vraag nu vrijblijvend een offerte aan,
klik hier
Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Wil je weten wat voor jou van toepassing is?
We helpen je graag verder

Meevaller voor kleine banenregeling 2010

Het hebben van een jonge hulpkracht of betaalde stagiair kan in 2010 goedkoper voor je zijn geworden. Kleine banen (artikel 52a wet financiering sociale verzekeringen wettekst 2010) zijn voor werknemers jonger dan 23 jaar met een vast brutoloon lager dan de voor die leeftijd geldende loongrens.
De kleine banen zijn vrijgesteld van premieheffing voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage. Per 2010 vervallen de premies werknemersverzekeringen en heb je dus een meevaller. Je gemiddelde loon zou 15% kunnen besparen op loonkosten, dus stel je loonadministrateur op de hoogte.

Let op: per maand of vier weken moet opnieuw bekeken worden of je aan de voorwaarden voldoet. De regeling vervalt bovendien weer in 2011.
Meest recent Terug in de tijd

Vaker goede info en leuke ondernemersberichten?

Wil je weten wat voor jou van toepassing is?
We helpen je graag verder