejaarstips bevatten tips voor alle belastingplichtigen, ondernemers, dga’s, werkgevers en werknemers, en btw-tips. Meer weten? Lees dan snel verder of neem contact op met één van onze financiële adviseurs. We hebben de tips verspreid over meerdere berichten, dus blijf ons volgen om alle tips te lezen! In dit deel: tips voor een BV/IB ondernemer en tips voor IB ondernemers.

Tips voor een BV/IB ondernemer

1. Innovatie loont

Dit jaar gelden er nog soepele regels voor de innovatiebox, met ingang van 2017 worden deze regels strenger. De winst die voortkomt uit innovatie wordt belast met een verlaagd tarief van slechts 5%. Het kan dus interessant zijn om in 2016 gebruik te maken van deze innovatiebox voor alle inkomsten die voldoen aan de huidige norm, anders bestaat de kans dat het volgend jaar niet meer past binnen de nieuwe regelgeving.
 
Naast strengere regels zal er ook onderscheid gemaakt worden tussen grote en kleine ondernemingen. Bij een grote onderneming spreekt men van een omzet van meer dan 50 miljoen euro per jaar waarbij meer dan 7,5 miljoen euro voordeel uit innovatie komt. Deze bedrijven moeten naast de standaard S&O verklaring (Speur- en Ontwikkelingswerk) ook beschikken over aanvullende informatie:

2. Fiscale eenheid

Er zijn nieuwe bepalingen wat betreft het vormen van een fiscale eenheid. De nieuwe regels komen voort uit EU rechtspraak waarbij een Nederlandse grootmoedervennootschap en een Nederlandse kleindochtervennootschap een fiscale eenheid vormen met een buitenlandse tussenhoudster die zich binnen de EU bevindt. Ook twee Nederlandse zustervennootschappen kunnen een fiscale eenheid vormen met een buitenlands, gezamenlijk moedervennootschap die zich binnen de EU of de EER bevindt.

Wil je weten welke stappen je kunt ondernemen vóór 31 december voor fiscaal voordeel over 2016? Neem dan nu contact op met OAMKB en we helpen je graag verder!

3. Schuif de winst door

Bij een BV wordt het tarief voor de vennootschapsbelasting bepaald op basis van de belastbare winst. Bij een winst tot 2 ton betaalt de BV het MKB tarief van 20%, bij een winst boven de 2 ton wordt het tarief van 25% gehanteerd. In 2018 wordt de eerste tariefschijf van 20% verlegd van 2 ton naar 2,5 ton, in 2020 van 2,5 ton naar 3 ton en in 2021 van 3 ton naar 3,5 ton. Hiermee valt een steeds groter deel van de winst in een lager tarief van 20%.

4. Maak gebruik van een voorziening

Om de winst vooruit te schuiven is het mogelijk gebruik te maken van een voorziening. Hierbij worden toekomstige uitgaven gekoppeld aan zaken die zich hebben voorgedaan voor de balansdatum. Voor deze uitgaven moet op redelijke wijze aantoonbaar worden gemaakt dat ze ook daadwerkelijk besteed worden in de nabije toekomst. Denk bijvoorbeeld aan een voorziening voor de reorganisatie van het bedrijf, onderhoudswerkzaamheden, garantie op producten die de ondernemingen dit jaar heeft verkocht of een aankomend jubileum. Per onderneming zijn er verschillende uitgaven die in aanmerking kunnen komen.

5. Gebruik het ondernemingsverlies

Ondernemingsverlies kan verrekend worden met de belastbare winst uit de drie afgelopen jaren en de negen komende jaren. Bij het verleden wordt dat “carry-back” genoemd en bij de toekomst heet dit “carry-forward”.

6. Investeer op tijd

Wanneer er investeringen gepland staan in de nabije toekomst kan het verstandig zijn om deze investeringen eerder te doen. Zeker in een jaar waarin de winst waarschijnlijk hoog zal uitvallen. Door op tijd investeringen te doen zal de winst gedrukt worden waardoor de onderneming minder belasting hoeft te betalen. Let op. Ook het aangaan van verplichtingen kan al tot investeringsaftrek leiden. Aftrek is dan pas mogelijk tot het bedrag dat aanbetaald is.

7. Maak gebruik van investeringsaftrek

Door te  investeren kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De investeringsaftrek verlaagt je fiscale winst waardoor je minder belasting betaald. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

Het is wel mogelijk om kleinere investeringen bij elkaar op te tellen (die niet onder de uitzonderingen vallen) om de drempel van €2300 te behalen.

8. Verkoop bedrijfsmiddelen niet te snel

Wanneer je een bedrijfsmiddel hebt aangeschaft maak je gebruik van de investeringsaftrek. Wanneer je dit bedrijfsmiddel later weer van de hand doet bestaat het risico dat je een desinvesteringsbijtelling moet doen. Dan moet er een deel van de aftrekpost  weer bij de fiscale winst geteld  worden. Er is een vijf jaar limiet gesteld op deze bijtelling. Het kan daarmee lonend zijn om het bedrijfsmiddel de eerste vijf jaar niet te verkopen.

9. Aftrek van zakelijke kosten

Alles wat binnen redelijke grenzen noodzakelijk is voor het uitoefenen van het beroep of het zakelijk belang van de onderneming mag als zakelijke kosten worden opgevoerd. Deze kosten moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Dit zijn enkele voorbeelden van zakelijke kosten:

Houd dit soort uitgaven goed bij en laat ze in geval van twijfel toetsen door één van onze financiële adviseurs. Neem nu contact op!

