Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

OAMKB Eindejaarstips deel 3: voor werkgever, werknemer en belastingplichtigen

Nieuwsgierig naar de laatste eindejaarstips van OAMKB? Deze tips geven je wederom inzicht om fiscaal voordeel te halen over 2016, maar bereiden je ook voor op 2017. Lees snel verder voor tips voor de werkgever / werknemer en tips voor alle belastingplichtigen. Heb je de eerste delen gemist? Lees hier alle tips voor de BV/IB ondernemer en IB ondernemer en in dit deel de BTW- en DGA-tips. Neem nu contact op met OAMKB om 2016 fiscaal zo voordelig mogelijk af te sluiten!

Tips voor werkgever / werknemer

33. Vrije ruimte

Als werkgever moet je éénmaal per jaar vaststellen wat het verschuldigde bedrag is wat betreft de werkkostenregeling. Aan het einde van het kalenderjaar moet het totale fiscale loon van de werknemers over het lopende jaar berekend worden. Daarmee kun je de vrije ruimte berekenen en toetsen of de vrije ruimte is overschreden. Wanneer er belasting verschuldigd is wordt deze afgedragen in het eerste aangiftetijdvak van het volgend kalenderjaar. Bereken of de jaarlijkse afrekening gunstig uitpakt. Een jaarlijkse afrekening is immers niet verplicht, je kunt ook kiezen om de loonbelasting in een eerder stadium in gedeelten af te dragen.

34. Fictieve dienstbetrekking commissarissen

Wanneer er op dit moment commissarissen zijn met een fictieve dienstbetrekking zal dit met ingang van 1 januari 2017 ten einde komen. In dat geval ben je als werkgever ook niet langer verplicht om sociale premies en loonheffingen af te dragen. 

35. Automatisch loonkostenvoordeel

Wanneer je werknemers in dienst hebt met een salaris dat tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon ligt zul je met ingang van 1 januari 2017 een loonkostenvoordeel ontvangen. Het loonkostenvoordeel heet “lage inkomensvoordeel” ofwel LIV en wordt berekend als een vast bedrag per gemiddeld uitgekeerd uur waarbij een maximum van toepassing is. Wanneer de werknemer een salaris heeft van minimaal 100% en maximaal 120% van het wettelijk minimumloon dat van toepassing is bij een persoon van 23 jaar of ouder zal de LIV automatisch berekend worden. De werknemer dient voor minimaal 1248 uur per jaar verloond te worden en jonger zijn dan de AOW leeftijd. Deze regeling geldt ook voor personeel jonger dan 23 jaar mits het salaris zich tussen dezelfde grens bevindt als het loon voor een 23-jarige of ouder.

36. Auto van de zaak

Vanaf 2017 wordt de bijtellingsregeling aangepast waarbij auto’s van de zaak in een tarief van 22% vallen, lager dus dan de 25% bijtelling in 2016. Voor elektrische auto’s die geen CO² uitstoot leveren blijft een percentage van 4% bijtelling in stand. Er is geen stimulans regeling meer voor plug-in hybride auto’s, de belastingvoordelen voor dit type auto worden afgebouwd. Vanaf 2017 geldt voor nieuwe plug-in hybride auto’s ook het algemene tarief van 22%. 

Wil je weten welke stappen je dit jaar nog kunt ondernemen voor fiscaal voordeel over 2016? Neem dan nu contact op met de financiële adviseurs van OAMKB.

Tips voor alle belastingplichtigen

37. Box 3 vermogen

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de grondslag voor het box 3 vermogen bepaald. Wanneer de grondslag van box 3 lager is zul je ook minder belasting afdragen. Je hebt invloed op box 3 door bijvoorbeeld belastingschuld te betalen voor 1 januari. Je kunt ook overwegen een schenking te maken of een grote aankoop te doen voor het einde van het nieuwe jaar.

38. Flits-VBI niet meer interessant

Voorheen was het interessant om het vermogen onder te brengen in een Vrijgestelde Beleggingsinstelling ofwel VBI. Met ingang van het nieuwe jaar is dat niet langer het geval. Het box 3 vermogen in de VBI wordt vanaf volgend jaar belast in box 2, en in box 3 wanneer het vermogen binnen 18 maanden weer daar terecht komt.

39. Schenking voor eigen woning

Wanneer je van plan bent een schenking te maken voor je eigen woning kun je hiermee beter wachten tot 2017. Vanaf 1 januari kun je gebruik maken van een verhoogde en verruimde vrijstelling bij een eenmalige schenking voor een eigen woning. De vrijstelling was voorheen €53.016,- en deze wordt nu verhoogd naar een bedrag van €100.000,-. Ook komt de beperking te vervallen waarbij de schenking van ouder op kind moet overgaan. Het wordt daarmee mogelijk om buiten de familie te genieten van de vrijstelling. Zoals voorheen moet de begunstigde nog steeds tussen de leeftijd van 18 en 40 jaar oud zijn.

40. Kinderalimentatieverplichting vervalt

Met ingang van 1 januari 2017 komt de kinderalimentatieverplichting te vervallen. Wanneer je deze moet betalen is 2016 het laatste jaar om de waarde als schuld op te voeren in box 3 op de aangifte inkomstenbelasting 2016.

41. Aftrek scholingskosten verdwijnt

2017 zal het laatste jaar zijn waarin je scholingskosten in aftrek kunt brengen, met ingang van 2018 zal deze aftrekpost verdwijnen. Er volgt dan een nieuwe regeling met scholingsvouchers, hier zijn strenge regels aan gesteld. Wanneer het ondernemingskosten betreft, en dit kan aangetoond worden blijft het wel mogelijk om als ondernemer deze scholingskosten af te trekken. 

42. Onderhoud monument

Vanaf 2017 is het niet meer mogelijk als eigenaar van een rijksmonument de onderhoudskosten in aftrek te brengen. 2016 is het laatste jaar waarin dit mogelijk is. Wanneer er reeds afspraken gemaakt zijn betreffende onderhoud aan het pand is het mogelijk in 2017 en 2018 een subsidie aan te vragen voor deze kosten.

Je kunt nog steeds fiscaal voordeel halen over 2016. Wil je advies hierover van één van onze financiële adviseurs? Neem dan nu contact op met OAMKB!

December, 2016

OAMKB Eindejaarstips deel 3 voor werkgever werknemer en belastingplichtigen, OAMKB, eindejaarstips, werkgever, werknemer, belastingplichtigen, fiscaal, voordeel