Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Horeca: Waarop te letten bij je voorraadruimte?

Er moeten regelmatig producten en andere zaken opgeslagen worden. Dat moet natuurlijk veilig gebeuren, zonder gevaar voor instorten, omvallen of kantelen. Hoe zorg je voor een veilig magazijn in je horecazaak?

Eisen aan een voorraadmagazijn

Er gelden een aantal basiseisen voor magazijnstellingen:

Normering voor stellingen

Voor magazijnstellingen zijn verschillende normen belangrijk. In deze normen zijn de wettelijke eisen vastgelegd. Tip. Ga na in welk jaar je stelling is aangeschaft. Zo moeten stellingen van vóór 2009 voldoen aan NEN 5051, NEN 5052, NVM 5053, maar stellingen aangeschaft ná 2009 aan de norm NEN-EN 15620. Ga na wat voor jou van toepassing is op http://www.kvvm.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=25

Praktijkrichtlijn. Verder moet je gebruikmaken van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5054. Deze geeft richtlijnen voor het gebruik van palletstellingen in combinatie met magazijntrucks, zoals bij grote horecaondernemingen. De veiligheid in het magazijn speelt ook bij de interactie met magazijntrucks en magazijnmedewerkers.

Soms zelfs een verklaring nodig. In de NPR 5054 staan de verantwoordelijkheden van zowel de stellingleverancier als van u, de gebruiker, nauwkeurig omschreven. Er wordt aangegeven dat je verantwoordelijkheden moet vastleggen in een ‘Verklaring voor toegestaan gebruik’.

Controleren en inspecteren

Onderhoud en inspectie. Je moet ervoor zorgen dat je kunt aantonen dat de stellingen voldoen aan deze normen. Om ervoor te zorgen dat de magazijnstellingen voldoen aan de normen en nog steeds in orde zijn moeten deze periodiek worden geïnspecteerd en onderhouden.

Arbeidsmiddelen. Stellingen worden gezien als arbeidsmiddelen die periodiek gekeurd en geïnspecteerd moeten worden. Het advies daarbij: