Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Is een AOV noodzakelijk voor mij?

Door de afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAZ) enkele jaren geleden, bestaan er voor zelfstandig ondernemers geen wettelijke arbeidsongeschiktheidsvoorziening meer. Het enige waar je uiteindelijk bij arbeidsongeschiktheid op terug kunt vallen is de bijstand. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor je inkomen, je huis, het gezin en voor de continuïteit van je bedrijf. Als je nagaat dat 1 op de 10 ondernemers te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid, is een arbeidsongeschiktheidsverzekering dus écht geen overbodige luxe.

Verschillende soorten AOV's
Ondanks deze enorme risico’s heeft maar liefst de helft van de ondernemers nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Onderzoek wijst uit dat veel zelfstandigen een AOV te duur vinden. Afhankelijk van de gekozen verzekering, dekking en het beroep kan de premie inderdaad oplopen. Door de vele dekkingsvariabelen is er tegenwoordig een 'AOV op maat' op te stellen, die en betaalbaar is, en een passende verzekeringsdekking biedt. Daarnaast is de premie van een AOV fiscaal aftrekbaar (waardoor de overheid een deel van de premie voor zijn rekening neemt).

Lagere winst = een lagere of geen uitkering bij arbeidsongeschiktheid
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid. Wat uiteindelijk bij arbeidsongeschiktheid wordt uitgekeerd verschilt nogal per verzekeringsmaatschappij. Dit komt doordat veel verzekeraars de uitkering verminderen als er geen sprake is van inkomensverlies.

Het komt regelmatig voor dat de uitval van een zelfstandig ondernemer wordt opgevangen door derden, zoals familieleden. In veel gevallen blijven de financiële resultaten van het bedrijf ongeveer gelijk. Wanneer de verzekeringsmaatschappij voor het bepalen van de hoogte van de uitkering kijkt naar het verlies aan inkomen, betekent dat in dit voorbeeld, er helemaal geen uitkering plaatsvindt.
 
Lees verder op deondernemer.nl