Meevaller voor kleine banenregeling 2010 | onlineaccountantsmkb.nl
Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Voordelig de weg of het water op met OAMKB!
Download ons eBook

Meevaller voor kleine banenregeling 2010

Het hebben van een jonge hulpkracht of betaalde stagiair kan in 2010 goedkoper voor je zijn geworden. Kleine banen (artikel 52a wet financiering sociale verzekeringen wettekst 2010) zijn voor werknemers jonger dan 23 jaar met een vast brutoloon lager dan de voor die leeftijd geldende loongrens.
De kleine banen zijn vrijgesteld van premieheffing voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage. Per 2010 vervallen de premies werknemersverzekeringen en heb je dus een meevaller. Je gemiddelde loon zou 15% kunnen besparen op loonkosten, dus stel je loonadministrateur op de hoogte.

Let op: per maand of vier weken moet opnieuw bekeken worden of je aan de voorwaarden voldoet. De regeling vervalt bovendien weer in 2011.
Meest recent Terug in de tijd

Vaker goede info en leuke ondernemersberichten?

Onze app
Blijf op de hoogte! Download hier onze appDe laatste nieuwtjes voor ondernemers, maak afspraken en meer!
Onze app
X