Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Hoe krijg je maximale vrijstelling van erfbelasting bij huwelijkse voorwaarden?

Als je als ondernemer gaat trouwen, is het verstandig om vóór de huwelijkssluiting huwelijkse voorwaarden op te stellen. Zo zijn de privévermogens van beide echtgenoten van elkaar afgescheiden. Dat is niet het geval als echtgenoten gehuwd zijn in algehele gemeenschap van goederen. Bij huwelijkse voorwaarden kunnen schuldeisers van de ondernemer zich verhalen op zijn privévermogen, maar het privévermogen van de echtgenoot blijft buiten schot.  

Huwelijkse voorwaarden: ook fiscaal nadelig? 

Als de ondernemer overlijdt en zijn vermogen op dat moment veel meer is dat het vermogen van zijn echtgenoot, kunnen de huwelijkse voorwaarden fiscaal nadelig uitpakken. Dit komt omdat de waarde van de erfenis hoger zal zijn dat het fiscaal vrijgestelde bedrag. De waarde van het fiscaal vrijgestelde bedrag dat geldt voor de langstlevende echtgenoot valt niet binnen de waarde van de erfenis. 

Een ondernemer is bijvoorbeeld gehuwd op huwelijkse voorwaarden. De waarde van zijn nalatenschap € 1.000.000 als hij overlijdt. Zijn vrouw heeft in 2015 een vrijstelling voor de erfbelasting van € 633.014. Blijft over een nalatenschap is € 366.986. Ze betaalt daarover € 61.267 erfbelasting (10% over de eerste schijf van € 121.296 plus 20% over de rest van € 245.690.

Je kan om dit probleem op te lossen de huwelijkse voorwaarden omzetten in een gemeenschap van goederen. Vooral als je al lang getrouwd ben en de onderneming inmiddels in de rechtsvorm van een BV wordt uitgeoefend, zal dit geen probleem zijn. Voor het omzetten gelden wel bepaalde voorwaarden. Er moet een extra notarisakte worden opgemaakt en deze moet worden ingeschreven bij de griffie van de rechtbank. 

Verrekenbeding voordeliger?

Bij het vastleggen van huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk is het beter om in de voorwaarden een ‘finaal verrekenbeding bij overlijden’ op te nemen. Deze bepaalt dat ingeval van overlijden er zal worden afgerekend ‘alsof de beide echtgenoten in gemeenschap van goederen waren gehuwd’. De beide vermogens smelten samen en worden in twee gelijken delen verdeeld. De echtgenoot met het minste vermogen kan zo een aardig fiscaal voordeel tegemoet zien. 

Een ondernemer met een vermogen van € 1.000.000 is gehuwd op huwelijkse voorwaarden met een finaal verrekenbeding. Zijn vrouw hoeft geen erfbelasting te betalen als hij overlijdt. Door het finaal verrekenbeding is de waarde van de nalatenschap namelijk geen € 1.000.000 maar € 500.000. Dat bedrag valt voor de vrouw geheel onder de vrijstelling van € 633.014 (in 2015). Over de andere helft van het vermogen hoeft geen erfbelasting over worden betaald. De andere helft van het vermogen van de man verkrijgt zijn vrouw op basis van huwelijksvermogensrecht en niet krachtens erfrecht. Zo wordt door een simpele bepaling in de huwelijkse voorwaarden dus een besparing van € 61.267 gerealiseerd. Ga na of dit bij jou van toepassing kan zijn!


Voor meer informatie, stuur een mail naar info@oamkb.nl


Maart 2015

 
vrijstelling erfbelasting huwelijk