Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

OAMKB Eindejaarstips deel 2: BTW- en DGA-tips

Ben je na het eerste deel eindejaarstips benieuwd naar nog meer fiscale adviezen? In het eerste deel van onze eindejaarstips hebben we je tips gegeven voor de BV/IB ondernemer. In dit deel nemen we de BTW-tips en tips voor DGA met je door. Heb je vragen of wil je dat een financieel adviseur met je meekijkt? Neem dan nu contact op met OAMKB!

BTW tips 

18. BTW van debiteuren retour

Bij het uitschrijven van een factuur moet de klant een bedrag betalen en de bijbehorende BTW. Bij de BTW aangifte moet de ondernemer regelmatig de BTW afdragen voordat de feitelijke betaling binnen is. Wanneer de factuur niet geïnd kan worden is het mogelijk om de BTW terug te vorderen bij de Belastingdienst. Je moet dan wel redelijkerwijs kunnen aantonen dat het bedrag nooit is ontvangen. Ook moet het voldoende aannemelijk worden gemaakt dat het bedrag niet meer betaald zal worden. Dit kan een een brief zijn van een curator, of van de afnemer die bevestigt dat een betaling niet meer zal plaatsvinden.
 
Het recht op terugvorderen van de BTW kan verlopen. Het verzoek moet binnen één maand na afloop van het tijdvak waarin is vastgesteld dat de vordering niet of deels zal worden betaald worden ingediend. De procedure voor het terugbetalen van de BTW zal eenvoudiger worden. Een apart verzoek indienen is niet meer nodig. Het recht op teruggaaf ontstaat dan wanneer het vereiste bedrag naar één jaar nog niet is ontvangen. Dan kan het bedrag van de BTW direct in mindering gebracht worden op de BTW aangifte. Ook hierbij geldt een termijn van één maand. 

Wil je ook fiscaal voordeel over 2016? Neem dan nu contact op met OAMKB en we helpen je graag verder!

19. Verbreken fiscale eenheid

Wanneer een fiscale eenheid wordt verbroken moet je dit zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst. Wanneer er niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden van een fiscale eenheid volgens de regels van de BTW, zal de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de BTW schuld voor alle ondernemingen blijven doorlopen zolang de fiscale eenheid bestaat. Het is niet mogelijk de fiscale eenheid met terugwerkende kracht te beëindigen, het is daarom belangrijk om direct schriftelijk melding te maken van het verbreken van de fiscale eenheid bij de Belastingdienst.

20. BTW tijdvak kiezen

Er zijn drie verschillende tijdvakken om de BTW aangifte in te dienen; maandelijks, per kwartaal of per jaar. Standaard is het tijdvak drie maanden, toch kan een andere frequentie voordeel bieden. Bij een steeds terugkerende BTW teruggaaf kan een maandelijks termijn praktisch zijn. Wanneer er voornamelijk BTW afgedragen wordt is een kwartaalaangifte meestal eenvoudiger. Bij kleine ondernemingen die op jaarbasis minder dan €1883,- aan BTW afdragen is het mogelijk om jaarlijks een BTW aangifte in te dienen. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

21: Betaal brandstof met pas

De BTW en de kosten voor het onderhoud en gebruik van een zakelijke auto kunnen in aftrek worden gebracht van de belasting. Dat geldt ook voor de BTW op de brandstofkosten, die kunnen als voorbelasting worden afgetrokken. Je moet wel duidelijk aan kunnen tonen dat je zelf de brandstof hebt betaald. Betaal daarom niet met contant geld aan de pomp maar gebruik een bankpas, creditcard of tankpas. Zo kun je de kosten later eenvoudig inboeken en overleggen.

22. Privé gebruik auto

Wanneer de auto van de zaak ook gebruikt wordt voor privé gebruik moet je een correctie toepassen voor de BTW die in aftrek wordt gebracht in de laatste BTW aangifte van het jaar. Die correctie is afhankelijk van de rittenadministratie, je moet kunnen aantonen hoeveel de auto privé gebruikt is waarbij woon- en werkverkeer als privé gebruik wordt aangemerkt. Wanneer je geen sluitende kilometeradministratie hebt bijgehouden moet je standaard 2,7% van de catalogusprijs opgeven als verschuldigde BTW. Wanneer het privégebruik later dan vier jaar plaatsvindt sinds de auto in gebruik is genomen reken je 1,5% in plaats van de 2,7%. Je moet ook de BTW en BPM meetellen in dit bedrag.

23. Opgaaf ICP

ICP staat voor Intracommunautaire Prestaties. Wanneer je dit jaar in een kwartaal voor meer dan €50.000,- aan goederen hebt geleverd aan ondernemers binnen de EU had je maandelijks een ICP opgaaf moeten indienen. Controleer of de aangifte op de juiste wijze heeft plaatsgevonden.

