Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Interne mogelijkheden om te financieren, zonder bank


Het is vaak mogelijk om een nieuwe investering te realiseren zonder daarbij de bank in te hoeven schakelen voor de financiering. Laat de balans een handje helpen in plaats van een financiering aan te vragen!

Investeren of niet?

Er zijn legio mogelijkheden te bedenken die eraan bijdragen dat je liever die nieuwe investering uitstelt dan dat je opnieuw de tocht naar de bank hiervoor wilt maken. Te denken valt bijvoorbeeld aan het feit dat de bank eerst altijd erg moeilijk doet als het om een financiering gaat. Of misschien brengt een nieuwe financiering meer schuld (en aflossing) met zich mee dan je wilt of kunt hebben. Wij kunnen ons ook heel goed voorstellen dat je simpelweg geen tijd en geen zin hebt in al die rompslomp die een nieuwe financiering met zich meebrengt. Misschien is het wel tijd om, samen met jouw financieel professional, eens kritisch naar de balans te kijken of er andere mogelijkheden zijn om geld vrij te maken.

Advies over jouw balans? Neem contact op met één van de financieel professionals van OAMKB

Activa en passiva in balans

Overbodige bedrijfsmiddelen verkopen

Bedrijfsmiddelen die overbodig zijn geworden kunnen worden verkocht.

Werkkapitaal behoefte verlagen

Je kunt de behoefte aan werkkapitaal verlagen door bijvoorbeeld minder voorraad te houden, minder krediet aan klanten te verstrekken of meer krediet bij leveranciers te bedingen.

Bedrijfsmiddelen verkopen en terughuren

Je kunt bedrijfsmiddelen verkopen aan een investeerder en met deze investeerder afspreken dat je ze terug mag huren. Voorbeeld: je ontvangt voor een bepaalde machine € 25.000,- van een investeerder. Deze investeerder laat jou de machine vervolgens terug huren voor een bedrag van € 3.750,- per jaar. 

Vorderingen innen

Het komt vaak voor dat bedrijven nog geld tegoed hebben van de eigenaar, de holding of zusterbedrijven. Dat kan bijvoorbeeld gaan om geleverde diensten of om uitgeleend geld. Als je dit terug haalt, wordt de financiële ruimte groter.

Het eigen vermogen vergroten

Gaat het om een BV, dan kan het eigen vermogen worden vergroot door het aandelenkapitaal te verhogen. Heb je een eenmanszaak, dan kan je een privéstorting in het bedrijf doen.

Geen winst uitkeren

Op het moment dat er in een bedrijf meer inkomsten zijn dan dat er uitgaven voor het bedrijf en aan privé-opnamen worden gedaan, komt er dus geld binnen. Met dit geld kunnen dus investeringen worden gedaan.

Zet de investering niet op de balans

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de investering niet te doen, maar de financiering bij de leverancier te laten. Dat kan op 3 manieren:

FInancieren zonder bank

Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen

Natuurlijk kan je ook op zoveel mogelijk uitgaven bezuinigen om zo financiële  ruimte te creëren voor de investering die je wilt doen. Kijk ook eens of er uitgaven aan zaken worden gedaan die weinig of geen rendement of effect opleveren, wellicht helemaal c.q. gedeeltelijk geschrapt kunnen worden.

Meer tips over bezuinigen? Neem contact op met de financieel professional van OAMKB.

September, 2017

Meer weten?

Kijk hieronder voor meer informatie:

financiering, financiering zonder bank, OAMKB, belastingadvies, belastingadviseur, fiscalist, bedrijfsadviseur