Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

In de VOF of maatschap winstverdeling wijzigen heeft gevolgen voor de overdrachtsbelasting

Ben je van plan om de winstverdeling van een samenwerkingsverband aan te passen, terwijl er onroerend goed aanwezig is binnen het samenwerkingsverband? Dan kan dit mogelijk consequenties hebben voor de overdrachtsbelasting. In deze blog leggen we uit hoe dat in elkaar zit.

Voor maatwerk advies kun je terecht bij het lokale OAMKB administratiekantoor.

Winstverdeling wijzigen

Wanneer er een winstverdeling plaatsvindt binnen een VOF of maatschap, dient dit vastgelegd te worden in een vennootschapscontract of maatschapscontract. Het is mogelijk om de winstverdeling te wijzigen mits hier zakelijke gronden voor bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de verhouding tussen gewerkte uren verandert of wanneer één persoon meer geld in de onderneming brengt.

Wat betekent dit voor de overdrachtsbelasting?

Wanneer er onroerende zaken in de VOF of maatschap aanwezig zijn, en je wilt de winstverdeling aanpassen, dan is het mogelijk dat je overdrachtsbelasting moet betalen. Naast de belasting die afgedragen moet worden, dat is twee procent bij een woning en zes procent bij overige onroerende zaken, zul je hier ook het economisch eigendom over krijgen. Dat is het geval wanneer de winstverdeling aangepast wordt, waardoor je een groter belang in de onroerende zaken zult krijgen dan voorheen het geval was. De persoon die het economisch eigendom gaat overdragen moet hier binnen twee weken melding van maken bij de Belastingdienst. Wanneer dit wordt nagelaten kan de boete oplopen tot een bedrag van 5278 euro. Wanneer de overdracht is vastgelegd in een notariële akte, dan zal de notaris deze melding verzorgen.

Voorbeeldberekening

Twee personen zijn samen eigenaar van een VOF. Het pand van 200.000 euro maakt deel uit van het ondernemingsvermogen. Nu willen ze de winstverdeling gaan aanpassen van de huidige 50-50 deelsom naar een 75-25 verhouding. Omdat de ene vennoot een percentage van 25% overdraagt aan de andere vennoot zal het economisch belang in het pand met hetzelfde percentage toenemen. Hier zal een vergoeding voor uitgekeerd moeten worden; 25% van het ondernemingsvermogen. Dat is in dit geval dus 50.000 euro. Daarnaast zal er ook nog 6% van deze 50.000 euro aan overdrachtsbelasting afgedragen moeten worden.

Wat betekent dit voor de inkomstenbelasting?

Het is mogelijk dat er sprake is van een gedeeltelijk of volledige staking, wanneer het ondernemersbelang bij de overdragende vennoot kleiner wordt. Of dit het geval is zal op basis van de omstandigheden en feiten beoordeeld worden. In dat geval zal er een fiscale afrekening plaatsvinden, wat consequenties heeft voor de afdracht aan de fiscus. Een heffing op de inkomsten- en overdrachtsbelasting kan worden voorkomen wanneer alleen de verdeling van de jaarwinst gewijzigd wordt, niet de verdeling van de winst uit staking. Dan zal het economisch belang ongewijzigd blijven omdat er geen sprake is van een overdracht. Er zijn situaties waarin een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting mogelijk is. Bijvoorbeeld wanneer een ondernemer de onroerende zaken besluit over te dragen aan een direct familielid dat de onderneming zal voortzetten.


Meer weten over de invloed van de winstverdeling op de overdrachtsbelasting? Neem contact op met jouw persoonlijke OAMKB adviseur.

Overdrachtsbelasting