Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Is schade bij een auto van de zaak altijd voor rekening van de werknemer?

Pas is hier door de rechter een uitspraak gedaan over het eigen risico bij schade aan een auto van de zaak.

Overeenkomst

Er is bijna bij alle autoregelingen tussen werkgever en werknemer bepaald dat schade die niet vergoed wordt door de verzekeringsmaatschappij voor rekening van de werknemer komt. Pas kwam er een procedure tussen werkgever en werknemer terwijl er sprake was van de deze autoregeling.

Rechtszaak in vogelvlucht:

De Hoge Raad had, in een zaak waarbij sprake was van diefstal door een derde van de auto van de zaak, een heel duidelijk oordeel. In Boek 7:661 Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de werknemer niet aansprakelijk is voor schade toegebracht aan spullen van de werkgever, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Weliswaar bepaalt datzelfde wetsartikel in lid 2 dat hiervan ten nadele van de werknemer bij schriftelijke overeenkomst kan worden afgeweken (zoals het geval was), maar die afwijking van de hoofdregel geldt slechts ‘voor zover de werknemer daarvoor verzekerd is’. Dat laatste was niet hier niet het geval.

Wat is voor jou als ondernemer van toepassing?

Je doet er dus goed aan te kiezen voor een zo volledig mogelijke dekking van alle schade, met uitzondering voor zover er sprake is van roekeloosheid of opzet. Wens je dat eigen risico niet te verzekeren, leg die keuze dan voor aan de werknemer. Want, aldus de Hoge Raad, alleen als die keuze er voor de werknemer is, maar hij ondubbelzinnig heeft gekozen voor de beperkte dekking (‘gebruikelijke’ verzekering minus het eigen risico), is volledig verhaal van de niet-gedekte schade mogelijk. De werknemer moet zich dus tegen het risico in kwestie kunnen verzekeren. Als dat niet kan, dan blijft de werkgever aansprakelijk, ook voor het eigen risico.

november 2014