Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Inkeerregeling deels afgeschaft per 1 januari 2018

De afschaffing van de inkeerregeling maakt onderdeel uit van het belastingplan 2018. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de inkeerregeling, voor alle gevallen waarin de belastingplichtige tot inkeer kwam, zou worden afgeschaft. Eind november echter heeft de 2e kamer een wijziging in het belastingplan 2018 doorgevoerd met betrekking tot deze regeling. De voorgestelde afschaffing van de inkeerregeling wordt nu beperkt tot gevallen waarin de belastingplichtige in het buitenland ontvangen inkomen uit sparen en beleggen heeft verzwegen voor de belastingdienst. Dit betekent dat voor die gevallen de mogelijkheid tot boetevrij inkeren over de laatste twee jaar vervalt. Daarnaast  wordt het eenvoudiger om tot strafvervolging over te gaan.

Voor advies over de inkeerregeling kun je terecht bij de financieel professionals van OAMKB, neem direct contact op voor meer informatie.

Wanneer is de inkeerregeling van toepassing

Bij de inkeerregeling wordt traditioneel automatisch gedacht aan de buitenlands zwarte spaarder. Maar de inkeerregeling speelt niet alleen voor die groep zwartspaarders. De regeling geldt ook voor bijvoorbeeld de suppletieregeling voor de omzetbelasting. Hierbij wordt opgemerkt dat dit natuurlijk niet geldt voor de “normale” BTW-suppletie aangifte, waarbij alleen wordt geconstateerd dat er aanvullend BTW moet worden betaald. Hierbij is immers geen sprake van “opzet” en zonder deze opzet kan er natuurlijk ook niet worden “ingekeerd”.

Alvorens gebruik gemaakt kan worden van de inkeerregeling zoals wij die kennen, moet dus eerst de vraag worden beantwoord of er sprake is van opzettelijk onjuist gedane belastingaangiften. Als er niet sprake is van verwijtbaar handelen hoeft daarvan niet te worden ingekeerd. De belastinginspecteur dient overigens “opzet” en “grove schuld” te bewijzen.

Fiscale juridische gevolgen inkeerregeling

Tot 2010 was het gebruikmaken van de inkeerregeling boetevrij, maar sindsdien wordt er na de inkeer een “gematigde boete” opgelegd. Boetevrij inkeren kon vanaf dat moment slechts bij onjuiste aangiften van de laatste twee jaren. De gematigde boete bedraagt, na diverse aanpassingen, momenteel echter al weer 120% voor de box 3 heffing. Indien de belastingplichtige gebruik maakte van de inkeerregeling,  verviel daarmee de mogelijkheid  van strafvervolging door het OM.

De meerwaarde van de inkeerregeling is dus niet zozeer gelegen  in een “gematigde” boete, maar vooral in de vrijwaring van strafvervolging. Na “inkeren” vervalt voor het onjuist doen van belastingaangifte het recht van strafvervolging. Daarnaast kan men niet meer worden vervolgd voor valsheid in geschrifte en witwassen. Deze escape staat vanaf 1 januari 2018 niet meer open voor de buitenlands zwarte spaarder.

Boetevrij Inkeren in 2018 

Na invoering van het voorstel per 1 januari 2018 vervalt de mogelijkheid tot boetevrij “inkeren” over de laatste twee jaren voor “buitenlandse zwartspaarders” met verzwegen box 3 inkomsten uit het buitenland.  De optie van boetevrij inkeren over de laatste 2 jaren in de overige gevallen blijft dus gewoon bestaan. 

De vrijwaring strafvervolging blijft van toepassing op de aangiften die vóór 2018 zijn gedaan of hadden moeten worden gedaan. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de afschaffing van de inkeerregeling alleen de toekomstige aangiften van buitenlandse “zwartspaarders” raken.

Meer weten? Vraag advies bij één van de financieel professionals van OAMKB

December 2017
 

afschaffing inkeerregeling 2018, OAMKB, btw, btw-suppletie, fiscalist, bedrijfsadviseur, belastingadviseur, belastingconsulent, adviseur belasting