Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Hoe bereid je een bedrijfsoverdracht voor?

Bedrijfsopvolging is één van de belangrijkste stappen in de ondernemerscarrière. De planning van de overdracht van je bedrijf vergt veel tijd. Je moet daarvoor allerlei overwegingen maken op financieel, organisatorisch, fiscaal, juridisch en persoonlijk gebied. We zetten de belangrijkste dingen op een rij die voor jou van toepassing kunnen zijn in je besluitvorming. Je kunt ook direct contact met ons opnemen.

Stap 1. Oriëntatiefase

Een bedrijfsovername bestaat uit vier fases: de oriëntatiefase, de voorbereidingsfase, de overdrachtsfase en de invoeringsfase. In de oriëntatiefase ga je na wat jouw persoonlijke eisen en wensen zijn. Je beantwoordt voor jezelf bijvoorbeeld de volgende vragen:

Belangrijk is ook de overweging of je het bedrijf wilt laten overnemen door een familielid, of juist iemand buiten de familie. Vaak gaan emotionele factoren hierin een rol spelen, redeneer daarom objectief. Daarnaast bepaal je of je de overdracht geleidelijk of ineens wilt laten plaatsvinden. Dit hangt natuurlijk zowel af van je toekomstige inkomstenvoorziening en persoonlijke gezondheid als de fiscale en financiële gevolgen voor je bedrijf.  

Stap 2. De voorbereidingsfase

Het is nu tijd om de waarde van je bedrijf te bepalen. Hierbij is zowel de waarde als de prijs van belang. Bij waardebepaling stel je eerst vast wat je precies gaat verkopen (alle bezittingen en schulden of de aandelen van de vennootschap?), daarna normaliseer je de jaarrekeningen en tenslotte bepaal je de waarde. Hierbij kun je kijken naar verschillende soorten waarden: intrinsieke waarde, rentabiliteitswaarde, goodwillwaarde of Discounted Cash Flow. Denk ook aan de waarde van het intellectueel eigendom. Hoe je ervoor kunt zorgen dat je bedrijf meer waard wordt? Heb je de waarde van je bedrijf bepaald, dan kun je je bedrijf gereedmaken voor de verkoop. Zorg dat je tijdens deze periode alvast een beeld vormt van je leven na de overdracht.

Stap 3: Overdrachtsfase

Je hebt de voorbereidingen getroffen, tijd om om tafel te gaan zitten met de beoogde opvolger(s). Vind kopers voor je bedrijf, bijvoorbeeld via een bedrijvenbeurs, ondernemersbeurzen of via een databank waar je een bedrijfsprofiel kunt opstellen. Heb je serieuze gegadigden gevonden? Zorg dan dat ze een uitgebreid informatiememorandum over je bedrijf kunnen raadplegen. Het kan handig zijn om dit memorandum anoniem door je adviseur te laten verspreiden om serieuze kandidaten te scheiden van echte gegadigden zonder dat er allerlei rumoer rondom je bedrijf ontstaat waar jij, je klanten en je personeel niet mee gediend zijn. Heeft de gegadigde na het lezen inderdaad interesse? Leg dit dan vast in een intentieovereenkomst. Hierna stelt de koper vaak een diligence-onderzoek in, om vast te stellen of de gepresenteerde informatie juist is. Laat je in de onderhandelingsfase en tijdens de overdracht begeleiden door je adviseur. Zodat je de persoonlijke binding met je eigen bedrijf los maakt van het zakelijke onderhandelingsproces. Let op. Houd er in de overdrachtsfase rekening mee dat je personeel moet wennen aan een nieuwe baas, dus zorg dat je goed nadenkt over de manier waarop je het personeel gaat vertellen over de overdracht.

Stap 4: Invoeringsfase

Heb je eenmaal het bedrijf overgedragen, dan kun je niet direct je handen van het bedrijf af trekken. Houd er rekening mee dat je nog drie tot zes maanden bij het bedrijf betrokken bent. Je hebt geen verantwoordelijkheden meer, maar het is wel de bedoeling dat je je opvolger introduceert bij medewerkers en relaties en dat je hem inwerkt. Bovendien moet je nog formaliteiten regelen, bij onder meer de bank en de KvK. Neem gerust contact met ons op voor hulp bij het overdragen van jouw bedrijf.

Bedrijfsoverdracht in een eenmanszaak, vof, cv of maatschap

Bij de overdracht van een eenmanszaak, vof, cv of maatschap verkoop je niet je bedrijf maar je voorraden, inventaris, machines of je bedrijfspand. Soms kun je op basis van je kwaliteiten- of klantenbestand goodwill bedingen.

Fiscale gevolgen

Stop je als onderneming, dan moet je belasting betalen over de stakingswinst. De eventueel opgebouwde (fiscale) oudedagsreserve (OR) en de stille reserves en goodwill worden dan belast met inkomstenbelasting. Bovendien moet je het fiscale voordeel dat je op investeringen hebt gehad, geheel of deels terugbetalen als je bedrijfsmiddelen overdraagt (alleen als de overdracht binnen vijf jaar na de aanschaf plaatsvindt). De opvolger moet ook betalen aan de fiscus, als het gaat om een onroerende zaak: 6% overdrachtsbelasting.

Lage belastingdruk

Om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden, kun je kiezen voor een geruisloze inbreng, waarmee je de fiscale claim deels verschuift naar de opvolger omdat deze met dezelfde boekwaarden verder gaat. Ook kun je kiezen voor het maken van een voorbehoud op de stille reserves door de inbrengende ondernemer. Hiermee stel je de fiscale afdracht uit tot het moment dat je daadwerkelijk je ondernemersactiviteiten staakt. Andere opties: bedrijfsmatige verhuur en overdracht tegen winstrecht of een uitstelregeling. 

Overlijden

Als je overlijdt, gaat je onderneming via erfrecht of huwelijksvermogensrecht over op je erfgenamen. Er bestaat een speciale regeling voor successierechten.

Bedrijfsoverdracht in de bv

Draag je een bv over, dan gebeurt dat  via de overdracht van aandelen. Je kunt ook kiezen voor de verkoop van passiva en activa van de bv. De bv betaalt dan over de verkoopwinst van de activa en passiva vennootschapsbelasting. Omdat een bv vaak een holdingstructuur heeft, is er vaak een scheiding tussen de eigenlijke bedrijfsactiviteiten en het beheer van winstreserve. De winsten kun je dan, onder voorwaarden, van de werkmaatschappij belastingvrij naar de holding overbrengen, in de vorm van bijvoorbeeld dividend.

Fiscale gevolgen

Realiseer je een boekwinst bij de overdracht van aandelen van de werkmaatschappij, dan ontvangt de holding de verkoopopbrengst, onder voorwaarden, onbelast en hoeft deze  geen vennootschapsbelasting te betalen over de gerealiseerde verkoopwinst. Is er niet sprake van een holdingstructuur, met andere woorden je verkoopt de aandelen van een bv die je in privé bezit, dan moet je  inkomstenbelasting (25% aanmerkelijk belang) betalen over verkoopwinst die je bij deze verkoop van deze aandelen realiseert.

Wil je meer weten over hoe jij het beste de overdracht van jouw bedrijf kunt plannen? OAMKB helpt je graag met al je overwegingen. Neem direct contact met ons op of mail naar info@oamkb.nl.

Mei, 2016
 

Hoe bereid je een bedrijfsoverdracht voor, Bedrijfsopvolging, overdracht , bedrijfsovername, onderneming, ondernemer, oamkb