Kijk uit dat u met payrollen niet tóch werkgever bent! | onlineaccountantsmkb.nl
Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Voordelig de weg of het water op met OAMKB!
Download ons eBook

Kijk uit dat u met payrollen niet tóch werkgever bent!

Uw horecabedrijf gaat voorspoedig en u kunt het werk niet meer aan. U denkt erover om in zee te gaan met een payrollbedrijf. Dan loopt u toch geen werkgeversrisico’s? Recentelijk heeft minister Donner zich hierover uitgesproken.
Payrollbedrijf?
Een payrollbedrijf is kortgezegd een bedrijf dat tegen vergoeding de payroll voert van mensen die werkzaamheden voor u verrichten. Het begrip ‘payrollbedrijf’ is niet in de wet geregeld. Minister Donner heeft zich op 24 maart jl. hierover uitgesproken (AV/AR/2010/4572). Hieruit blijkt dat er een heel diverse groep aan dienstverleners onder dit begrip kan vallen en u dus wel degelijk als werkgever gekwalificeerd kunt worden! Wat speelt er?

Hoezo: tóch werkgever?
U wilde juist geen werkgever zijn! Let op. In sommige gevallen bent u tóch de werkgever, ondanks dat u een payrollbedrijf inschakelde. Dat betekent dus dat u wel degelijk opdraait voor loondoorbetaling bij ziekte en dat u de hele formele en dure ontslagprocedure moet volgen als u van een medewerker af wilt. Het payrollbedrijf is dan in feite niet anders dan het salarisadministratiekantoor.

U wilde géén werkgever zijn en geen werkgeversrisico’s lopen?

Tip
Beoordeel het contract met het payrollbedrijf kritisch om te zien of u werkgever wordt. U kunt dat zien doordat u in het arbeidscontract, in het payrollcontract of in andere contracten ‘werkgever’ wordt genoemd. Ook het feit dat u verplicht wordt werkgeverszaken te behartigen, kan een indicatie zijn dat u de werkgever bent. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het rechtstreeks betalen van loon aan werknemers (in plaats van een fee aan het payrollbedrijf), het doen van aangifte loonheffingen op uw naam, e.d. Ook het feit dat bij aanmeldingen bij pensioenfonds of brancheorganisatie uw naam vermeld wordt als werkgever, is een aanwijzing dat u naar buiten toe optreedt als werkgever.
 
Dit artikel verscheen eerder op ondernemingsdatabank.indicator.nl 


Meest recent Terug in de tijd

Vaker goede info en leuke ondernemersberichten?

Onze app
Blijf op de hoogte! Download hier onze appDe laatste nieuwtjes voor ondernemers, maak afspraken en meer!
Onze app
X