24. Correcties in de BTW

Het is mogelijk om fouten in de BTW aangifte bij de volgende aangifte te corrigeren mits deze correctie niet het bedrag van €1000,- overschrijdt. Dit geldt zowel voor BTW afdragen als ontvangen. Bij grotere correcties moet je dit melden middels een Suppletieformulier Omzetbelasting. Wil je dat OAMKB je hierbij helpt? Neem dan nu contact op met één van onze financiële adviseurs.

25. Factuureisen EU

Wanneer je handel drijft binnen EU landen gelden er speciale factuureisen. Wanneer er goederen uitgevoerd worden naar EU landen betreft dit een Intracommunautaire Levering. Dan moet de factuur aan de volgende voorwaarden voldoen:

Tips voor DGA

26. Pensioenbeheer

Wanneer je een DGA pensioen opbouwt in eigen beheer moet je deze voor 2017 stoppen en de juiste acties ondernemen. Wacht daarmee niet tot 2017, anders kan het zijn dat de lopende pensioenaanspraak niet fiscaal wordt aangemerkt als pensioen. Dat kan leiden tot een heffing van maximaal 72% over de commerciële waarde van het totale pensioen dat je hebt opgebouwd. Leg als DGA samen met de BV vast dat de pensioenopbouw zal stoppen voor 1 januari 2017. Daarna moet je een keuze maken voor het reeds opgebouwde pensioen. Daar heb je drie opties voor:

Je moet goed berekenen en beoordelen welke optie het meest gunstig uitvalt in jouw geval. Elke optie heeft aanvullende voorwaarden die je goed moet bestuderen alvorens een keuze te maken.

27. Wat verdien je als loon?

Controleer of je als DGA het juiste loon hebt opgegeven. Het loon is het hoogste bedrag van deze bedragen:

Wanneer het loon lager ligt dan deze bedragen moet je dit aannemelijk kunnen maken.

28. Minimumloon

Wanneer je een DGA bent mag je vanaf 2017 afwijken van het reguliere loon wanneer je een startende en innovatieve ondernemer bent. Je mag dan gedurende een periode van drie jaar na de start van de werkzaamheden het loon verlagen tot het wettelijk minimumloon.

29. Bonus of dividend?

Je kunt kiezen om aan het einde van het jaar een bonus te ontvangen of een dividend uit te keren. Bij een dividend betaal je een lager belastingtarief van gecombineerd zo’n 42% ten opzichte van loon dat belast kan worden tegen 52%. Maak de juiste overweging bij de keuze voor een bonusuitkering of een dividenduitkering. 

30. Uitkeringstoets

Wanneer de BV kiest voor een dividenduitkering moet er ook een uitkeringstoets plaatsvinden. Daarin moet het bestuur bepalen of het uitkeren van het dividend het betalen van schulden aan crediteuren niet in gevaar brengt. Bij deze toets wordt gekeken naar pakweg twaalf maanden na het moment dat het dividend uitgekeerd wordt. Het bestuur moet op redelijke wijze kunnen voorzien of de onderneming kan voldoen aan de betalingsverplichtingen. Anders zal het bestuur aansprakelijk worden gehouden voor het tekort dat ontstaat vanwege de dividenduitkering.

Neem direct contact op met OAMKB voor meer informatie over de eindejaarstips en antwoord op je vragen.

31. Lening voor eigen woning

Het is mogelijk een lening af te sluiten bij de BV voor de eigen woning. Wanneer daar een eigenwoningrenteaftrek verplicht afgelost moet worden, moet je deze gegevens ook doorgeven aan de Belastingdienst. Deze informatie moet worden opgenomen in de inkomstenbelastingaangifte 2016, daarin moet ook de renteaftrek geclaimd worden.

32. Verplicht verzekerd of niet?

Ga na of de sociale verzekeringsplicht op de juiste wijze is vastgesteld. Je bent verplicht verzekerd wanneer er sprake is van een gezagsverhouding tussen de bestuurder en het vennootschap. De bestuurder moet hierbij ook aandeelhouder zijn, het is niet mogelijk om deze onvrijwillig te ontslaan. Onder de volgende omstandigheden is er geen sprake van een verzekeringsplicht:

Wil je meer advies om jouw fiscale administratie beter te regelen en het beste uit jouw onderneming te halen? Neem dan nu contact op met de financiële adviseurs van OAMKB!

December, 2016

OAMKB Eindejaarstips deel 2 BTW en DGA tips, btw, dga, tips, eindejaarstips, oamkb, financieel adviseur, onderneming