Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Leennormen zonder overgangstermijn in 2018

Onder leennormen verstaan we de normen waarin bepaald wordt hoeveel je kunt lenen voor de aanschaf van een koopwoning. Deze normering wordt ieder jaar bijgesteld. Het doel van deze normen is het betaalbaar houden van hypotheeklasten voor een huiseigenaar, en zo wordt er voorkomen dat er teveel geld geleend wordt.

Meer weten over de leennormen in 2018? Neem direct contact op met de financieel professionals van OAMKB.

Verhoudingen berekenen

De verhouding tussen het hypotheekbedrag en de marktwaarde die de woning vertegenwoordigt noemen we “loan to value”. Deze waarde wordt sinds 2013 jaarlijks verlaagd met één procent. In dat jaar was het nog mogelijk om tot een percentage van 105 procent van de marktwaarde voor een woning te lenen. In 2017 werd dit percentage gereduceerd tot 101 procent. Sinds 2018 kan er maximaal 100 procent van de marktwaarde gefinancierd worden. Dat houdt in dat iemand die een huis koopt met ingang van 2018 dus zelf moet betalen voor alle additionele kosten waaronder:

Reken hiervoor ongeveer een bedrag van 6 procent op de totale koopsom van het huis.

Leennormen berekenen

Om de leennormen te berekenen moet je uitgaan van de basisnorm, de woonlasten en een percentage voor opslag. Onder de basisnorm wordt het bedrag geteld dat een gezin met minimuminkomen nodig heeft om te voorzien in het levensonderhoud. Dit bedrag wordt berekend door het Nibud. De woonlasten bestaan uit de som van alle woonlasten voor het gezin. De formule is dan:

0,15 maal (het netto inkomen min (de basisnorm min woonlasten) plus de basisnorm.

Stel dat je netto maandsalaris  €2.200,- is, de basisnorm is €1.200,- en de woonnorm €250,-. De opslag is dan: €2.200,- – €1.200 – €250,- = €750,-. Hier neem je 15 procent van dat is €112.50,-. De leennorm is dan €1.200,- + €112.50,- = €1312.50,-. Dit bedrag moet je minimaal overhouden elke maand als je een lening afsluit. Wanneer het inkomen hoger ligt dan €3.000,- per maand zullen kredietverstrekkers zoals banken doorgaans gebruik maken van standaard leennormen, en niet gebruik maken van de specifieke berekening. Er zal ook gekeken worden naar de gezinssamenstelling.

Laat de leennormen in jouw situatie berekenen door de fiscalist van OAMKB, dan weet je precies waar je aan toe bent.

Inkomen

De hypotheeklasten per maand mogen niet hoger zijn dan een vastgesteld percentage van het inkomen. Het maximale bedrag dat alleenstaanden en samenwonende stellen met een lager inkomen kunnen lenen in 2018 is minder dan in 2017 het geval was. Als alleenstaande met een inkomen hoger dan € 55.000,- blijft het bedrag dat geleend kan worden gelijk. Het is zelfs mogelijk dat tweeverdieners in 2018 een hoger bedrag kunnen lenen.Wil je weten hoe een bank een toetsinkomen bepaalt? Ook daarvoor kun je contact opnemen met OAMKB.

Leennormen vanaf 2018

Wanneer er na 1 januari 2018 een bindend hypotheekaanbod van kracht wordt zullen de nieuwe leennormen van toepassing zijn. Deze leennormen gelden dus ook voor personen die in 2017 al een hypotheek aanvraag hebben ingediend waarbij het definitieve aanbod pas in 2018 is uitgegeven. In 2017 was er nog een overgangstermijn van één maand van toepassing, dat is nu niet meer het geval. De Tweede Kamer had destijds ingestemd met deze overgangstermijn, uiteindelijk zijn de minister en de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) niet akkoord gegaan met deze termijn.

Ben je ondernemer en wil je in 2018 een huis kopen? Maak dan een afspraak met jouw lokale OAMKB contactpersoon voor een adviesgesprek.

Leennormen, hypotheek, hypotheeklasten, OAMKB, financieel professional, financieel adviseur