Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Inlenersaansprakelijkheid voor zelfstandigen (zzp'ers) varieert per geval

Inlenersaansprakelijkheid voor zelfstandigen (zzp’ers) varieert per geval

Een zelfstandige wordt ingehuurd voor revisiewerkzaamheden aan een machine. Daarbij ontstaat een ernstig ongeval. Is hier nu sprake van aansprakelijkheid op grond van het arbeidsrecht? Ja, een werkgever is niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen werknemers (zorgplicht), maar ook voor ingeleend personeel. Volgens de Hoge Raad zijn dit niet alleen uitzendkrachten, maar ook zelfstandigen die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verrichten. Zij zijn voor de zorg van hun veiligheid (mede)afhankelijk van degene voor wie het werk wordt verricht. Maar zo zwart-wit is het niet.

De feitelijke verhouding tussen betrokkenen en de aard van de verrichte werkzaamheden is hierbij belangrijk. Indien de zelfstandige is ingehuurd vanwege specifieke kennis waarover de opdrachtgever (werkgever) zelf niet beschikt, dan is er minder snel aanleiding voor aansprakelijkheid. Ook is van belang de mate waarin de opdrachtgever (werkgever) – al dan niet door middel van hulppersonen – invloed heeft op de werkomstandigheden van degene die de werkzaamheden verricht. En op de veiligheidsrisico’s die daarmee verband houden. Het moet gaan om arbeid die is verricht in de uitoefening van het beroep of bedrijf van de opdrachtgever. Daarbij kan dus van belang zijn in hoeverre deze arbeid ook door de eigen werknemers had kunnen worden verricht. Kortom: de glazenwasser die bij uw kantoorpand de ramen reinigt en lapt, valt niet onder de aansprakelijkheid.
Tip
Opdrachtgevers doen er verstandig aan om te controleren of de in te schakelen zelfstandige zich voldoende heeft verzekerd tegen arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Daarnaast is het voor opdrachtgevers zinnig om ook de eigen verzekeringen (tegen wettelijke aansprakelijkheid) nog eens goed te checken.

Tags: Inlenersaansprakelijkheid, zelfstandigen, zzp’ers