Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Hoezo ‘openbaar register voor aandeelhouders’?

Er is nu door leden van de Tweede Kamer een nieuw voorstel (initiatiefnota) ingediend om aandeelhouders van een BV in te schrijven in een openbaar register. Waarom is dat nodig en waar moet je dan rekening mee houden?
 
 
Wie is er aandeelhouder van de BV?
Wie er aandeelhouders zijn van een BV is vaak moeilijk te achterhalen. Als er één aandeelhouder is van een BV die alle geplaatste aandelen in zijn bezit heeft, moet die worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Maar dat is níét zo als er meerdere aandeelhouders zijn. Dus als een BV twee aandeelhouders heeft waarbij de ene één aandeel heeft van € 1,- en de andere aandeelhouder alle overige aandelen, hoeven ze niet in het Handelsregister te worden ingeschreven. Daarmee is dan ook niet duidelijk wie uiteindelijk de financieel belanghebbende partij is bij de BV. Dat is natuurlijk de aandeelhouder die op één na alle aandelen heeft. Maar die is dan niet bekend bij het Handelsregister.
 
Kladboek?
Een notaris die voor zo’n BV een transactie moet verrichten, is verplicht om uit te zoeken wie uiteindelijk de belanghebbende partij is. Maar als er meer dan één aandeelhouder is, valt dat vaak niet mee. Hij kan een poging wagen door bij de directie van de BV het aandeelhoudersregister op te vragen. Volgens de statuten van de BV moeten daarin alle actuele gegevens van de aandelen en de aandeelhouders staan. Maar vaak is dat register bij de BV niet meer terug te vinden. En als het al boven tafel komt, blijkt dat register vaak onjuist of onvolledig te zijn bijgehouden.
 
Vastgoedfraude
De problemen met de aandeelhouders komen vooral aan de orde als er op naam van de BV vastgoedtransacties moeten worden verricht. De BV is of wordt dan eigenaar van één of meerdere (bedrijfs)panden. Maar zowel uit de gegevens zoals die staan vermeld in het Handelsregister als uit de inschrijving in het Kadaster, blijkt dan niet welke personen er eigenlijk achter zitten. De eigendomsverhoudingen met betrekking tot de panden die door of aan de BV worden overgedragen, zijn dan niet duidelijk. Dat werkt de mogelijkheid van witwaspraktijken door middel van vastgoedfraude in de hand.
 
Voorstel voor openbaar register
Om deze vorm van fraude te bestrijden, is er nu door leden van de Tweede Kamer een nieuw voorstel (initiatiefnota) ingediend. Daarin wordt voorgesteld om een openbaar register aan te leggen waarin wordt vermeld wie er aandeelhouders zijn van BV’s. Vanaf de oprichting van de BV moeten de aandeelhouders daarin dan worden ingeschreven. En vervolgens heeft de notaris de plicht om na elke aandelentransactie de oude aandeelhouder(s) uit te schrijven en de nieuwe aandeelhouder(s) in te schrijven. Dan is op elk moment duidelijk wie er als financieel belanghebbende partij(en) bij een BV betrokken is (zijn). Naar verluidt, zou dit relatief snel wet kunnen worden. Wij houden je op de hoogte!
 
Certificaten
Om te verhullen wie er achter een BV zit, worden de aandelen van de BV (op één na!) ook wel overgedragen aan een Stichting Administratiekantoor. De stichting geeft dan certificaten van aandelen uit aan de oorspronkelijke aandeelhouder. Dan is de certificaathouder de belanghebbende bij de BV. Overdracht van certificaten van aandelen hoeft nu niet via de notaris. Dit zou dus opnieuw een mogelijkheid zijn om te verhullen wie er achter een BV zit. Maar ook hier wil het wetsvoorstel een stokje voor steken door de verplichting om ook voor de overdracht van certificaten de notaris in te schakelen.
 
Bron: ondernemingsdatabank.indicator.nl