Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Hoe is een kredietverzekering een oplossing?

Gebruik ons voorbeeld van goed debiteurenbeheer. want alleen als je debiteurenbeheer op orde is keert een kredietverzekering uit. Let erop dat nieuwe leveringen aan wanbetalers niet verzekerd zijn.

Hoe helpt een kreditverzekering:

Je geld ontvangen. De winst, zoals die in je jaarcijfers op papier staat, wordt natuurlijk pas gemaakt als het geld ook echt op uw bankrekening staat. Dat snapt iedere ondernemer. Veel facturen worden echter later of soms zelfs helemaal niet betaald. Ligt dat aan de financiële crisis? Kan je er zélf iets aan doen? Crisis of geen crisis, goed debiteurenbeheer (‘credit management’) is altijd belangrijk.

Kredietverzekeringsspelregels. Zelfs, of juist, bij kredietverzekering is een gedegen debiteurenbeheer cruciaal. Een kredietverzekeraar keert namelijk NIETS uit als jij je niet aan de spelregels van credit management houdt. Nummer één van de spelregels is dat uw onderneming een ‘afgeronde prestatie moet hebben geleverd’, bijv. een container met goederen of een aantal uren werk. Deelleveranties en dus deelfacturatie kan ook, als het goed is vastgelegd naar je klant.

Voorbeeld van goed debiteurenbeheer

01-04-2009: Verzenden van factuur met als
betalingsconditie 30 dagen na
factuurdatum.
01-05-2009: Vervaldatum van de factuur.
15-05-2009: (Telefonische) herinnering.
01-06-2009: Schriftelijke herinnering.
15-06-2009: Aangetekende ingebrekestelling.
01-07-2009: Alle nieuwe leveringen aan deze
klant vallen niet meer onder de
KV-polis!!
01-08-2009: Overdracht klant ter incasso.
Deze tijdslijnen zijn standaard bij de meeste kredietverzekeraars.
Let op. Kredietverzekering dekt alleen de schade van klanten die niet kunnen betalen. Natuurlijk zijn er ook klanten die niet willen betalen.

Excuusgedrag is bekend. Bijv.: “De betaling is nét de deur uit, het verkeerde bankrekeningnummer was opgegeven, de boekhouder is op vakantie, hun grootste klant heeft nog niet betaald, dus u moet even wachten, er waren producten beschadigd, ja, …, crisis hè”, enz., enz. In ons voorbeeld kan je deze ‘disputen’ verwachten op het moment van je eerste contact, op 15 mei 2009. Tip. Het is goed om dan duidelijke oplossingen te bespreken en (betaal)afspraken te maken. Leg deze schriftelijk vast.

Enkele praktische tips


Kosten
De kosten van kredietverzekering zijn afhankelijk van vele punten, zoals ouderdom debiteuren, ervaring met en invulling van credit management, geografische afzetgebieden, debiteurenschades in het recente verleden, afgesproken dekkingspercentage, etc., etc. Kortom: een algemene indicatie is moeilijk te geven.