10. Voorlopige verliesverrekening

Wanneer het waarschijnlijk is dat het een verliesgevend jaar betreft kan een onderneming wellicht wat extra geld gebruiken. Dan is het mogelijk om een voorlopige verliesverrekening aan te vragen na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2016. In dat geval kan 80% van het vermoedelijke verlies verrekend worden met de winst van 2015 waarmee je een teruggaaf zult ontvangen.

11. Pas op met voorlopige teruggaaf

Wanneer je als ondernemer even krap bij kas zit kan een voorlopige teruggaaf de kas mooi opvullen. Let op. Wanneer de teruggaaf achteraf onterecht was, dan komt er een belastingrente op van 8%. Dan wordt een voorlopige teruggaaf in feite een dure lening. Dit geldt overigens niet alleen voor de vennootschapsbelasting, ook bij andere belastingen wordt een rente geheven. Deze ligt doorgaans lager met 4%, het zijn wel extra kosten waar je rekening mee moet houden.

12. Gebruik de herinvesteringsreserve

Wanneer je een bedrijfsmiddel verkoopt moet je over de opbrengst belasting afdragen wanneer het als winst wordt geboekt. Dat is niet het geval wanneer je de inkomsten reserveert om een nieuw bedrijfsmiddel te kopen. Hier is wel een voorwaarde aan verbonden:

Als dat het geval is wordt de opbrengst van het bedrijfsmiddel dat verkocht is niet bij de fiscale winst geteld, maar toegevoegd aan de herinvesteringsreserve. Daarmee voorkom je dat er direct belasting wordt geheven over de boekwinst van de verkoop.

13. Archiveer de administratie

Houd er rekening mee dan de administratieve gegevens voor een minimale periode van zeven jaar gearchiveerd moeten worden. Wat betreft onroerende zaken en de rechten die daaruit voortvloeien ligt het bewaartermijn zelfs op tien jaar. Permanente stukken waaronder pensioenpolissen, lijfrentepolissen en aktes moeten allemaal bewaard blijven. Met een digitale boekhouding is dat een stuk eenvoudiger geworden.

14. Uitstel van belastingschuld

Wanneer je denkt dat de belastingschuld niet binnen de gestelde termijn voldaan kan worden is het mogelijk telefonisch uitstel van betaling aan de vragen bij de Belastingdienst. Het uitstel geldt voor een periode van vier maanden. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

Het is ook mogelijk om uitstel voor een langere periode aan te vragen. Dit uitstel kan schriftelijk worden aangevraagd. Houd daar vooraf rekening mee, het is niet mogelijk na een telefonisch uitstel van vier maanden nog een aanvullende verlenging aan te vragen. Wanneer de termijn van vier maanden waarschijnlijk niet gehaald zal worden is het beter direct schriftelijk uitstel te vragen.

Tips voor IB ondernemers

15. Gebruik ondernemingsfaciliteiten

Er zijn diverse fiscale ondernemersfaciliteiten waar je als ondernemer voor in aanmerking kunt komen. In 2016 zijn er de volgende ondernemersfaciliteiten mogelijk:

Al deze faciliteiten zijn alleen van toepassing wanneer er wordt voldaan aan het urencriterium. Let ook op de specifieke voorwaarden per criterium. Wil je dat OAMKB met je meekijkt? Neem dan contact met ons op.

16. Houdt een urenadministratie bij

Het is verstandig om een inzichtelijke urenadministratie bij te houden. Het minimum aantal uren die je in de onderneming moet steken bedraagt 1.225 uur op jaarbasis. Dit zijn de uren die in en voor de onderneming gemaakt worden. Wanneer je naast de onderneming ook in loondienst bent moet meer dan de helft van de tijd aan de onderneming besteed worden. In dat geval is het van belang een goede urenadministratie bij te houden. Wanneer de Belastingdienst vragen stelt is het eenvoudig om het aantal gemaakte uren te bewijzen. Hier vallen ook uren onder die niet direct geld opleveren zoals het verwerken van de administratie of onderzoek en scholing. 

17. Profiteer van de MKB-winstvrijstelling

Een ondernemer of resultaatgenieter komt in aanmerking voor de MKB-winstvrijstelling ongeacht of er aan het urencriterium wordt voldaan. De aftrekpost van de MKB-winstvrijstelling bedraagt 14%. Dit zal de fiscale winst verlagen waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Wanneer de onderneming verlies heeft geleden zal de MKB-winstvrijstelling het fiscale verlies drukken. In dat geval zou de vrijstelling negatieve gevolgen hebben. Wanneer je voor de inkomstenbelasting niet wordt gezien als ondernemer, maar wel rendabele werkzaamheden verricht, betreft het inkomsten uit overige werkzaamheden. In dat geval spreekt men van een resultaatgenieter. Daarbij bestaat er eveneens een soortgelijke faciliteit in de vorm van een terbeschikkingstellingsvrijstelling. Dezelfde vorm geldt ook voor een aanmerkelijkbelanghouder die vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan de BV. Bij deze faciliteit wordt 12% van het gezamenlijk bedrag van het resultaat uit de werkzaamheden vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Wil jij ook fiscaal voordeel halen over 2016? Neem dan nu contact op met één van onze financiële adviseurs en we helpen je graag verder!

December, 2016

OAMKB Eindejaarstips haal fiscaal voordeel over 2016, fiscalist, jaarvoordeel, belasting,  belastingadviseur, vuurwerk, geld, Sydney, brug